ပဲခူးတိုင္းရွိ ေက်းလက္ေနအမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ အခမဲ့စစ္ေဆးကုသေပးမည္

ပဲခူးတိုင္းရွိ ေနရာငါးခုတြင္ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာအခမဲ့ စစ္ေဆးျခင္း၊ ကုသျခင္းႏွင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားကုိ Raphael International အဖြဲ႕က ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

သကၠလ၊ ျမစ္က်ိဳး၊ ဘုရား ေလး၊ သနပ္ပင္ႏွင့္ စစ္ကြင္းတို႔ တြင္ ယခုႏွစ္အတြင္း ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေက်းလက္ေနအမ်ိဳးသမီး မ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ မႈျမင့္မားလာေစရန္ႏွင့္ သားအိမ္ ေခါင္းကင္ဆာႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးဗဟုသုတျမင့္မားလာ ေစရန္ရည္ရြယ္၍ ယင္းအစီအစဥ္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း RaphaelMyanmar Business Team မန္ေနဂ်ာမခုိင္ရည္တင့္က ေျပာသည္။

‘‘ေဆးတကၠသုိလ္(၁)နဲ႔ ပူး ေပါင္းလုပ္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ သူ႔ လက္ေအာက္က ဗဟုိအမ်ိဳးသမီး ေဆး႐ုံက ဆရာ၀န္ႀကီးေတြလည္း ပါပါတယ္။ သားအိမ္ေခါင္းကင္ ဆာစစ္ေဆးေပးတယ္။ ေတြ႕တဲ့ လူက်ေတာ့ ေဆး႐ုံမွာကုေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

ဆရာ၀န္ ၁၀ ဦးေက်ာ္ပါ၀င္ ေသာအဖြဲ႕က ေနရာတစ္ခုလွ်င္ ပ်မ္းမွ်အမ်ိဳးသမီးဦးေရ ေလး၊ငါး ရာခန္႔ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာစစ္ ေဆးေပးမည္ျဖစ္သည္။

ကိြဳင္ကာ (KOICA)က ပံ့ပုိး ေပးသည့္ ယခုအစီအစဥ္ကုိ ၂၀၁၆ က စတင္ခဲ့ကာ ၂၀၁၈ အ ကုန္တြင္ ၿပီးဆုံးမည္ျဖစ္ရာယခုႏွစ္ သည္ ယင္းစီမံကိန္းတတိယ ေျမာက္ႏွစ္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ က ပဲခူးတိုင္းအတြင္း ရိွ အမ်ိဳးသမီး ၁၂၁၂ ဦးကုိ သားအိမ္ေခါင္း ကင္ဆာစစ္ေဆးခဲ့ရာ ေရာဂါျဖစ္ ပြားသံသယရွိသူ ၁၀၅ဦးရွိၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ၄၇ ဦး ေဆးကုသ မႈခံယူၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း Raphael International  မွတ္တမ္းမ်ား၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီး မ်ား၌ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားေသာ ကင္ဆာ ေရာဂါမ်ားသည္ ရင္သား၊ သားအိမ္ေခါင္း၊ အူမႀကီးႏွင့္ သားဥအိမ္ကင္ဆာတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္သည္။