ႏို္င္ငံျခား ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ကန္႔သတ္ဧရိယာအခ်ိဳ႕ကို ကယားျပည္နယ္အစိုးရ ပယ္ဖ်က္ေပး

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား သြားေရာက္ လည္ပတ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရသည့္ ကယားျပည္နယ္ရွိ လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း (CBT) ေက်းရြာအခ်ိဳ႕ႏွင့္ သြား ေရာက္ခြင့္ပိတ္ထားေသာ ကန္႔ သတ္ေဒသအခ်ိဳ႕သို႔ ဇန္နဝါရီ တတိယအပတ္ကစ၍ လြတ္လပ္ စြာ သြားေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ ျပဳ ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား လာေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (လြိဳင္ေကာ္) ႐ံုးမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးလင္းေဇာ္ထြဋ္က ေျပာၾကား သည္။


 ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာ ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနသည္ ကယားျပည္နယ္၌ ကန္႔သတ္ဧရိ ယာအတြင္း ေရာက္ရွိေနေသာ CBT ေက်းရြာမ်ားျဖစ္သည့္ ပန္ ပက္ႏွင့္ တနီးလာလဲ ေက်းရြာ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚရွိ ေဘာ္လ ခဲ၊ ဖားေဆာင္းႏွင့္ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕တို႔ရွိ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားကို ကန္႔သတ္ နယ္ေျမအျဖစ္မွ ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္က ျပည္နယ္ အစိုးရ ကတစ္ဆင့္ တင္ျပခဲ့သည္။

ထိုသို႔တင္ျပမႈေၾကာင့္ ဇန္န ဝါရီ ၁၆ ရက္တြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ ႀကီးဌာနက အမိန္႔ေၾကညာစာ ထုတ္ျပန္ကာ အထက္ပါ ေဒသမ်ား ကို ကန္႔သတ္ဧရိယာထဲမွ ပယ္ဖ်က္ ေၾကာင္း တရားဝင္ေၾကညာခဲ့ သည္ဟု ဦးလင္းေဇာ္ထြဋ္က ေျပာ ၾကားသည္။

ယခင္က CBT ေက်းရြာမ်ား သည္ ကန္႔သတ္ဧရိယာအတြင္းရွိ ေနသျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ၿပီးသြား ရသည့္အခါ ခရီးသြားက႑ ေႏွာင့္ေႏွးေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္တင္စရာမလိုဘဲ လြတ္ လြတ္လပ္လပ္ သြားႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ ေျဖေလွ်ာ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္ သက္၍ Amazing Kayah Travel & Tour မွ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ မဇြန္ဇြန္ျပည့္ၿဖိဳးက ‘‘ႏိုင္ငံျခားသား ေတြ အလြယ္တကူ သြားေရာက္ လည္ပတ္ခြင့္ရသြားတဲ့အတြက္ ျပည္နယ္ကို လာတဲ့ဧည္သည္ေတြ အတြက္ေတာ့ ပိုၿပီးေကာင္းသြား တာေပါ့။ မယ္စဲ့တို႔ ဖားေဆာင္း တို႔ဆိုရင္ အရင္ကျပည္တြင္းက လူေတြေတာင္ သြားဖို႔မလြယ္ဘူး ေလ။ အခုေတာ့ သြားခြင့္ရလာတဲ့ အတြက္ ခရီးသြားက႑အတြက္ အလားအလာေကာင္းမယ့္ အေျခ အေနတစ္ခုပါ’’ ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

ကယားျပည္နယ္သို႔ ႏုိင္ငံ ျခားသား ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈႏႈန္း သည္ ၂၀၁၄ တြင္ ၂,၆၀၀ ေက်ာ္ သာရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ တြင္ ၃,၉၃၃ ဦး၊ ၂၀၁၆ တြင္ ၆,၃၇၄ ဦး ဝင္ ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္တြင္ ႏိုင္ငံျခားဧည့္သည္ ကိုးေထာင္ခန္႔ တိုးတက္လာေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန လြိဳင္ေကာ္႐ံုး စာရင္းမ်ား၌ ေဖာ္ျပထားသည္။