တရား႐ုံးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပည္သူမ်ားအလြယ္တကူ သိႏုိင္ရန္ နည္းပညာအသုံးျပဳမည္

 တရား႐ုံးသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ား ျပည္သူအလြယ္တကူ လက္လွမ္း မီသိရွိႏုိင္ေရး တရား႐ုံးမ်ားတြင္ ေခတ္မီသတင္းအခ်က္အလက္ေကာင္တာမ်ားႏွင့္ အမႈလက္ခံဌာ နမ်ား တည္ေထာင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု တရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး ဒုတိယၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

 အမႈသည္မ်ားက တရား႐ုံး သို႔ လာေရာက္ရန္မရွိဘဲ အမႈနံ ပါတ္သိ႐ုံျဖင့္ တရား႐ုံးခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္သည့္ ႐ုံးခ်ိန္းရက္မ်ားကို နည္းပညာသုံး၍ ေနအိမ္မွသိႏုိင္ မည့္ နည္းစနစ္မ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း ဒုၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚတင္ ႏြယ္စုိးက ေျပာသည္။


ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္က ေန ျပည္ေတာ္ ျမန္မာအျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၈-၂၀၂၂ မဟာ ဗ်ဴဟာစီမံကိန္းစာအုပ္ထုတ္ျပန္ ေရး အခမ္းအနား၌ ၎ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ တုိင္းရင္းသားေဒသ မ်ားတြင္လည္း တရား႐ုံးသတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိရန္ ေဒသ သုံးတုိင္းရင္းသား ဘာသာစကား ျဖင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ထုတ္ေ၀ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

‘‘ကၽြန္မတို႔ႏုိင္ငံက တုိင္းရင္း သားလူမ်ဳိး အရမ္းမ်ားပါတယ္။ အသုံးျပဳတဲ့ တုိင္းရင္းသားဘာ သာစကား အရမ္းမ်ားပါတယ္။ ႐ုံးသုံးဗမာဘာသာစကားကို မဖတ္တတ္တဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါ တယ္’’ဟု ေျပာသည္။

၂၀၁၈-၂၀၂၂ မဟာဗ်ဴဟာ စိမံကိန္းစာအုပ္တြင္ တရား႐ုံး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို  အမ်ားျပည္သူလက္လွမ္းမီႏုိင္ ေရးႏွင့္ တ႐ား႐ုံးသတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို တုိင္းရင္းသားဘာ သာစကားမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးေရး ဦးစားေပးအဆင့္(၁)အျဖစ္ ၂၀၁၈ တြင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။