သမၼတ႐ံုး လံုၿခံဳေရးအရာရွိခ်ဳပ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ခ်ဳပ္ျဖစ္လာ

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ၏ လံုၿခံဳေရးကို အဓိကတာဝန္ယူ ရေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး လံု ၿခံဳေရးအရာရွိခ်ဳပ္အား လူကယ္ ျပန္ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ သမၼတက ေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး လံုၿခံဳ ေရးအရာရွိခ်ဳပ္ ဌာနႀကီး ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းႏိုင္ထြန္း အား လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရး ဦးစီးဌာန၏ ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ၃၀ ရက္က ထုတ္ျပန္ေသာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ျပန္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔ ထားသည့္ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ လစ္လပ္သြားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ႐ံုး လံုၿခံဳေရးအရာရွိခ်ဳပ္ေနရာ တြင္ မည္သူ႔အား တာဝန္ေပးမည္ ကို မသိရွိရေသးေပ။ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုး ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ‘‘အဲဒါေတြဘာမွ ေျပာဖို႔မရွိဘူး။ ခန္႔အပ္ေၾကာင္း ကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အမိန္႔ထြက္ေပး မယ္’’ဟု ေျပာသည္။

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီး ဌာနသည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ အသစ္ဖြဲ႕စည္းေသာ ဦးစီးဌာန ျဖစ္သည္။ ဦးဝင္းႏုိင္ထြန္းသည္ ယင္းဌာန၏ ပထမဆံုးၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္လာသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ‘‘အစ က ဆရာတုိ႔မွာ ဦးစီးဌာန ႏွစ္ခုပဲ ရွိတယ္။ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ရယ္၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္ လည္ေနရာခ်ထားေရးရယ္။ အခုက ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနဆုိၿပီး အသစ္ဖြဲ႕လိုက္တာ’’ဟု ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္း သည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမို ေဆာင္ရြက္ေရး ေဒါက္တာ ဝင္း ျမတ္ေအးကို အကူအညီပိုေပးရန္ အစိုးရက ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ႏုိင္ ေၾကာင္း တေကာင္းႏုိင္ငံေရးေလ့ လာေရး အင္စတီက်ဳဒ္ ဒါ႐ိုက္တာဦးရဲမ်ိဳးဟိန္းက သံုးသပ္သည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏွစ္စဥ္ျဖစ္ ပြားေနေသာ သဘာဝေဘးမ်ားအ ျပင္ ရခိုင္ေဒသအေရးမ်ားေၾကာင့္ က်န္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားထက္ အ လုပ္မ်ားေနသည္။ ဦးဝင္းႏိုင္ထြန္း သည္ စစ္အစိုးရက ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္အား ေနအိမ္ အ က်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားခ်ိန္ ၂၀၁၀ မတိုင္မီကာလမ်ားတြင္ သတင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ (SB) တြင္ ဒုတိ ယတပ္ဖြဲ႕မွဴး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအခ်ိန္ကတည္းကပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ အနီးကပ္ရွိေနသူျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ လူကုန္ကူးမႈတား ဆီးႏိွမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္ တပ္ ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ဧၿပီတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ႐ံုး လံုၿခံဳေရးအရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

‘‘သတင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတုန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ က်န္းမာေရး၊ စားစရာေသာက္စရာ အ ျပင္ကေန ပို႔ေပးတာ။ က်န္းမာ ေရးအတြက္ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး ဝင္းတုိ႔နဲ႔ေတြ႕တဲ့အခါမွာ သူကေန ႀကီးၾကပ္ေပးတာ။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ လာတဲ့အခါ သူ႔ရဲ႕လံုၿခံဳေရးအေန နဲ႔ တာဝန္ေပးခဲ့တယ္။ အခု လံုၿခံဳ ေရးပိုင္းဆုိင္ရာ Stable (တည္ ၿငိမ္) ျဖစ္သြားၿပီေလ။ ၂ ႏွစ္ ေလာက္ရွိသြားၿပီး သမၼတအိမ္ ေတာ္ေရာ၊ လႊတ္ေတာ္ေရာ၊ က်န္တဲ့ လံုၿခံဳေရးပိုင္းေတြေရာ Stable ျဖစ္သြားၿပီးေတာ့ သူ႔အေနနဲ႔ တာဝန္ေက်သြားၿပီ။ သူကလည္း လူကုန္တားရဲတပ္ဖြဲ႕က တပ္ဖြဲ႕ မွဴး ရဲမွဴးခ်ဳပ္ဆုိေတာ့ ဒုၫႊန္ခ်ဳပ္ အဆင့္ပဲ ရွိတာေပါ့။ အခုကေတာ့ ၫႊန္ခ်ဳပ္အဆင့္ဆုိေတာ့ Promo-tion ရတဲ့သေဘာပဲ’’ဟု ဦးဝင္းႏုိင္ ထြန္းႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ အဆင့္ျမင့္ ရဲအရာရွိ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၀ ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္ ေသာ သတင္းစကားကို ရဲခ်ဳပ္ ခင္ရီက သြားေရာက္ေျပာၾကားရာ တြင္ ထိုစဥ္က သတင္းတပ္ဖြဲ႕ ရဲမွဴးႀကီးျဖစ္သူ ဦးဝင္းႏုိင္ထြန္း လည္း ပါဝင္သည္။

‘‘ကိုဝင္းႏိုင္ထြန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ အရင္ကတည္းက ရင္းႏွီးတဲ့သူပဲ။  အ က်ယ္ခ်ဳပ္က်ေနေတာ့ ၂၀၀၄ ေနာက္ပိုင္း သူပဲဆက္ဆံေရးအ ရာရွိ လုပ္လာတာ’’ဟု ယခင္ အစိုးရလက္ထက္ အၿငိမ္းစားအ ရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

Top News