ဒီခ်ဳပ္အမတ္အခ်ဳိ႕လစာမွ ပါတီရန္ပံုေငြျပန္ထည့္ရ၍ ညည္းတြားေနမႈ ေ၀ဖန္ခံရ

ဒီခ်ဳပ္ပါတီ ရန္ကုန္တိုင္းစံုညီအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ား (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၀င္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ပါတီ ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕သည္ ေပးအပ္ထားသည့္တာ၀န္ကို အသံုးခ် ၍ စီးပြားျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လိုေနေၾကာင္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရန္ကုန္ တိုင္း အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဦးျမင့္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

‘‘တခ်ဳိ႕ပါတီ၀င္ေတြ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးက တခ်ဳိ႕ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ဘ၀ပ်က္၊ မိသားစု ပ်က္၊ စီးပြားပ်က္ခံၿပီးေတာ့ ျမန္ မာႏိုင္ငံဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႕အခြင့္အ ေရးအတြက္ အားတက္သေရာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကသလို ဒီတာ၀န္ေတြကိုယူၿပီး စီးပြားျဖစ္ ေအာင္ လုပ္ခ်င္တဲ့ ပါတီ၀င္ေတြ၊ ကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္း ရွိေန တယ္’’ဟု ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္ သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းဒီခ်ဳပ္စံုညီေတြ႕ ဆံုပြဲ၌ ၎က ေျပာသည္။

ပါတီတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ပါတီ၀င္မ်ားသည္ ေငြေၾကးလစာခံစားခြင့္မရွိဘဲ အစိုးရတာ ၀န္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ား သည္ ႏိုင္ငံေတာ္က ေပးအပ္သည့္ လစာကိုခံစားေနရေၾကာင္း ဦးျမင့္ေဌးက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၀င္ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၎တို႔ လစာမွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ကို ပါတီရန္ပံုေငြအျဖစ္ လစဥ္ျပန္ လည္ေပးသြင္းေနရသည္။ ထိုသို႔ ေပးသြင္းေနရသည့္အေပၚ ကိုယ္ စားလွယ္အခ်ဳိ႕က ေငြေၾကးအရ တြက္ခ်က္ညည္းတြားေနေၾကာင္း ဦးျမင့္ေဌးက ေ၀ဖန္သည္။

‘‘ငါတို႔ရတာက ဒီေလာက္ ပါတီကို ျပန္သြင္းရတာနဲ႔ဆိုတဲ့ အသံေတြထြက္တယ္။ ဒီလစာနဲ႔ က ဘာမွအဆင္မေျပဘူးဆိုေတာ့ ဒီကုိယ္စားလွယ္ေတြ ေရြးခ်ယ္မႈ အပိုင္းကို ဘယ္သူက အတင္း အဓမၼတုိက္တြန္းၿပီးေတာ့ မျဖစ္မ ေနေရြးခ်ယ္ရမယ္လို႔ ေျပာသလဲ။ မိမိယူႏိုင္တဲ့ တာ၀န္ကို မိမိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကတာပဲ မဟုတ္ဘူး လား’’ဟု ၎က ေမးခြန္းထုတ္ သည္။

ထုိ႔ျပင္ ယခင္က ေပးဆပ္ခဲ့ ရသျဖင့္ အာဏာရလာခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ခံစားမည္ဟု စဥ္းစားရန္မသင့္ေၾကာင္းလည္း ဦးျမင့္ေဌးက ေ၀ဖန္သည္။ ‘‘အဲဒီလို စိတ္ကူးရွိတဲ့သူေတြမ်ားရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႕အခြင့္အေရးလက္ရွိရထားတာက ျပန္လည္ဆံုး႐ႈံးသြားႏိုင္တယ္။ ဒါကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္ဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္’’ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ သည့္ ဒီခ်ဳပ္ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္း သိန္းကလည္း ေငြေၾကးလစာခံ စားခြင့္မရွိဘဲ ယံုၾကည္မႈအရ ပါတီတာ၀န္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပါတီ ၀င္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

‘‘လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစိုးရမွာ တာ၀န္ယူေနတဲ့ သူေတြထက္ ပါတီဘက္မွာ တာ၀န္ယူေနတဲ့သူ ေတြက ပိုၿပီးစြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံ လုပ္ေနတယ္ဆိုတာ ေသခ်ာပါ တယ္’’ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဆို သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕အဆင့္ဆင့္အ ေနျဖင့္ ပါတီဗဟိုမွ ၫႊန္ၾကားခ်က္ မ်ားအေပၚ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ အေျခအ ေနမ်ားရွိေနၿပီး ယင္းကိုျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

Top News