မုံရြာတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္႐ုံးေျမေနရာအတြက္ ေျမဂရန္ပုိင္ရွင္ ၁၄ ဦးအား က်ပ္သိန္း ၁,၈၀၀ ေက်ာ္ေလ်ာ္ေၾကးေပး

မုံရြာၿမိဳ႕တြင္ ေရအားလွ်ပ္ စစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦး စီးဌာန စူးစမ္းေလ့လာေရးဌာနခြဲ ေျမေနရာအတြက္ ေျမဂရန္ပုိင္ရွင္ ၁၄ ဦးအား ေလ်ာ္ေၾကးက်ပ္သိန္း ၁,၈၀၀ ေက်ာ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း စစ္ ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမင့္ႏုိင္က ေျပာသည္။

ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာန၊စူးစမ္းေလ့လာေရးဌာနခြဲ လက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး(ၿမိဳ႕ျပ-၃)႐ုံး၀င္း ဧရိယာရွိ မုံရြာၿမိဳ႕နယ္အလံု ေတာင္ကြင္း ကြင္းအမွတ္(၃၂၇) ၏ ေျမဂရန္ပုိင္ရွင္မ်ားထံ ပထမ အႀကိမ္ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ပြဲအ ခမ္းအနားကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္ က စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရ ႐ုံး အစည္းအေ၀းခန္းမ၌က်င္းပ သည္။

‘‘ေျမပုိင္ရွင္ေတြကုိ ေလ်ာ္ ေၾကးေငြေပးဖုိ႔ လာေရာက္ဆက္ သြယ္ၾကဖို႔ ၂၀၁၇ ႏုိ၀င္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ထုတ္ျမန္မာ့အလင္းသ တင္းစာကေန ထည့္သြင္းေၾကာ္ ျငာခဲ့ၿပီး ယေန႔ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပး အပ္မယ့္ေျမပုိင္ရွင္ ၁၈ ဦး၊ ေျမ ကြက္ ၃၃ ကြက္ကေတာ့ ေလ်ာ္ ေၾကးေငြေပးေခ်ေရးေကာ္မတီက ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထားမ်ား စိစစ္ၿပီး ျပည့္စုံမွန္ကန္တဲ့အတြက္ ပထမအႀကိမ္ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ပါ တယ္’’ ဟု ေဒါက္တာျမင့္ႏုိင္က ေျပာသည္။

ေျမဂရန္ပုိင္ရွင္မ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးရာတြင္ကာလတန္ဖုိးစိစစ္သတ္မွတ္ေရးအဖြဲ႕မွ ေျမကြက္တစ္ကြက္လွ်င္ က်ပ္ ၅၅ သိန္းႏႈန္းျဖင့္ ေျမပုိင္ရွင္ ၁၈ ဦး၏ ေျမကြက္ ၃၃ ကြက္အ တြက္ က်ပ္ ၁,၈၁၅ သိန္းကိုပထမအႀကိမ္ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါေျမေနရာႏွင့္ပတ္ သက္၍ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမေလ်ာ္ ေၾကးေပးရန္ ေျမပုိင္ရွင္ ၂၄ ဦး၏ ေျမကြက္ ၂၄ ကြက္အတြက္ ေရ အားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ရန္ပုံေငြ ေတာင္းခံထားေၾကာင္း စစ္ကုိင္း တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရ႐ုံးတာ၀န္ ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။