အ႒မတန္းေအာင္ျမင္ၿပီး ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္ေနသူမ်ား ေမလတြင္ နဝမတန္း ျပင္ပေျဖစာေမးပြဲ ေျဖဆိုရမည္

အ႒မတန္းေအာင္ျမင္ ၿပီး ေက်ာင္းဆက္လက္ မတက္ႏိုင္သူမ်ားအတြက္ နဝမတန္းစာေမးပြဲကို ေက်ာင္းျပင္ပေျဖအျဖစ္ ေမလအတြင္း ေျဖဆိုခြင့္ျပဳမည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ဳိးၫြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

 နဝမတန္း (ျပင္ပေျဖ)စာ ေမးပြဲကို ေမလ ၂ ရက္မွ ၁၀ ရက္ အတြင္း သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္မ်ား ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ေျဖခ်င္စိတ္ရွိသူကို ေျဖႏုိင္ တဲ့အခြင့္အေရး လုပ္ေပးရမွာ ေပါ့။ ကိုးတန္းတက္ရင္း ေက်ာင္း ထြက္သြားတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ရွစ္တန္း ေအာင္ၿပီး ကိုးတန္းဆက္မတက္ ျဖစ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပင္ပေျဖ ေျဖလို႔ ရေအာင္ လုပ္ေပးတာေပါ့’’ဟု ဦးမ်ဳိးၫြန္႔က ေျပာသည္။


 ေက်ာင္းထြက္ၿပီး အစိုးရ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပင္ပလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ (သို႔မဟုတ္) တပ္မေတာ္ တြင္ အမႈထမ္းေနသူမ်ား၊ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေက်ာင္း ျပင္ပသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အ႒မတန္း ေအာင္လက္မွတ္ျပ၍ နဝမတန္း(ျပင္ပေျဖ) စာေမးပြဲဝင္ေရာက္ေျဖဆိုႏုိင္သည္။

ယင္းစာေမးပြဲအတြက္ ခ႐ိုင္ ပညာေရးမွဴး ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕က စာေမးပြဲေမးခြန္းျပဳစုကာ၊ အေျဖလႊာစစ္ေဆးၿပီး ေအာင္စာရင္းကို ေမလ ၂၃ ရက္၌ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာနက အေျခခံပညာဦးစီးဌာနသို႔ အေၾကာင္းၾကားထားသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားသို႔ ဝင္ ေရာက္လာေစေရးႏွင့္ ေက်ာင္း ထြက္ႏႈန္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစရန္၊ ေက်ာင္းေနႏႈန္း ျမင့္မားလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနရာ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေက်ာင္းျပင္ပ  ေရာက္ရွိေနပါက ျပန္လည္ဝင္ ေရာက္လာရန္ ျပင္ပေျဖအျဖစ္ ေျဖဆိုခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။

အေျခခံပညာ နဝမတန္း (ျပင္ပေျဖ) စာေမးပြဲမ်ားကို ၁၉၉၉-၂၀၀၀ ပညာသင္ႏွစ္က စတင္ကာ ႏွစ္စဥ္ေမလအတြင္း က်င္းပခဲ့သည္။

 ‘‘ကိုးတန္းအျပင္ေျဖက ေတာ့ ေျဖသူမ်ားတယ္။ တပ္ မေတာ္သားေတြ၊ သံဃာေတာ္ ေတြ၊ သီလရွင္ေတြ အမ်ားစုဝင္ ေျဖၾကတယ္’’ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ပညာေရးမွဴး႐ံုး ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴး (စီမံ) ေဒၚခင္ဝင္း ၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

အေျခခံပညာအထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပံုမွန္တက္ေရာက္ေနသည့္ နဝမတန္း ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ႏွစ္ဆံုးစစ္ေဆးျခင္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္မွ ၁၆ရက္အတြင္း ဘာသာရပ္တစ္ခုလွ်င္ ေျဖဆိုခ်ိန္ ႏွစ္နာရီ သတ္မွတ္စစ္ေဆးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနက ၫႊန္ၾကားထားသည္။