အစားေလွ်ာ့စားျခင္းသည္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမဟုတ္

လူတစ္ဦး စားေသာက္သည့္ အစားအစာႏွင့္ပတ္သက္၍ စားသံုး ေသာ ပမာဏက ကယ္လိိုရီစားသံုးမႈပမာဏအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈမရွိဘဲ စားေသာက္သည့္ အစားအစာအမ်ိဳးအစားကသာ လႊမ္းမိုးမႈရွိေၾကာင္း Appetite ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေလ့လာမႈတစ္ ရပ္၌ သုေတသီမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ စားေသာက္ေသာ အစားအစာပမာဏက အဓိကမက်ဘဲ စားေသာက္ေသာ အစားအစာမ်ိဳး အစားကသာ အဓိကက်ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။ ယခု ေလ့လာမႈကို ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ ပင္ဆယ္ေဗးနီးယားတကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ားက ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်လိုသူမ်ားသည္ အစား အေသာက္ကို က်န္းမာေရးႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္စားေသာက္ရန္ အ ေရးႀကီးသည္ဟု ေျပာသည္။


သုေတသီမ်ား ေလ့လာမႈအရ အစားအေသာက္ကို အတိုင္းအတာျဖင့္ ေကြၽးထားေသာ အမ်ိဳးသမီးအုပ္စုသည္ အစားအေသာက္ ပိုေကြၽးေသာ အခ်ိန္တြင္လည္း ပိုမိုစားသံုးျခင္းမရွိဘဲ ယခင္ကထက္ ပမာဏမ်ားမ်ားစားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အစားအေသာက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

စြမ္းအင္ျပည့္ေသာ အစားအစာမ်ား စားသံုးမႈနည္းသူမ်ားသည္ အစားအစာ ပိုစားေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကယ္လိုရီျမင့္မားေသာ အစားအစာမ်ားကို ေရြးစားၿပီး စားသံုး ေသာ ပမာဏကို အနည္းငယ္အထိသာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါကလည္း မၾကာမီ ဗိုက္ျပန္ဆာလာႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာၾကား သည္။

ယင္းေၾကာင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသူမ်ား အေနျဖင့္ ကယ္လိုရီမ်ားေသာ အစားအစာမ်ားကို ေလွ်ာ့စားၿပီး အာ ဟာရျပည့္ဝကာ ကယ္လိုရီနည္းေသာ အစားအစာမ်ားကို ပိုစား ျခင္းျဖင့္ ဆာေလာင္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သုေတသီ မ်ားကေျပာသည္။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်သူ အမ်ားစုသည္ အ စားအစာကို အနည္းငယ္စီ အမ်ိဳးမ်ိဳးစားေသာက္ေလ့ရွိေသာ္လည္း ယခုေလ့လာမႈက အာဟာရျပည့္ဝကာ ကယ္လိုရီနည္းေသာ အစား အစာမ်ား စားရန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ 

—Ref: MNT