ျပည္တြင္းကုမၸဏီသုံးခုႏွင့္ ဘီပီအုိင္ပူးေပါင္း၍ ေဆး၀ါးတုိးျမႇင့္ ထုတ္လုပ္မည္

အင္းစိန္ဘီပီအိုင္ေဆးဝါးစက္႐ံု (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္သန္း)

ဘီပီအုိင္စက္႐ုံရွိအေဆာက္ အအုံေဟာင္းမ်ားကုိ ျပန္လည္္မြမ္း မံ၍ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကကုမၸဏီ သုံးခုႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ဘီပီအုိင္ေဆး၀ါးမ်ားတုိးျမႇင့္ထုတ္လုပ္မည္ဟု စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့ေဆး၀ါးလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးဦးကုိကုိေအာင္က ေျပာသည္။

အင္းစိန္ဘီပီအုိင္ေဆး၀ါး စက္႐ုံရွိ ေဟာင္းႏြမ္းအေဆာက္အ အုံမ်ား ျပင္ဆင္မြမ္းမံရန္ ပထမ အႀကိမ္ ပုဂၢလိကသုိ႔ဖိတ္ေခၚခဲ့ရာ ျပည္တြင္းကုမၸဏီသုံးခုထြက္ေပၚ ခဲ့ၿပီး ၎တို႔ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ေဆး၀ါး မ်ားထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းကုမၸဏီသုံးခုသည္ေဆး ၀ါးထုတ္လုပ္မႈအေတြ႕အႀကံဳရွိ သည့္ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အနက္ တစ္ခုသည္ေသြး ေၾကာသြင္းေဆးရည္ထုတ္လုပ္မႈ အေဆာက္အအုံေဟာင္းကုိ ျပန္ လည္ျပဳျပင္ျခင္း၊ စက္ပစၥည္းအ သစ္မ်ား ထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္းကုိ ယခုႏွစ္အတြင္း စတင္ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က ႏုိင္ငံ ပုိင္အေနနဲ႔ အစုရွယ္ယာမထည့္ ေတာ့ဘူး။ သူတို႔ဘက္ကပဲ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈအကုန္ထည့္ရတာ။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔က သူတို႔သြင္းလာမယ့္ ကုန္ၾကမ္းေတြကုိစစ္မယ္။ အဆင့္ ဆင့္စိစစ္မွာေပါ့ေနာ္။ စစ္ေဆးၿပီး ရင္ ဘီပီအုိင္ေဆး၀ါးစာၫႊန္းအ တိုင္း ဘီပီအုိင္တံဆိပ္နဲ႔ထုတ္မွာ ပါ။ သူတို႔နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ထုတ္ လုပ္မယ့္အခ်ိဳးမွာ ခြဲေ၀ယူမွာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ထိန္းခ်ဳပ္မႈထဲမွာပဲရွိ ပါမယ္’’ ဟု ဦးကုိကုိေအာင္က ေျပာသည္။

ဘီပီအုိင္ေဆး၀ါးစက္႐ုံသည္ ၁၉၅၈ ကစ၍ ေဆးျပား၊ ေဆး ေတာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေဆးဆီ၊ ေဆး ရည္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ထုိးေဆးႏွင့္ေသြး ေၾကာသြင္းေဆးရည္အမ်ိဳးမ်ိဳးအ ျပင္ ေႁမြဆိပ္ေျဖေဆးႏွင့္ အျခား ကာကြယ္ေဆးမ်ားထုတ္လုပ္ေန သည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ရွိတြင္ တစ္ ႏုိင္ငံလုံးေဆး၀ါးလုိအပ္ခ်က္၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ သာထုတ္ႏုိင္ေသးသည္။