ပါေမာကၡခ်ဳပ္မိတ္ဆက္ (လူေအာင္-၀မ္းတြင္း)

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ေဒါက္တာနႏၵမာလာ ဘိ၀ံသေဟာၾကားခဲ့ေသာ တရားေတာ္မ်ားအနက္ ေကာင္းႏုိးရာရာကုိ စိစစ္ထုတ္ႏုတ္၍ေဖာ္ျပထား ေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ယခုနာယူေကာက္ႏုတ္သူ လူေအာင္(၀မ္းတြင္း)သည္ ရဟန္းေတာ္တိုင္းေအာင္ ျမင္ရန္ ခက္ခဲေသာမႏၲေလးသက်သီဟဓမၼာစရိယ ေအာင္ျမင္ခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ ၎က ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္၏တရားေတာ္မ်ားကုိ ေက်ေက်ညက္ ညက္နာယူကာ ယခုလုိျပန္လည္စုစည္းထားျခင္းျဖစ္ သည္။ ဥပမာ-စာအုပ္ပါေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားကုိ ယခုလုိဖတ္ရပါမည္။


ဆုေတာင္းျပည့္

ခုေခတ္ေတာ့ လူေတြကလမ္းလြဲၾကတယ္။

ဆုေတာင္းျပည့္ဘုရားဆုိၿပီး ဆုေတာင္းၾကတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဆုေတာင္းျပည့္တယ္ဆုိတာ

ဘုရားနဲ႔မဆိုင္ဘူး၊ ကုိယ္နဲ႔ပဲဆုိင္တယ္။

ကုိယ့္မွာ သဒၶါ၊ သီလ၊ သုတ၊ စာဂ၊ ပညာေတြ

မရွိရင္ ဘယ္ေလာက္ဆုေတာင္းေတာင္း မျပည့္ဘူး။

ကုိယ့္မွာ လုိအပ္တဲ့အရည္အခ်င္းမွမရွိတာ။

အရည္အခ်င္းမရွိဘဲနဲ႔

အလုပ္သြားေလွ်ာက္ရင္ အလုပ္ဘယ္ရမလဲ။

အဲဒီလုိပါပဲ။

(စုိးရိမ္စိတ္ကုိဖယ္ရွားျခင္း တရားေတာ္)

အုန္း၊ ငွက္ေပ်ာ

အရွင္ႀကီး မစေတာ္မူပါတဲ့။

ေျပာရရင္

တန္ခုိးရွင္က ငွက္ေပ်ာသီးနဲ႔အုန္းသီးဘာလုပ္မွာလဲ။

မဟုတ္ဘူးလား။

အခ်ိန္မေရြး ရႏုိင္တဲ့သီးႏွံမုိ႔ အဲဒါလုပ္ထားတာ၊

တျခားသီးႏွံက ရာသီအလုိက္ပဲ သီးတာေလ၊

ဘာမွမဟုတ္ဘူး။

ရတဲ့ပစၥည္းခုိင္ေအာင္လုိ႔တဲ့ ရခုိင္သီးမွ ထုိးတယ္။

ၾကမ္းမွာေၾကာက္လုိ႔ ဖီးၾကမ္းမထုိးဘူးတဲ့။

(ကုိးကြယ္ျခင္း၏ အျမင့္ဆုံးရည္မွန္းခ်က္ တရားေတာ္)

အသံခ်ဲ႕စက္

ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ၿပီး ဘုရားစကားနားမေထာင္ဆုံးက

ဘုန္းႀကီးတို႔ ဗမာလူမ်ိဳးေတြပဲ။

ျမတ္စြာဘုရားက

‘အပၸသဒၵကာမာ အပၸသဒၵ၀ိနီတာ...’

အသံတုိးတာကုိ ျမတ္ႏုိးေတာ္မူတယ္။

သာေရးျဖစ္ျဖစ္၊နာေရးျဖစ္ျဖစ္

အသံခ်ဲ႕စက္ႀကီးေတြ ေအာ္ဖြင့္ေနတာ

ဗမာျပည္ပဲ ရွိတယ္။

(ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ႀကိဳးပမ္းခ်က္ တရားေတာ္ အပုိင္း-၃၁)

သႏၲဳ႒ိပရမံ ဓနံ

ဘုရားရွင္က ပိုင္ဆိုင္မႈကုိ တားျမစ္တာမဟုတ္ဘူး။

အဲဒီပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚ တြယ္တာတပ္မက္ျခင္းကုိသာ

တားျမစ္တာ။

ပိုင္ဆုိင္တာမေကာင္းဘူးလုိ႔ မေဟာဘူး၊

တြယ္တာတာကုိပဲ မေကာင္းဘူးလုိ႔ေျပာတာ။

ဘာေၾကာင့္လဲ၊

တြယ္တာမႈဟာ ေသာကကုိျဖစ္ေစတတ္လုိ႔...။

‘သႏၲဳ႒ိပရမံ ဓနံ’ ဆုိတာ အဲဒါကုိေျပာတာ။

(အေကာင္းဆုံးကုိ ေရြးခ်ယ္ျခင္းအေၾကာင္း တရားေတာ္)

အေျခခံ

ဘုရားရဲ႕အဆုံးအမက...

ယုံၾကည္မႈကုိ အေျခမခံဘူး။

သိျမင္နားလည္မႈကုိ အေျခခံတယ္။

(ကုသုိလ္ျဖစ္ေၾကာင္း တရားေတာ္)

အဘိဓမၼာ

အဘိဓမၼာသင္တယ္ဆုိတာ

ကုိယ့္အေၾကာင္းကုိယ္ ျပန္ၿပီးေလ့လာတာ။

လူဆုိတာက

သူမ်ားအေၾကာင္းပဲ စိတ္၀င္စားတတ္တယ္။

တရားဆုိတာ ဒါေတြေျပာတာ။

တျခားသြားမရွာနဲ႔။

ပထမ သင္ရတယ္။

ၿပီးရင္ ဆင္ျခင္ရတယ္။

ဆင္ျခင္မွ တြယ္တာမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္တယ္။

(ဓမၼပညာသင္တန္း)

စာအုပ္ကုိ ဓမၼဒါနျပဳလုိသူမ်ားႏွင့္ ၀ယ္ယူဖတ္႐ႈ လုိသူမ်ား တန္ဖိုး ၁,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ဖုန္း-၀၉၄၅၂၄၃၄၆၇၇ (ႏွင္းလူစာေပ) သုိ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။