စာရြက္ေပၚ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ေျမျပင္ အေျခအေနတူညီေစရန္ မတင္ျပသေရြ႕ ပညာေရးတိုးတက္မည္မဟုတ္ဟု ဝန္ႀကီးဆို

 ပညာေရးဆိုင္ရာ အ ခ်က္အလက္မ်ား၊ စာရင္းဇယား မ်ားကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပရာတြင္ စာရြက္ေပၚမွ အ ခ်က္အလက္ႏွင့္ ေျမျပင္အေျခ အေနတူညီမႈရွိေစရန္ မတင္ျပသ ေရြ႕ ပညာေရးတိုးတက္မည္မ ဟုတ္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ဆိုသည္။ 

ဇန္နဝါရီ ၂၈ ရက္က ရန္ ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အထက(၄) အလံုတြင္ က်င္းပသည့္ ပညာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ Effective Education Management ေဟာ ေျပာပြဲ အဖြင့္အမွာစကားတြင္ ယင္းသို႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကား သည္။ 

‘‘ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက Quality Education ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ဖို႔အတြက္ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြသည္ တိက် ဖို႔လိုတယ္၊ မွန္ကန္ဖို႔လိုတယ္။ ျပည့္စံုဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ မမွန္ မကန္၊ မျပည့္စံုဘဲ လုပ္ေနလို႔ မရ ပါဘူး။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို တင္ဖုိ႔အတြက္ အမွားပံုစံက တစ္ မ်ိဳး၊ လက္ထဲမွာ ကိုင္ထားဖို႔ ပံုစံ အမွန္က တစ္မ်ိဳးနဲ႔ လုပ္ေနသေရြ႕ ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပညာေရး သည္ အရည္အေသြးတိုးတက္ ေအာင္ လုပ္ဖို႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လို႔ ရမွာမဟုတ္ ဘူး’’ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျပာၾကားသည္။ 

အေျခခံပညာေက်ာင္းအခ်ိဳ႕ တြင္ စာသင္ခန္းေနရာမ်ားကို ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး႐ံုးခန္း၊ ေက်ာင္း အုပ္ႀကီး ေနအိမ္၊ ဆရာ၊ ဆရာမ အိမ္ခန္းမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳေန ေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးဌာနက ေက်ာင္းရွိ စာသင္ခန္းအေရအ တြက္ စာရင္းေတာင္းသည့္အခါ ထိုေနရာမ်ားကိုပါ စာသင္ခန္းအ ေရအတြက္၌ ထည့္သြင္းထား ျခင္းေၾကာင့္  စာရင္းအခ်က္အ လက္ မမွန္ကန္မႈမ်ားရိွေနသည္ ဟု ၎က ဆိုသည္။ 

‘‘ယေန႔ေက်ာင္းေတြေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး႐ံုးခန္းမရွိပါဘူး။ ဆရာ၊ ဆရာမ အိမ္ရာမရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေက်ာင္းေဆာင္လို႔ ေျပာလို႔ရွိရင္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးကလည္း ႐ံုးခန္း အတြက္ ယူထားတယ္။ သူေနဖို႔ အတြက္ အိမ္ခန္းကလည္း ယူ ထားတယ္။ ဆရာ၊ ဆရာမက လည္း ေနစရာအိမ္ရာမရွိတဲ့အ တြက္ အိမ္ခန္းေတြ ယူထားတဲ့ အခါက်ေတာ့ စာရြက္ေပၚက ေက်ာင္းေဆာင္နဲ႔၊ စာသင္ခန္းအ ေရအတြက္နဲ႔ လက္ေတြ႕ေျမျပင္ ေပၚက အေျခအေနနဲ႔လည္း မတူ ဘူး’’ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျပာသည္။