သိမ္းဆည္းခံေျမယာမ်ားအေရး ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ ေရြးေကာက္ပဲြေၾကညာစာတမ္းပါ ကတိအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိဟု ဆုိ

သိမ္းဆည္းခံေျမယာႏွင့္ပတ္သက္၍ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအခ်ဳိ႕က ရွင္းလင္းေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − သက္ေအာင္)

ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ၏ ေရြး ေကာက္ပဲြေၾကညာစာတမ္းပါ ကတိက၀တ္ျဖစ္သည့္ သိမ္းဆည္း ခံလယ္ယာေျမမ်ား  ျပန္ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဆိုသည့္ ကတိက၀တ္အေပၚယေန႔အထိ  မ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ေသးေၾကာင္း ေတာင္သူလယ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕မ်ားက သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

အခ်ဳိ႕ေတာင္သူလယ္သ မားမ်ားသည္ ယေန႔အထိ လယ္ေျမမ်ား ျပန္လည္မရေသးေၾကာင္း ေတာင္သူလယ္သမားအေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူ ဦးမ်ဳိးသန္႔က ေျပာသည္။

‘‘ဖဲြ႕စည္းပုံအမွားနဲ႔ မူ၀ါဒမွား ယြင္းမႈေတြေၾကာင့္ ေတာင္သူ ေတြက မတရားျပဳတဲ့သူေတြ ပုံစံ မ်ဳိးနဲ႔ အစစ္ခံရတာမ်ဳိး ရွိတယ္။ စစ္ၿပီးေတာ့လည္း ဘယ္ေလာက္ ၾကာလို႔ ၾကာမွန္းမသိဘူး။ ျပန္ရ မလား၊ မရလားလည္း မသိဘူး။ ဒါမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ေနတယ္’’ဟု ၎ ကဆုိသည္။

လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီက  ယခင္အစုိးရလက္ထက္က လဲႊေျပာင္းရယူသည့္အမႈမ်ားအပါအ၀င္ ေျမယာျပႆနာတုိင္ၾကားမႈ   တစ္ေသာင္းေက်ာ္   ရွိသည့္အနက္ ၁,၇၀၀  ေက်ာ္   ေျဖရွင္းထားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

သို႔ေသာ္ ေတာင္သူလယ္သ မားအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ အ ရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းတို႔ပါ၀င္ သည့္ ပူးေပါင္းအဖဲြ႕က ကခ်င္၊ ကယား၊ ခ်င္း၊ ရခိုင္၊ ပဲခူး၊ ဧရာ ၀တီ၊ မႏၲေလးႏွင့္ စစ္ကိုင္းစသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔ရွိ ေဒသခံလယ္သမားမ်ားအား ေတြ႕ ဆုံေမးျမန္းခ်က္အရ ျပန္လည္ ေပးအပ္သည္ဆုိသည့္ လယ္ယာ ေျမမ်ား မရရွိေသးဟု ေျဖဆုိထား ေၾကာင္း ဦးမ်ဳိးသန္႔က ေျပာသည္။

လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမ မ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္ လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖစ္သည့္ အဆင့္ဆင့္တင္ျပရျခင္းႏွင့္ လယ္ယာ ေျမပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္း သက္ေသခံ ပုံစံ(၃)၊ ပုံစံ(၇)ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ လယ္ယာေျမ မ်ား ျပန္လည္မရရွိျခင္းဟု ေဒသ ခံမ်ားကေျပာေၾကာင္း ၎ကရွင္း ျပသည္။

ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ေျမစစ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား  အပါ အ၀င္ လူ ၂၃၀ ေက်ာ္ကို ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းကာ မျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ေသးသည့္ ကတိက၀တ္၊ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီကို ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္ျခင္း အစီရင္ခံစာကို   ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ေျမစစ္ေကာ္မတီ၏  ယႏၲရားအ ဆင့္ဆင့္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သုံးသပ္ခ်က္မ်ား၊ ယင္းေကာ္မတီတြင္ ပါ၀င္သူမ်ား သည္ ယခင္ေျမသိမ္းသူမ်ား ျပန္လည္ပါ၀င္ေနျခင္းကို သုံးသပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္မႈ နည္းပါးျခင္းကို ေတြ႕ရေၾကာင္း  ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခင္  အစုိးရလက္ထက္ တြင္  ဖဲြ႕စည္းေသာလယ္ယာေျမ ႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံ ရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္ မရွင္က လယ္ယာေျမမ်ားျပန္ေပး ရန္ မလုပ္ႏုိင္ေသာ္လည္း သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ပြင့္လင္းျမင္ သာစြာ ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ဒုိ႔ ေျမကြန္ရက္မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးစည္သူကဆုိသည္။ 

‘‘ဒီခ်ဳပ္အစိုးရလက္ထက္မွာ က်ေတာ့ အခြင့္အာဏာအရ ေျမ  ျပန္ေပးႏုိင္တယ္။ သတင္းအခ်က္ အလက္ေတြကိုေတာ့ လူထုဘာမွ မသိရဘူး။ ျပည္သူနဲ႔မပူးေပါင္း ႏုိင္ဘူး။ လူထုကဘာမွ မသိရသ လို လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြေတာင္ မွ ေကာ္မတီမွာပါလုိက္၊ မပါလုိက္ နဲ႔ ျဖစ္ေနတာမ်ားတယ္’’ဟု ၎ က ေျပာသည္။

လက္ရွိ ေျမစစ္ေကာ္မတီ ၏ မူ၀ါဒမ်ားသည္ မထိေရာက္ သလို လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိသျဖင့္ မွ်တမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ ေပးႏုိင္ရန္ မူ၀ါဒမ်ား ျပန္လည္ေရးဆဲြသင့္ေၾကာင္း ေတာင္သူလယ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားက အစီရင္ခံစာတြင္  အႀကံျပဳထားသည္။

အဆုိပါ ေကာ္မတီမွ လယ္ယာေျမ ျပန္လည္ေပးျခင္းကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးညီညီက ‘အစိုးရက လယ္ယာေျမနဲ႔ တျခားေျမေတြ ျပန္လည္ေပးတဲ့ေနရာမွာ အားနည္းတယ္ဆိုေပမယ့္ အရမ္းအားနည္းတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ လယ္ယာ ေျမနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ကိစၥမ်ဳိးေတြက အခ်ိန္ယူၿပီး  ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရတာျဖစ္တယ္။ ဒါေတြကိုခ်င့္ခ်ိန္ေနရတဲ့ အပိုင္းေတြလည္း ရွိတယ္’ ဟု သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕႐ုံးတြင္ ဇန္န၀ါ ရီ ၃၀ ရက္၌ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားက ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္သည့္ ေျမမ်ား ကုိ မူလေတာင္သူမ်ားထံ ျပန္ လည္လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ပဲြ ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တုိင္းရွိ သိမ္း ဆည္းခံလယ္ယာေျမ အမႈအားလုံးကိုလာမည့္တစ္ႏွစ္ခဲြအတြင္း ၿပီးျပတ္ေရး အရွိန္ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ယင္းအခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။