အေျခခံပညာႏွစ္ဆံုးစာေမးပြဲရလဒ္မ်ားကို ေအာင္စာရင္းဟုသာ ထုတ္ျပန္ရန္ ၫႊန္ၾကား

အ႒မတန္းစာေမးပြဲေအာင္စာရင္း ၾကည့္႐ႈေနၾကစဥ္(ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ)

အေျခခံပညာအတန္း မ်ား၏ႏွစ္ဆံုးစာေမးပြဲရလဒ္မ်ား ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ေအာင္စာရင္း ဟုသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး တစ္ေျပးညီ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာနက အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ၫႊန္ၾကားထား သည္။

 အေျခခံပညာစာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းမ်ားကို ဧၿပီ ၂၂ ရက္ တြင္ သက္ဆုိင္ရာေက်ာင္းမ်ား၌ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္ႏွင့္ ေအာင္ စာရင္းေၾကညာစာရြက္တြင္ ခံုအ မွတ္၊ အမည္၊ အဘအမည္တို႔ကို သာ ေဖာ္ျပရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ ဦးစီးဌာနက ဇန္နဝါရီဒုတိယပတ္ ၌ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွတစ္ ဆင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားသို႔ ၫႊန္ၾကားထားသည္။


  ႏွစ္ဆံုးစာေမးပြဲရလဒ္မ်ား ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ယခင္ႏွစ္အ ဆက္ဆက္က ေအာင္စာရင္းဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာမွ ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္က စတင္၍ အတန္းကူးေျပာင္းစာရင္းဟု ေျပာင္းလဲရန္ ၫႊန္ၾကားမႈေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားက အတန္းကူးေျပာင္းစာရင္း ဟူ၍ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေအာင္စာရင္းဟုသာ ထုတ္ျပန္ရန္ ထပ္မံၫႊန္ ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

 ‘‘ေအာင္စာရင္းကို ေအာင္ စာရင္းလို႔ပဲ ထုတ္ရမွာေပါ့။ အ တန္းကူးေျပာင္းခြင့္ရရွိသူမ်ားစာ ရင္းတို႔၊ အတန္းတက္ခြင့္ရသူမ်ား စာရင္းတို႔ မေရးဘဲ ေအာင္စာရင္း လို႔ပဲ ေရးၿပီး ခံုအမွတ္၊ ေက်ာင္း သားအမည္၊ အဘအမည္ပဲထည့္ ၿပီး ေၾကညာဖို႔ ေျပာထားတယ္’’ ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးၫြန္႔ က ေျပာသည္။

 အေျခခံပညာစာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းမ်ားကို ယခင္က ျမန္မာႏွစ္ဆန္း ၂ ရက္တြင္ ေၾကညာေလ့ရွိေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့ သည့္ ပညာသင္ႏွစ္က စတင္ကာ သႀကၤန္ႏွစ္သစ္ကူး႐ံုးပိတ္ရက္၏ ေနာက္ဆံုးရက္၌သာ ေၾကညာရန္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့သည္။  ထို႔ေၾကာင့္ ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ သႀကၤန္ႏွစ္သစ္ကူး ႐ံုးပိတ္ရက္၏ ေနာက္ဆံုးရက္ျဖစ္သည့္ ဧၿပီ ၂၂ ရက္၌ ေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္ ေၾကညာမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ေအာင္စာရင္းထုတ္ဖို႔ နမူ နာပံုစံေတာ့ ၫႊန္ၾကားခ်က္ဝင္ ထားတာရွိပါတယ္။ အဲဒီမွာေတာ့ ေအာင္စာရင္းလို႔ပဲ ေခါင္းစဥ္တပ္ ထားတယ္။ အရင္ႏွစ္ကေတာ့ အတန္းကူးေျပာင္းမႈစာရင္းေပါ့’’ ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕ နယ္ရိွ အလယ္တန္းျပဆရာတစ္ ဦးက ေျပာသည္။

ယခုပညာသင္ႏွစ္ စတုတၳ တန္းႏွင့္ အ႒မတန္းႏွစ္ဆံုးစာေမး ပြဲမ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္မွ ၂၆ ရက္အထိ၊ ဒုတိယတန္းမွ နဝ မတန္းအထိ ႏွစ္ဆံုးစာေမးပြဲမ်ား ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္မွ ၁၆ ရက္ အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏စာ ရင္းမ်ားအရ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၉ ဒသမ ၁ သန္းေက်ာ္ ရွိသည္။