ခႏၶာကိုယ္တြင္ အဆီပိုရွိသူမ်ား ရင္သားကင္ဆာအႏၲရာယ္ ျမင့္မား

ခႏၶာကိုယ္တြင္ အဆီပိုမ်ားရွိေသာ အသက္ႀကီးသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သာမန္ကိုယ္အေလးခ်ိန္ရွိလွ်င္ပင္ ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ ပြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။

ယင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့ရန္သာ မဟုတ္ဘဲ ခႏၶာကိုယ္ရွိ အဆီပိုမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္လည္း အာ႐ံုစိုက္သင့္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ကင္ဆာေရာဂါကုသေရးအဖြဲ႕မွ ပညာရွင္ မီယာေဂါဒတ္က ေျပာၾကားသည္။


ယခင္ေလ့လာမႈမ်ားအတြင္း ကိုယ္အေလးခ်ိန္ သာမန္ထက္ပိုမ်ားၿပီး အဝလြန္ျဖစ္ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာ ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေသာ အႏၲရာယ္ျမင့္မားေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိေသာ္လည္း ယခုေလ့လာမႈတြင္ သာမန္ကိုယ္အေလးခ်ိန္ရွိသူမ်ားပင္ ခႏၶာကိုယ္၌ အဆီပိုမ်ားရွိေနပါက ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

ခႏၶာကိုယ္အဆီပိုပမာဏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အထက္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ သာမန္ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ထိန္းထားႏိုင္႐ံုႏွင့္ မျပည့္စံုဘဲ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီေသာ အစားအစာမ်ား စားသံုးကာ ေလ့က်င့္ခန္းပံုမွန္လုပ္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္တြင္ အဆီပိုမ်ား စုေဝးမေနေအာင္ ဂ႐ုစိုက္သင့္သည္။

လူတစ္ဦးတြင္ ရွိသင့္ေသာ အေလးခ်ိန္ကို ၎၏အရပ္အျမင့္ ကိုလိုက္၍ တြက္ခ်က္ႏိုင္သည္။ ခႏၶာကိုယ္ၫႊန္းကိန္း (BMI) အရ လူတစ္ဦး၏ အဆီ၊ ႂကြက္သားထုႏွင့္ အ႐ိုးစေသာ အေလးခ်ိန္တို႔ကို ခြဲျခားသိရွိရန္ မျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္၌ အဆီမ်ား မမ်ားေစရန္ သတိျပဳသင့္သည္။

ခႏၶာကိုယ္တြင္ အဆီပိုနည္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ ပါက အဆီပိုမ်ားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ပြားႏိုင္ သည့္အႏၲရာယ္ သိသိသာသာပိုမ်ားေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈမရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္ တြင္ အဆီပိုမ်ား စုေဝးမႈပိုမ်ားၿပီး ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာေၾကာင့္ ပံုမွန္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရန္ အေရးႀကီး သည္ဟု သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။                 

—Ref: UPI