အာဆီယံေဒသတြင္း အသန္႔ရွင္းဆံုးခရီးသြားၿမိဳ႕ဆုကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕မ်ားရရွိ

အသန္႔ရွင္းဆုံး ခရီးသြားၿမိဳ႕ ဆုရရွိသည့္ ၿမိဳ႕မ်ားအနက္ တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ဳိးသားကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္အတြင္း ေတြ႕ရစဥ္ ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္

၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္ တြင္က်င္းပသည့္ အာဆီယံခရီး သြားဖိုရမ္ (ATF) ပိတ္ပြဲအခမ္း အနားတြင္ အာဆီယံေဒသတြင္း အသန္႔ရွင္းဆံုး ခရီးသြားၿမိဳ႕မ်ား အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပင္ဦးလြင္၊ ကေလာႏွင့္ ပုဂံၿမိဳ႕ကို ဆုမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴး ေဒၚမီမီခိုင္က ေျပာ သည္။


 ‘‘အာဆီယံေဒသတြင္း အ သန္႔ရွင္းဆံုး ခရီးသြားၿမိဳ႕ေတာ္ ဆု အေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္ ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ၿမိဳ႕သံုးခုကို ေရြး ခ်ယ္ၿပီး ဆုေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသ တြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးလည္းျဖစ္သည့္ ေဒၚမီမီခိုင္က ေျပာသည္။

ျပင္ဦးလြင္၊ ကေလာႏွင့္ ပုဂံ ၿမိဳ႕သည္ အမိႈက္ကင္းစင္ျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္စိမ္းလန္းစိုျပည္ျခင္း ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖ ေနရာမ်ား စီစဥ္ေပးထားျခင္း အစ ရွိသည့္ အခ်က္မ်ားအပါအဝင္ အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ စံႏႈန္း မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိသျဖင့္ ဆုမ်ား ရရွိခဲ့သည္။

‘‘ဆုရသြားၿပီး အဲဒီစံႏႈန္းေတြ ကို ဆက္ၿပီး လိုက္နာမယ္ဆိုရင္ သူတို႔ရဲ႕ အရည္အေသြးလည္း တုိး တက္လာသလို ခရီးသြားေတြၾကား မွာလည္း  ပိုၿပီး လူသိမ်ားလာႏိုင္ ပါတယ္။ ဆုရဲ႕သက္တမ္းကေတာ့ သံုးႏွစ္ပဲျဖစ္တဲ့အတြက္ ၂၀၁၈ ကေန ၂၀၂၀ ေက်ာ္သြားၿပီဆိုရင္ ေတာ့ ျပန္ၿပီးေတာ့ ေရြးခ်ယ္ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာ သည္။

အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အသန္႔ရွင္းဆံုး ခရီးသြားၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားအျပင္ ေရ ရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနေသာ ခရီး သြားၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားအျဖစ္ ေက်း လက္ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပၿမိဳ႕ ေတာ္ တစ္ခုတို႔ကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ ဆုေပးခဲ့ရာ ေက်းလက္ဆုအေန ျဖင့္ ပင္းတယႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပဆုအေန ျဖင့္ ဘားအံၿမိဳ႕ကို ဆုမ်ားေပးအပ္ ခဲ့သည္။