အီးစီးကရက္သုံးစြဲမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာအႀကံျပဳလႊာမ်ားကုိ သက္ဆိုင္ရာသုိ႔ တင္ျပမည္

အီးစီးကရက္သုံးစြဲမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အႀကံျပဳလႊာမ်ားကုိ က်န္းမာေရး၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးဌာနမ်ားသုိ႔ တင္ျပမည္ဟု   ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းဥကၠ႒ ေဒါက္တာသန္းစိန္ကေျပာၾကားသည္။

‘‘သက္ဆိုင္တဲ့အဖြဲ႕အစည္း ေတြအားလုံးက အႀကံျပဳထားတဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြပါ။ ဒီေဖေဖာ္၀ါ ရီလဆန္းဆုိ တင္မွာပါ။ တင္တဲ့အ ခါ က်န္းမာေရးနဲ႔ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးေကာ္မတီပုိင္းက လည္း သြားမယ္။ ေနာက္ၿပီးအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းကလည္းပဲ  သြားမွာ ေပါ့။ သက္ဆုိင္တဲ့ဌာနအလုိက္ သူတို႔လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိတာကုိ သူတို႔ လုပ္သြားမွာ။ လုိလုိ႔ရွိရင္လည္း ဥပေဒပုိင္းတို႔၊ ၫႊန္ၾကားလႊာတို႔ကုိ ဆက္ၿပီးလုပ္မွာေပါ့’’ ဟု ေဒါက္ တာသန္းစိန္ကေျပာသည္။

 တင္ျပမည့္အဓိကအႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားသည္ အီးစီးကရက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္သြင္းခြင့္အားလုံး လုံး၀ပိတ္ပင္ျခင္း၊ အသက္ (၂၁) ႏွစ္ေအာက္အရြယ္မ်ားကုိ အီးစီး ကရက္ ေရာင္းခ်ခြင့္မျပဳျခင္းစ သည္တို႔ျဖစ္သည္။

‘‘ျဖစ္ႏုိင္လုိ႔ရွိရင္ေတာ့ အ ကုန္လုံးပိတ္ပစ္လုိက္ပဲ။ ဒါမွ မလုပ္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ ဒီအတိုင္း ထားလုိ႔မရဘူး။ သြင္းတာေတြကုိ လုိင္စင္ေတြလုပ္ရမယ္။ ေနာက္ တစ္ခုက (၂၁)ႏွစ္ေအာက္ေရာင္း ခြင့္မျပဳဖုိ႔ေပါ့ေနာ္။ အကုန္လုံးက ေတာ့ (၁၈)ႏွစ္ကုိေျပာၾကေပမယ့္ ပညာရွင္ေတြရဲ႕အေျပာအရဆုိရင္ (၁၈)ႏွစ္နဲ႔ (၂၁)ႏွစ္ၾကားမွာ လူရဲ႕ ဦးေႏွာက္၊ အဆုတ္၊ ႏွလုံးတိုးတက္ မႈမရပ္ေသးဘူး။ အီးစီးကရက္တို႔၊ ေရေျပာင္းတို႔ေသာက္မွ ရပ္မွာ။ လူငယ္ေတြက ဒီအရြယ္ကတုိး တက္ရမယ့္အခ်ိန္ေလ။ အဲဒီအ ခ်ိန္မွာ ရပ္သြားႏုိင္တယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ (၂၁)ႏွစ္အထိထားတာ ပုိ ေကာင္းတယ္လုိ႔ေျပာၾကတာ’’ ဟု ေဒါက္တာသန္းစိန္က ေျပာသည္။

အီးစီးကရက္ (Electronic Cigarette)သည္ ဘက္ထရီအသုံး ျပဳၿပီး ေရေငြ႕ဓာတ္လႊတ္ေပးသည့္ ေဆးလိပ္အစားထုိးပစၥည္းျဖစ္ သည္။ ၎သည္ ေဆးလိပ္ကဲ့ သုိ႔ပင္ စြဲလမ္းေစၿပီးအဆိပ္ျဖစ္ေစ ေသာ ဓာတုေဆး Carcinogens ႏွင့္ဓာတုဓာတ္ Diethylene Glycol ပါ၀င္သည္။ ယင္းဓာတု ဓာတ္မ်ားသည္ ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု ေဆးပညာရွင္ မ်ားက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံတကာသုေတသနေတြ႕ ရွိခ်က္မ်ားအရ နီကုိတင္းပါေသာ အီးစီးကရက္သည္ေဆးရြက္ႀကီး မွ လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ကာလတ္တ ေလာျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ဆိုးက်ိဳး သည္ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ေစႏုိင္ျခင္း ႏွင့္ မီးေလာင္ေစတတ္ျခင္း၊ လည္ ေခ်ာင္းေရာင္ျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆုိး ျခင္း၊ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္းတို႔အျပင္ အီးစီး ကရက္မ်ား၌ အသုံးျပဳသည့္အ ရည္မ်ား အေရျပားႏွင့္တုိက္႐ုိက္ ထိမိပါက၊ မ်ိဳခ်မိပါက အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏုိင္ကာ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ ပစၥည္းမ်ားအသုံးျပဳထားသျဖင့္ ေဆးလိပ္ေၾကာင့္ရရွိေသာ ကင္ ဆာစေသာက်န္းမာေရးဆုိးက်ိဳး မ်ားရွိႏုိင္ေၾကာင္း ေဆးပညာရွင္ မ်ားက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အီးစီးက ရက္ မထုတ္လုပ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ျပည္ပမွတင္သြင္းမႈရွိကာ အီးစီးကရက္တင္သြင္း ခြင့္တစ္ခုခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ကုန္သြယ္ေရးဌာန တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ဒီဇင္ဘာ ၂၈၊၂၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္အီးစီးကရက္ႏွင့္ ေရေျပာင္းထိန္းခ်ဳပ္ေရးအလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ေျပာသည္။