ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးၿပိဳင္ပြဲ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္က်င္းပမည္

ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးၿပိဳင္ ပြဲကို လူအမ်ားပါဝင္လာႏိုင္ရန္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္တိုးျမႇင့္က်င္း ပမည္ဟု အမ်ိဳးသားဆိုက္ဘာလံု ၿခံဳေရးဗဟိုဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးရဲႏိုင္မိုးကေျပာၾကားသည္။


ပံုမွန္အားျဖင့္ ဆိုက္ဘာလံု ၿခံဳေရးၿပိဳင္ပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္က်င္းပ ေသာ္လည္း  နယ္ၿမိဳ႕မ်ားမွ ဆိုက္ ဘာလံုၿခံဳေရးပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ ႏိုင္ရန္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ တစ္ႀကိမ္ တိုးခ်ဲ႕က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ေန သည္။

‘‘နယ္က တခ်ိဳ႕လူေတြက လက္လွမ္းမမီဘူး။ မႏၲေလးလိုေန ရာမ်ိဳးမွာ တစ္ႀကိမ္ထပ္ၿပီး က်င္း ပႏိုင္ရင္ ပိုမိုပါဝင္လာခြင့္ရွိလာ မယ္’’ ဟု ဦးရဲႏိုင္မိုးကေျပာသည္။ ၂၀၁၈ အတြင္းဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရး ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုထပ္မံက်င္းပရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း အခ်ိန္အတိအ က်ကို ၎ကေျပာႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။

ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးႏွင့္ပတ္ သက္၍ အသိအျမင္ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈတိုးတက္လာေစရန္ ပို႔ေဆာင္ ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာ နသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာ အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ဆိုက္ ဘာလံုၿခံဳေရးၿပိဳင္ပြဲကို ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီတြင္ တစ္ႀကိမ္က်င္းပ ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ ေသာ ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးၿပိဳင္ပြဲ၌ အသင္းအေရအတြက္ ကန္႔သတ္ ထားသည္။ ‘‘ဒီမွာလည္း အေရအ တြက္လည္း ကန္႔သတ္ထားတယ္။ နယ္ကလူေတြက်ေတာ့ တခ်ိဳ႕ လည္း မိဘမလႊတ္တာ၊ စရိတ္ မတတ္ႏိုင္တာေတြေၾကာင့္ လာ မၿပိဳင္ၾကတာေတြရွိေနတယ္’’ ဟု ဦးရဲႏိုင္မိုးက ေျပာသည္။

တတိယအႀကိမ္ ဆုိက္ဘာ လံုၿခံဳေရးၿပိဳင္ပြဲကို ဇန္နဝါရီ အတြင္း က်င္းပခဲ့ၿပီး လူငယ္ ၆၀ (အဖြဲ႕ ၂၀) ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ သည္။ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမဆု က်ပ္ ၁၀ သိန္း၊ ဒုတိယဆု က်ပ္ ခုနစ္ သိန္းႏွင့္ တတိယဆု က်ပ္ငါးသိန္း ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဆိုက္ဘာ လံုၿခံဳေရးၿပိဳင္ပြဲ၌ ထူးခြၽန္သူမ်ား သည္ အာဆီယံ-ဂ်ပန္ဆိုက္ဘာ လံုၿခံဳေရး ဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပြဲသို႔ ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အခြင့္အ လမ္းရွိမည္ဟု ဦးရဲႏိုင္မိုးက ေျပာ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံ - ဂ်ပန္ ဆိုက္ဘာ လံုၿခံဳေရးၿပိဳင္ပြဲ သို႔ ႏွစ္ႀကိမ္ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ ၿပီးျဖစ္သည္။