၂၀၁၇ အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ျပည္ပဧည့္၀င္ေရာက္မႈ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ တုိးတက္

၂၀၁၇ အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြား ၃ ဒသမ ၄၄ သန္းေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ယမန္ႏွစ္ကထက္ ခရီးသြား၀င္ ေရာက္မႈ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ပိုမိုခဲ့ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ သည္။


ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာ ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ၂၀၁၇ ႏွစ္ ကုန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံျခား သားဧည့္သည္ ၃ ဒသမ ၅ သန္း ၀င္ေရာက္ရန္ ခန္႔မွန္းထားသည္။

‘‘လ၀ကနဲ႔ ဟိုတယ္ခရီးနဲ႔ ကိုက္ညိႇထားတဲ့ စာရင္းဇယားအ ရ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင့္သြင္က ေျပာသည္။

၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လကုန္ပိုင္း တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္ နယ္အတြင္း မတည္ၿငိမ္မႈ အေျခ အေနမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈအေပၚ ႐ုိက္ ခတ္မႈရွိၿပီး ခရီးစဥ္အခ်ဳိ႕ ဖ်က္ သိမ္းမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈ သိသာစြာ က်သြားခဲ့ျခင္းမရွိသျဖင့္ ယမန္ႏွစ္ကထက္ ၁၈ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ တုိးတက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သံုးသပ္ သည္။

‘‘၂၀၁၇ ထဲမွာေတာ့ ၂၀၁၆ နဲ႔ယွဥ္ၿပီးေျပာရရင္တာ့ တုိးတက္ မႈရွိခဲ့ပါတယ္။ ရခုိင္ကိစၥျဖစ္ေပ မယ့္ ေအာက္တိုဘာ၊ ႏုိ၀င္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာလုိ ခရီးသြားရာသီကာ လေတြမွာ ဧည့္သည္အေရအ တြက္က ခ်က္ခ်င္းႀကီး က်မသြား ခဲ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ အခု ၂၀၁၈ ႏွစ္ဦး ပိုင္းမွာေတာ့ က်ဆင္းလာႏုိင္ပါ တယ္’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြား ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္မူအသင္း အႀကံေပးဦးၿဖိဳးေ၀ရာဇာက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္ ၀င္ေရာက္မႈ သည္ ၂၀၁၆ တြင္ ၂ ဒသမ ၉ သန္း ေက်ာ္သာရွိၿပီး ၂၀၁၅ ကထက္ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလ်ာ့က်ခဲ့ သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၇ တြင္ ၃ ဒသမ ၄၄ သန္း ၀င္ေရာက္သျဖင့္  ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ျပန္လည္ တုိးတက္လာခဲ့သည္။