တုပ္ေကြးရာသီတြင္ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ား ကင္းစင္ေရး လက္ကိုသန္႔ရွင္းေအာင္ထားပါ

တုပ္ေကြးရာသီတြင္ ပိုးမႊားမ်ား မပ်ံ႕ႏွံ႔ေစေရး လက္ကို သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေအာင္ထားရန္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

ေကာ္ဖီခြက္၊ ကြန္ပ်ဴတာ Keyboard ကဲ့သို႔ ပံုမွန္ထိကိုင္ေနက်ပစၥည္းမ်ားမွ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားသည္ လက္မွတစ္ဆင့္ အလြယ္တကူ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏိုင္သည္။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ ကေလး ၅၃ ဦး ေသဆံုးေသာ ဆိုးရြားသည့္ တုပ္ေကြးပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို ကာကြယ္ေရး လူတိုင္း လက္ကို သန္႔ရွင္းစင္ ၾကယ္စြာ ေဆးေၾကာရန္ က်န္းမာေရးအရာရွိမ်ားက သတိေပးထား သည္။


လက္သည္ အျမင္အားျဖင့္ သန္႔ရွင္းေနပံုရေသာ္လည္း ေရာင္ ျခည္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ ၾကည့္ပါက အေရျပားေပၚရွိ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားကို ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။

ေကာ္ဖီခြက္ကဲ့သို႔ ပံုမွန္သံုးေနက်ပစၥည္းတစ္ခုကို တစ္မိနစ္ မျပည့္ေအာင္ ကိုင္လွ်င္ပင္ ေရာဂါပိုးမ်ား လ်င္ျမန္စြာပ်ံ႕ႏွံ႔ႏိုင္သည္။

လက္ကို သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ရာတြင္ အလ်င္စလို မေဆးဘဲ အနည္းဆံုး စကၠန္႔ ၂၀ အထိ ႏွံ႔စပ္စြာေဆးေၾကာသင့္ေၾကာင္း ပညာ ရွင္မ်ားက အႀကံျပဳထားသည္။

လက္ကို အလ်င္စလိုေဆးပါက လက္ေပၚရွိ လက္ေခ်ာင္းမ်ား ၾကားတြင္ ေရာဂါပုိးမႊားမ်ား က်န္ေနရစ္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက လိမ္းေဆးတစ္မ်ိဳးသံုး၍ ေရာင္ျခည္ျဖင့္ ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အနည္းဆံုး စကၠန္႔ ၂၀ အထိ လက္ကို ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ ေဆးေၾကာရန္ လိုအပ္သည္။

လက္ကို သန္႔ရွင္းေအာင္ထားျခင္းျဖင့္ လူတစ္ဦးမွတစ္ဦးသို႔ ေရာဂါပိုးမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို ကာကြယ္ရန္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္။ အစာမစားမီ (သို႔မဟုတ္) မခ်က္ျပဳတ္မီ အိမ္သာတက္ၿပီးခ်ိန္ႏွင့္ ႏွာေခ်ခ်ိန္မ်ားၿပီးေနာက္ လက္ကို ပံုမွန္ေဆးေၾကာ သန္႔စင္သင့္ သည္။

လက္ကို သန္႔ရွင္းစြာေဆးေၾကာျခင္း၊ ႏွာေခါင္းစည္းတပ္ျခင္း၊ ဖ်ားေနခ်ိန္ အိမ္မွာေနျခင္းျဖင့္ ေရာဂါကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို ေလွ်ာ့ခ် ရန္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္။               

—Ref: Daily Mail