ပဲခူးတိုင္းရွိ္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈေဒသမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္မည္

ပဲခူးတိုင္းရွိ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္း အပါအဝင္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်း မႈေဒသမ်ားကို ခရီးစဥ္ေဒသမ်ား အျဖစ္ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ကာ ခရီးသြားက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္ ရြက္မည္ဟု ပဲခူးတိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးၫြန္႔ေရႊက ေျပာသည္။


‘‘ပဲခူးတိုင္းအတြင္း ဟိုတယ္ နဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးအတြက္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်း မႈ အေမြအႏွစ္ေတြကို ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ ျပသႏိုင္ေရး ေဆာင္ ရြက္ၿပီး ခရီးသြားဧည့္သည္ေတြကို ပိုမိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ညႇိႏိႈင္းအစည္း အေဝးတြင္ ၎ကေျပာသည္။

ပဲခူးတိုင္းအတြင္း ေရွး ေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ေဒသမ်ားအျဖစ္ သေရေခတၱရာ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္း၊ ဘုရင့္ေနာင္ နန္း ေတာ္ရာ၊ ေကတုမတီၿမိဳ႕ေဟာင္း စသည့္ သမိုင္းဝင္ ယဥ္ေက်းမႈ နယ္ေျမမ်ားရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ ျခားသား ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈ နည္းေသးသျဖင့္ ယခုထက္ပို၍ ဆြဲေဆာင္မႈရွိရန္ ခရီးစဥ္မ်ား ေဖာ္ ထုတ္မည္ဟုဆိုသည္။

‘‘ပဲခူးတိုင္းမွာ လာေရာက္ လည္ပတ္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသား ဧည့္ သည္က နည္းေသးတယ္။ လူသိ နည္းေသးတာလည္း ပါသလို လည္ပတ္စရာပတ္ဝန္းက်င္က လည္း သိပ္မမ်ားေသးဘူးေလ။ အဲဒါေၾကာင့္ ပဲခူးတိုင္းက ယဥ္ ေက်းမႈ ေဒသေတြကို ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ဆင္စခန္းလိုမ်ဳိး သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားေဒသ ေတြနဲ႔တြဲၿပီး လည္ပတ္ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးတာမ်ဳိး ဆြဲေဆာင္တာမ်ဳိး ေတြလည္း လုပ္သြားဖို႔ရွိပါတယ္’’ ဟု ပဲခူးတိုင္းဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴး ဦးေဟာက္က်င္မွန္က ေျပာသည္။

၂၀၁၆ တြင္ ပဲခူးတိုင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္ ၁၄,၆၀၀ ေက်ာ္ လာေရာက္ၿပီး ၂၀၁၇ တြင္ ၁၇,၆၀၀ ေက်ာ္အထိ ရွိလာကာ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၃,၀၀၀ ခန္႔ တိုး တက္လာေသာ္လည္း အျခားျပည္ နယ္၊ တိုင္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက နည္းပါးေနေသးေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။