ယခုႏွစ္တြင္ ေႁမြဆိပ္ေျဖေဆး တစ္သိန္းထုတ္လုပ္မည္

ဘီပီအိုင္ေဆးဝါးစက္႐ံုသည္ ေႁမြဆိပ္ေျဖေဆးကို ႏွစ္စဥ္တိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္ေနသည္။ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ဘီပီအုိင္ေဆး၀ါးစက္႐ုံမွ ယခုႏွစ္တြင္ေႁမြဆိပ္ေျဖေဆးအလုံးေရ တစ္သိန္းထုတ္လုပ္မည္ဟု စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနျမန္မာ့ေဆး၀ါးလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးကုိကုိေအာင္က ေျပာသည္။

စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနလက္ ေအာက္ရွိ ယင္းေဆး၀ါးစက္႐ုံမွ ေႁမြဆိပ္ေျဖေဆးကုိ ၁၉၅၆ က တည္းက စတင္ထုတ္လုပ္ခ့ဲရာ ၂၀၁၂-၁၃ က ေႁမြဆိပ္ေျဖေဆး တစ္ေသာင္းေက်ာ္သာ ထုတ္လုပ္ ႏုိင္ခဲ့ရာမွ ၂၀၁၆-၁၇တြင္ ရွစ္ ေသာင္းႏွင့္ ၂၀၁၇-၁၈ တြင္အလုံးေရတစ္သိန္းအထိ တိုးျမႇင့္ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။

 ‘‘လုိအပ္ခ်က္ထက္တိုးၿပီး ေတာ့ ထုတ္ႏုိင္သြားတဲ့အေျခအေန ရွိသြားၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ Capa-city အရေရာ၊ ေနာက္တစ္ခါ ေႁမြဆိပ္ေျဖေဆးက ျမင္းေသြးရည္ ၾကည္ကေနတစ္ဆင့္ ထုတ္တာ ျဖစ္တာကုိး။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ျမင္းေမြးျမဴေရး၊ ေနာက္တစ္ခါ ျမင္းေတြရဲဲ႕ ေႁမြဆိပ္ေျဖေဆးခံႏုိင္ ရည္အေနအထားေပါ့။ အဲဒီကေန အဆင့္ဆင့္ျပည့္စုံသြားတဲ့အေျခ အေနရွိတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အေရ အတြက္က တစ္သိန္းဆုိလည္း ဟုတ္တယ္။ ႏွစ္သိန္းထုတ္ဆုိလည္း ထုတ္ႏုိင္တဲ့အေနအထားရွိ သြားပါၿပီ’’ ဟု ဦးကုိကုိေအာင္ကေျပာသည္။

ေႁမြဆိပ္ေျဖေဆးသည္ အ ရည္ႏွင့္အေအးခဲေျခာက္ဟူ၍ ႏွစ္ မ်ိဳးရွိၿပီး ေႁမြဆိပ္ေျဖေဆးအရည္ တစ္လုံးလွ်င္ က်ပ္သုံးေသာင္းခြဲမွ ေလးေသာင္းခန္႔အထိရွိကာ အေအးခဲေျခာက္တစ္လုံးလွ်င္ က်ပ္ေလးေသာင္းရွစ္ေထာင္ရွိသည္။

လက္ရွိတြင္ စက္႐ုံအေနျဖင့္ ေႁမြဆိပ္ေျဖေဆးကုိ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ အဓိကျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ၿပီး က်န္ရွိသည့္ပမာဏ ကုိ ေစ်းကြက္အတြင္းသုိ႔ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေနသည္။

‘‘ေႁမြဆိပ္ေျဖေဆးကုိ က်ယ္ က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔နဲ႔ မည္သူမဆုိႀကိဳက္ တဲ့သူ၊ ႀကိဳက္တ့ဲအဖြဲ႕အစည္းက ေနၿပီးေတာ့ စက္႐ုံနဲ႔ဆက္သြယ္ ၿပီးေတာ့ မိနစ္ပုိင္းအတြင္းမွာ ၀ယ္ ယူလုိ႔ရတဲ့အေနအထားျဖစ္ပါ တယ္’’ ဟု ဦးကုိကုိေအာင္ကဆက္ လက္ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ ေႁမြကုိက္ခံရျခင္းေၾကာင့္ ေဆး႐ုံတက္ရသည့္လူနာပ်မ္းမွ် တစ္ေသာင္းခြဲခန္႔႔ရွိသည့္အနက္ အဆိပ္ရွိေႁမြကိုက္ခံရမႈ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိသည္။

ယင္းမွ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ေႁမြေပြးကုိက္ခံရမႈေၾကာင့္ျဖစ္ကာ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ေႁမြေဟာက္ကုိက္ခံရမႈေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး က်န္ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ေႁမြစိမ္းၿမီးေျခာက္၊ ငန္းေတာ္က်ားကဲ့သုိ႔ အျခားေႁမြကုိက္ခံရမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနသတင္းႏွင့္နည္းပညာအခ်က္အလက္ဌာနက ေဖာ္ျပထားသည္။