အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ ဘေလာ့ဂါမ်ား ျမန္မာ့ခရီးစဥ္ ေဒသမ်ားသို႔ လာေရာက္ေလ့လာမည္

အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဘေလာ့ဂါ ၃၀ဦးကို ရန္ကုန္၊ ပုဂံႏွင့္ အင္းေလးေဒသသို႔  ရွစ္ရက္ၾကာခရီးစဥ္အျဖစ္ လိုက္လံျပသမည္ဟု ျမန္မာခရီးသြား ဘေလာ့ဂါကလပ္မွ မခင္ျမတ္ျမတ္ႏိုင္က ေျပာသည္။

စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ အင္ ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ထိုင္း၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔မွ ဘေလာ့ဂါမ်ားသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္မွ ၁၉ ရက္အထိ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ေလ့လာမည္ ျဖစ္သည္။


ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ခရီးသြားေဒသ မ်ားကို အာဆီယံေဒသတြင္းရွိ ဘေလာ့ဂါမ်ား လာေရာက္ေလ့ လာရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းႏွင့္ ျမန္မာဘေလာ့ဂါကလပ္တို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာခရီးသြား ဘေလာ့ဂါ ကလပ္ကို ၂၀၁၇ တြင္ ဘေလာ့ဂါ ၃၀ ခန္႔ျဖင့္စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ အဆိုပါကလပ္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား သည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ဖိတ္ေခၚခရီးစဥ္မ်ားကို အႀကိမ္အ ေရအတြက္မ်ားစြာ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပန္လည္ ဖိတ္ေခၚသည့္ ခရီးစဥ္ကို ပထမ ဆံုးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ထူးျခားတဲ့အစီအစဥ္ေတြ လည္းပါတယ္။ ျမင္းစီးတာတို႔၊ဆိုက္ကားစီးတာတို႔လည္း ပါ တယ္။ အစီအစဥ္ကိုေတာ့ စပြန္ ဆာေတြနဲ႔ လုပ္ကိုင္တာပါ’’ ဟု မခင္ျမတ္ျမတ္ႏိုင္က ေျပာသည္။

အာဆီယံေဒသရွိ ဘေလာ့ ဂါမ်ားဖိတ္ေခၚ၍ ႏိုင္ငံအတြင္း ခရီးစဥ္မ်ား လိုက္လံျပသေပး ျခင္းသည္ ျမန္မာ့ခရီးသြားက႑ ကို ျမႇင့္တင္ေပးရာေရာက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘေလာ့ဂါမ်ားကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဖိတ္ ေခၚ၍ ေလ့လာေစေသာ္လည္း အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏုိင္ငံသည္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဥေရာပ ႏိုင္္ငံမ်ားမွ ဘေလာ့ဂါမ်ားကို အ ႀကိမ္ႀကိမ္ ဖိတ္ေခၚေလ့လာေစခဲ့ သည္။

ျမန္မာခရီးသြား ဘေလာ့ဂါ  ကလပ္အေနျဖင့္ ဂ်ပန္၊ ကိုရီး ယားအစရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ဘ ေလာ့ဂါမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ထပ္မံဖိတ္ေခၚရန္ စီစဥ္ေနသည္။