ေသြးလည္ပတ္မႈအားေကာင္းေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား

လူတစ္ဦး၏က်န္းမာေရးအတြက္ ေသြးလည္ပတ္မႈေကာင္းရန္ အေရးႀကီးသည့္ႏွလုံးက ခႏၶာကုိယ္အႏွံ႔သုိ႔ ေသြးမ်ားပုိ႔လႊတ္ျခင္းျဖစ္ စဥ္ကုိ ေသြးလည္ပတ္မႈျဖစ္စဥ္ဟုေခၚၿပီးေသြးလည္ပတ္မႈစီးဆင္း စဥ္ ခႏၶာကုိယ္၏ဆဲလ္မ်ားသုိ႔ ေအာက္ဆီဂ်င္ႏွင့္ အာဟာရဓာတ္မ်ား ေပးပုိ႔ၿပီး စြန္႔ထုတ္ပစၥည္းမ်ားသယ္ယူူရသည္။

ေသြးလည္ပတ္မႈအားေကာင္းေစရန္ ေဆးလိပ္ႏွင့္ေဆးရြက္ ႀကီးထုတ္ကုန္မ်ားသုံးစြဲမႈရပ္တန္႔ကာ က်န္းမာေရးႏွင့္မညီေသာ အဆီမ်ားစားသုံးမႈေလွ်ာ့ခ်ၿပီးထုိင္ေနခ်ိန္မမ်ားေစရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္ ျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ညီေသာကုိယ္အေလးခ်ိန္ကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ ေသြးလည္ပတ္မႈအားေကာင္းေစႏုိင္သည္။ ကုိယ္အေလးခ်ိန္သာမန္ထက္ပုိေနပါက ေသြးလည္ပတ္မႈထိခုိက္ေစႏုိင္သည္။


ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေျပးလႊားျခင္းကဲ့သုိ႔ႏွလုံးအားေကာင္းေစေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားပုံမွန္လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေသြးလည္ပတ္မႈအား ေကာင္းေစႏုိင္သည္။ ေယာဂက်င့္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ေသြးလည္ ပတ္မႈကုိ အားေကာင္းေစႏုိင္သည္။ ၂၀၁၄ က Preventive ဂ်ာနယ္ ၌ ေဖာ္ျပေသာေလ့လာမႈတစ္ခုအတြင္း ေယာဂက်င့္ျခင္းေၾကာင့္ ႏွလုံးေသြးေၾကာစနစ္ႏွင့္ ဇီ၀ျဖစ္စဥ္ကုိ အားေကာင္းေစႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အုိမီဂါ ၃ ပါ၀င္ေသာငါးမ်ားစားေပးျခင္းျဖင့္ ႏွလုံးက်န္းမာေရးႏွင့္ေသြးလည္ပတ္မႈတိုးတက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။ ေဆာ္လ္မြန္ငါး၊ မကၠရယ္ငါး၊ ဆာဒင္းငါးႏွင့္ တူ နာငါးတို႔တြင္ အုိမီဂါ ၃ ဖက္တီးအက္စစ္ႂကြယ္၀စြာပါ၀င္သည္။

အသီးအရြက္သာစားသူမ်ားအတြက္ ကိုက္လန္ႏွင့္ ပန္းေဂၚဖီ စိမ္းကဲ့သုိ႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားစားေပးသင့္သည္။

ဓာတ္တုိးဆန္႔က်င္ပစၥည္းမ်ားပါ၀င္ေသာ ဂရင္းတီးေသာက္ ျခင္းျဖင့္ ႏွလုံးက်န္းမာေရးႏွင့္ ေသြးလည္ပတ္မႈကုိအားေကာင္းေစ ႏုိင္သည္။

ခႏၶာကုိယ္ရွိ သံဓာတ္ပမာဏကုိဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ထိန္းထား ရန္အေရးႀကီးသည္။ ေဒါက္ခြရြက္ကဲ့သုိ႔ သံဓာတ္ပါ၀င္ေသာအစား အစာမ်ားကုိ စားေပးသင့္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သံဓာတ္္မ်ားလြန္းပါက ႏွလုံးက်န္းမာေရးကုိထိခိုက္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အသင့္အတင့္သာ စားသုံးသင့္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ေသြးထဲတြင္ မေကာင္းေသာကုိလက္စထေရာပမာဏ မမ်ားေစရန္ႏွင့္ ခါးတုပ္၊ ဗုိက္ပူမျဖစ္ေစရန္ ထိန္းသိမ္းသင့္သည္။ ယင္းအေျခအေနႏွစ္မ်ိဳးက ေသြးလည္ပတ္မႈကုိထိခုိက္ေစႏုိင္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ေသြးမတိုးေစရန္ႏွင့္ႏွလုံးက်န္းမာေရးေကာင္းေစရန္ ေနထုိင္ျခင္းျဖင့္ေသြးလည္ပတ္မႈကုိ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္သည္။

ေသြးလည္ပတ္မႈမေကာင္းျဖစ္ေနသည့္လကၡဏာမ်ားတြင္ အ၀လြန္ျခင္း၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါလကၡဏာမ်ားျပသ ျခင္းႏွင့္ ႏွလုံးျပႆနာ တို႔ပါ၀င္သည္။ ခႏၶာကိုယ္၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုသုိ႔ ေသြးစီးဆင္းမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားပါက ထုံက်ဥ္ျခင္း၊  နာက်င္ျခင္း၊ ေရာင္ရမ္းျခင္း စေသာလကၡဏာမ်ားျပသသည္။     (MNT)