ကန္ေဒၚလာသန္း ၃၀ ေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ငါးျပတိုက္ ယခုႏွစ္အတြင္း ဖြင့္လွစ္မည္

ကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀ ေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ေရခ်ိဳ၊ ေရငန္ငါးျပတိုက္ကို ကန္ေတာ္ႀကီးဝင္းအတြင္း တည္ေဆာက္ေနၿပီး ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း  ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးထြန္းဝင္းျမင့္က ေျပာသည္။

ငါးျပတိုက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွိ ေရခ်ိဳ၊ ေရငန္ငါးအမ်ိဳးအစား မ်ား စံုလင္စြာ ျပသမည္ျဖစ္ၿပီး ျပကြက္အခ်ိဳ႕ကိုလည္း ျပသမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

‘‘အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ အ ႀကီးဆံုးလို႔ မွတ္ယူလို႔ရမယ့္ ငါးျပ တိုက္ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းအတြင္းက သြားၿပီးေတာ့ စစ္ေဆးခဲ့တာပါ။ ငါးကန္ေအာက္မွာ လူသြားလို႔ရတဲ့ ႁပြန္တစ္ခုရွိၿပီး အဲဒီႁပြန္ကေန လူေတြျဖတ္သန္း ၿပီးေတာ့ ၾကည့္႐ႈေလ့လာလို႔ရ မယ့္ ငါးကန္မ်ိဳးပါ။ ကိုရီးယား ႏုိင္ငံနဲ႔ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ ရွိေပမယ့္ဒီေလာက္မက်ယ္ပါဘူး’’ဟု ဦး ထြန္းဝင္းျမင့္က ေျပာသည္။

ယင္းငါးျပတိုက္  တည္ ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ဧၿပီအတြင္း အၿပီးသတ္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ေအာက္တိုဘာအတြင္း ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈေလ့လာႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ငါးျပတိုက္တည္ေဆာက္မႈ ကို ၂၀၁၆ က စတင္ၿပီး ၂၀၁၇ တြင္ အၿပီးသတ္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ္လည္း ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ တည္ေဆာက္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းရရွိမႈ အေျခ အေနမ်ားေၾကာင့္ ယခုႏွစ္မွသာ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦး ထြန္းဝင္းျမင့္က ဆိုသည္။

ယင္းငါးျပတိုက္တြင္ အလွ ေမြးငါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းအ တြက္ ႐ံုးခန္းေနရာႏွင့္ အလွေမြး ငါးေရာင္းသူမ်ားအတြက္ အ ေရာင္းျပခန္းေနရာမ်ား စီစဥ္ထား ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ငါးျပတိုက္တြင္ ငါးလုပ္ငန္း ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သင္တန္းမ်ား၊ ပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ ႏုိင္သည့္ ခန္းမမ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းဝင္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။