စာရာေမတိေတာင္ဝန္းက်င္ ဧကငါးေသာင္းေက်ာ္ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာ သတ္မွတ္မည္ကို ေဒသခံမ်ားကန္႔ကြက္

 စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ေလရွီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ စာရာေမတိေတာင္ပတ္ဝန္းက်င္ ၅၅,၇၈၇ ဧကကို စာရာေမတိႀကိဳးျပင္ ကာကြယ္ေတာအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းသတ္မွတ္မည္ကို ေဒသခံမ်ားက ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း မကူရီနာဂလူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ံုးဥကၠ႒ ေဒၚဆန္းစစ္ရွီးက ေျပာသည္။

‘‘အခုလိုလုပ္ေနတာ ကြၽန္မ တို႔ေဒသခံေတြကို ညႇိႏိႈင္းတာ၊ ေဆြးေႏြးတာမ်ိဳးတစ္ခုမွ မရွိဘူး။ ေနာက္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္လုပ္ မယ္ဆို ကြၽန္မတို႔ရြာေတြက အဲဒီ သတ္မွတ္ခ်က္ထဲ ပါေနတာ ဒီအ က်ိဳးဆက္ကို အရင္ဆံုး ခံစားရမွာ’’ဟု ေဒၚဆန္းစစ္ရွီးက ေျပာသည္။


စာေရေမတိေဒသကို အမ်ိဳး သားဥယ်ာဥ္ဖြဲ႕စည္းရန္ႏွင့္ သဘာ ဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးခရီးစဥ္ကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒ သႀကီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ႏွင့္ တိုင္း ေဒသႀကီးသစ္ေတာဦးစီးဌာနတို႔ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ စိုက္ ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနက ဇန္နဝါရီ ၃၀ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပူးေပါင္း အဖြဲ႕သည္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား မ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုၿပီး အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ဖြဲ႕စည္းေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ား၏ ေန႔စဥ္လူမႈဘဝ၊ လုပ္ကိုင္စား ေသာက္မႈမ်ား၊ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားအပါအဝင္ ေဒသခံမ်ား ရပိုင္ခြင့္မ်ားထိခိုက္ မႈမရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အစီ အစဥ္ႏွင့္ ေဒသဖြြြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မႈအေျခအေနမ်ားေျပာၾကားရန္၊ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရး  အလားအလာကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးတင္ျပရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။

စာရာေမတိေဒသကို အမ်ိဳး သားဥယ်ာဥ္အျဖစ္ ေရးဆြဲမႈတြင္ ေက်းရြာ ၁၀ ရြာခန္႔ ပါဝင္ေနၿပီး ၎တို႔႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈကိုးကြယ္ ရာ ထံုးတမ္းအစဥ္အလာမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္မည္ကို စိုးရိမ္၍ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ျပဳလုပ္မည္ကို လံုးဝကန္႔ကြက္ေၾကာင္း မကူရီ နာဂလူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ံုးက ေျပာသည္။

‘‘စာရာေမတိေဒသကို ေဒသ ခံုေတြကပဲ ထိန္းသိမ္းခဲ့တာ။ ဆက္ၿပီး ထိန္းသိမ္းဖို႔လည္း စနစ္ေတြရွိတယ္။ ဒီလိုထိန္းသိမ္းခဲ့လို႔ ဒီေန႔ထိရပ္တည္ေနႏိုင္တာ’’ ဟု နာဂ႐ိုးရာစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီဥကၠ႒ဦးေအာင္ထြဋ္က ေျပာသည္။

နာဂေဒသအေနျဖင့္ ပညာ ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား အရာရာေနာက္က်မႈ မ်ားရွိေနရာ ယခုကဲ့သို႔ စာရာ ေမတိေဒသကို ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္အ ျဖစ္ သိမ္းယူပါက နာဂလူမ်ိဳးမ်ား အနာဂတ္အတြက္ အခက္အခဲ ရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

စာရာေမတိေဒသကို နာဂ ေဒသ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ဦးကာစီ ရန္းႏွင့္အတူ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုး ရအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေဖ ေဖာ္ဝါရီ ၃ ရက္တြင္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ ကြင္းဆင္းေလ့လာရာ ေဒသခံမ်ားက စာရာေမတိေတာင္ေပၚကို တက္ခြင့္မျပဳဘဲ ေတာင္ေျခ ရြာအထိသာ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း နာဂေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

‘‘စာရာေမတိကုိ အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္လုပ္မယ္လို႔ေတာ့ ၾကား တယ္။ ေဒသခံေတြကလည္း ကန္႔ ကြက္ေနတယ္လို႔ သိရတယ္။ ဒါ ေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီေတာ့ လာ ေရာက္အကူအညီေတာင္းတာ မရွိေသးဘူး။ ဒီကိစၥမွာ ေဒသခံအ တြက္ အက်ိဳးရွိျခင္း၊ မရွိျခင္းက စီမံခ်က္အေပၚ မူတည္သြားမွာ ပါ’’ဟု တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ လဟယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးကယ္က ေျပာသည္။

  စာရာေမတိေဒသသည္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ခႏၲီး၊ လဟယ္၊ ေလရွီးၿမိဳ႕နယ္တို႔ႏွင့္ ထိစပ္ေနၿပီး အေနာက္ဘက္တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္ႏွင့္ ထိစပ္ ေနေသာ ေဒသျဖစ္သည္။

More in News Section