ဂ်ာမန္ေဆာ့ဖ္ဝဲကုမၸဏီက MIT ကို ျမန္မာျပည္ကိုယ္စားျပဳမိတ္ဖက္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္

ဂ်ပန္ေဆာ့ဖ္ဝဲကုမၸဏီႏွင့္ MITတို႔ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ျမင့္ေက်ာ္လိႈင္)

 ဂ်ာမနီအေျခစိုက္ SAP ေဆာ့ဖ္၀ဲကုမၸဏီသည္ MIT (Myanmar Information Tech-nology) ေဆာ့ဖ္၀ဲကုမၸဏီကို ျမန္မာႏုိင္ငံကိုယ္စားျပဳ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

SAP ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၌ ေစ်းကြက္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားအျပား ခန္႔အပ္ထားေသာ္လည္း ႏုိင္ငံကိုယ္စားျပဳ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီအေနျဖင့္ MIT အား ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။


‘‘United Vars လို႔ေခၚတဲ့ SAP အသုံးျပဳအဖဲြ႕အစည္းက တစ္ႏုိင္ငံကို ကုမၸဏီတစ္ခုပဲ ေရြး ခ်ယ္တာပါ။ အဲဒီထဲမွာပါ၀င္ခြင့္ ရရွိတဲ့အတြက္ သူတုိ႔ရဲ႕၀န္ေဆာင္ မႈေတြကို ပိုၿပီးရလာႏုိင္တယ္’’ဟု MIT ကုမၸဏီ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူဦးေနလင္းသန္းက ေျပာသည္။

SAP ေဆာ့ဖ္၀ဲသည္ ႏုိင္ငံ ၁၈၀ တြင္ အသုံးျပဳေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသုံး ေဆာ့ဖ္၀ဲ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ SAP ေဆာ့ဖ္၀ဲကို အႀကီးစားစီးပြားေရး လုပ္ငန္း ငါးခုခန္႔ႏွင့္ သာမန္စီးပြား ေရးလုပ္ငန္း ဆယ္ခုခန္႔၌ လက္ခံ အသုံးျပဳေနသည္။

‘‘SAP ရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ နဲ႔ ျပည္တြင္းလိုအပ္ခ်က္ကိုျဖည့္ ဆည္းေပးႏုိ္င္မွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲ႕ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေတြကို လည္း ကမၻာ့ေစ်းကြက္ေရာက္ဖုိ႔ အေထာက္အကူျဖစ္လာမွာပါ’’ ဟု MIT ကုမၸဏီ စီအီးအိုေဒါက္ တာထြန္းသူရသက္က ေျပာသည္။

SAP ၏ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီ ျဖစ္သည့္ MIT သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ႏွစ္ေပါင္း၂၀ ခန္႔ လုပ္ငန္း အေတြ႕အႀကံဳရွိသည့္အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထိပ္တန္းစာရင္း၀င္ ေဆာ့ဖ္၀ဲကုမၸဏီလည္းျဖစ္သည္။