ျမ၀တီနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးတြင္ အလိုအေလ်ာက္ ကုန္စည္ရွင္းလင္းေရးစနစ္က်င့္သံုးမည္

ျမ၀တီနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးသည္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈမ်ားတြင္ ဒုတိယအမ်ားဆံုးျဖစ္သည္ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

 ျမ၀တီနယ္စပ္ကုန္သြယ္ ေရးတြင္ အလိုအေလ်ာက္ကုန္ စည္ရွင္းလင္းေရးစနစ္ (MACCS) ကို လာမည့္မတ္လတြင္ စမ္းသပ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ဇြန္လတြင္စတင္ က်င့္သံုးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန MACCS ဌာနခြဲၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦး၀င္း သန္႔က ေျပာသည္။


ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္လုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေကာက္ခြန္႐ုံးမ်ားသို႔ ကိုယ္တိုင္သြားရန္မ လိုေတာ့ဘဲ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေဆာင္ရြက္ သည့္စနစ္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့အလို အေလ်ာက္ ကုန္စည္ရွင္းလင္းေရးစနစ္ (MACCS) ကို ရန္ကုန္တြင္ ၂၀၁၆ ႏုိ၀င္ဘာက စတင္က်င့္သံုးခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ရန္ကုန္၌ ယင္းစနစ္က်င့္သံုးမႈ ေအာင္ျမင္ၿပီျဖစ္၍ ျမ၀တီတြင္ထပ္မံက်င့္သံုးရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းဦး၀င္းသန္႔ကေျပာသည္။

ျမ၀တီနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ေဒသတြင္ MACCS စနစ္ကို မတ္ လ ၁ ရက္မွစ၍ ေမလအထိ သံုး လ စမ္းသပ္က်င့္သံုးရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ဇြန္လတြင္ စတင္က်င့္သံုးမည္ဟု ဆိုသည္။

‘‘ျမ၀တီရဲ႕ ကုန္သြယ္မႈပမာ ဏက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ နယ္စပ္ကုန္ သြယ္ေရးမွာ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ရန္ကုန္နဲ႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္း တယ္။ နယ္ေျမေဒသအေျခအေန ကေရာ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ စီးပြားေရးကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္တဲ့အေနအ ထားရွိတယ္’’ဟု နယ္စပ္ကုန္ သြယ္ေရးဇုန္မ်ားတြင္ ျမ၀တီကို ပထမဆံုး MACCS စနစ္က်င့္သံုး ရန္ ေရြးခ်ယ္ရသည့္အေၾကာင္း ရင္းကို ၎က ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမ၀တီတြင္ MACCS စနစ္ အသံုးျပဳရမည့္ သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ လုပ္ကိုင္သူမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအတြက္ စနစ္အသံုးျပဳရာတြင္လိုအပ္သည့္ သံုးစြဲသူမွတ္ပံုတင္ ျခင္းကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ မွ မတ္လ၂ ရက္အထိ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

အျခား နယ္စပ္ကုန္သြယ္ ေရးဇုန္မ်ားတြင္လည္း ယင္းစနစ္ ကိုက်င့္သံုးရန္ အစီအစဥ္ရွိေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာကို သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ဦး၀င္းသန္႔က ေျပာသည္။ ေနရာတစ္ခုတြင္ ယင္းစနစ္က်င့္သံုးၿပီး အေျခက်လည္ပတ္ ႏုိင္ၿပီးမွ အျခားေနရာတစ္ခုတြင္ ထပ္မံအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။ ရန္ ကုန္တြင္ ယင္းစနစ္စတင္က်င့္သံုး ၿပီး ေျခာက္လခန္႔အတြင္း တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ လည္ပတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ျမ၀တီၿပီးလွ်င္ မူဆယ္၊ တာ ခ်ီလိတ္စသည့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ ေရးဇုန္မ်ားတြင္ MACCS က်င့္သံုး ရန္ အလားအလာေကာင္းမ်ားရွိ ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

MACCS စနစ္ကို ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ၏ အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္္ၿပီး ဂ်ပန္တြင္ ၁၉၈၇ ကစတင္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ NACCS စနစ္ကို အေျခခံထားျခင္း ျဖစ္သည္။