ကတ္တာလိုနီးယားေဒသ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း အာသာမက္စ္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အၿမဲတမ္း ‘ဟင့္အင္း’ဆုိတဲ့ အေျဖကိုပဲ ရခဲ့ပါတယ္’’
GIAN EHRENZELLER / EPA

ခ်ားလ္စ္ပူဒီမြန္႔  ဦးေဆာင္တဲ့၊ လြတ္လပ္ေရးလိုလားတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕ သစ္ဟာ ကတ္တာလန္လႊတ္ေတာ္ မွာ ေရြးေကာက္ခံရပါေတာ့မယ္။ ကတ္တာလိုနီးယားေဒသရဲ႕ လြတ္ လပ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ သမၼတေဟာင္း အာသာမက္စ္ရဲ႕ ပါဝင္မႈ အခန္းက႑ဟာ အမ်ား ႀကီး အာ႐ံုစိုက္ခံလာရပါတယ္။ မက္စ္ရဲ႕ လူႀကိဳက္မ်ားမႈေၾကာင့္ သူဟာ ၂၀၀၃ ကေန ၂၀၁၅ အထိ ငါးႀကိမ္ဆက္တိုက္ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ၂၀၁၀ ကေန ၂၀၁၆ အထိ ကတ္တာလို နီးယားေဒသရဲ႕ အစိုးရအဖြဲ႕သမၼတ အေနနဲ႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေတာ့ သူ႔ရဲ႕ရာထူးသက္တမ္းအ တြင္း စပိန္ဆီက အဲဒီေဒသ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေတာင္းဆို မႈေတြ ျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။ မက္စ္ ဟာ ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္က ကတ္တာလန္ ဥေရာပဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီ (PDe CAT) ရဲ႕ ေခါင္း ေဆာင္ရာထူးက ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ အဲဒီမတိုင္ခင္ ၂ ႏွစ္က လည္း အဲဒီလိုမ်ိဳးပဲ ဥကၠ႒ရာထူး က ဆင္းခဲ့ၿပီးေတာ့ သူ႔အ႐ိုက္အ ရာကို ဆက္ခံမယ့္သူအေနနဲ႔ ကတ္တာလိုနီးယားေဒသရဲ႕ လက္ရွိ ေခါင္းေဆာင္ ခ်ားလ္စ္ပူဒီမြန္႔ကို သတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။


မက္စ္ဟာ ႏုိင္ငံေရးေအာင္ ျမင္မႈ ျမင့္မားေနခ်ိန္မွာ ထြက္သြား တတ္တဲ့ အက်င့္တစ္ခုလုပ္ေနပံုရ ပါတယ္။ ၂၀၁၆ မွာ သူ႔ရဲ႕စီမံကိန္း ျဖစ္တဲ့ ‘ ေထာက္ခံဖို႔ စည္း႐ံုးၾက’ အၿပီးမွာ သူထြက္သြားခဲ့ပါတယ္။ PDe CAT ပါတီပါဝင္တဲ့ ကန္႔လန္႔ ျဖတ္အေတြးအေခၚ ၫြန္႔ေပါင္းအ ဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕ခဲ့တယ္။ သူတုိ႔ဟာ ကတ္ တာလန္လႊတ္ေတာ္မွာ ပထမဆံုး လြတ္လပ္ေရးလိုလားတဲ့ လူမ်ားစု ေနရာကို ရခဲ့တယ္။ အဲဒီလို ေဒါင့္ ျဖတ္မိတ္ဖြဲ႕ေဖာ္ျမဴလာနဲ႔ ပိုႀကီး က်ယ္တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုအၿပီး မွာ သူ႔ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးေရႊ႕ကြက္ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ ဒီတစ္ခါ ေတာ့ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ေဒသဆုိင္ ရာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရတဲ့ လြတ္လပ္ေရးလိုလားတဲ့ အဖြဲ႕ ဦးေဆာင္တဲ့ ကတ္တာလိုနီးယား ပါတီအတြက္ အတူတကြ ရပ္တည္ၾကဆုိတဲ့ စီမံကိန္းပါ။ အဲဒီေရြး ေကာက္ပြဲေတြကို ၿပိဳင္ဆိုင္ေနၾက တဲ့ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ ကတ္တာ လန္ ကိုယ္ပိုင္အစိုးရ ျပန္လည္ဖြဲ႕ စည္းတာကို ေထာက္ခံတဲ့အဖြဲ႕နဲ႔ ဆန္႔က်င္တဲ့အဖြဲ႕တုိ႔ၾကား လူထု သေဘာထားကို ေကာက္ယူမႈအ ေနနဲ႔ ႐ႈျမင္ခံရပါတယ္။

အသစ္တစ္ဖန္ ေပၚလာတဲ့ လြတ္လပ္ေရး လိုလားသူတို႔ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္က စပိန္တရားေရးစနစ္ ရဲ႕ အေနအထားကို မေျပာင္းလဲ သြားေသးဘူး။ အဲဒီစနစ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းလိုၿပီး လြတ္လပ္ေရးလို လားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ေယာက္ နဲ႔ ပူဒီမြန္႔ရဲ႕ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕က ဝန္ ႀကီးႏွစ္ေယာက္တို႔ဟာ ရန္စတဲ့ စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ ႐ံုးတင္ခံရဖို႔ရွိေနၿပီး ထိန္းသိမ္းခံထားရပါတယ္။ တျခားသူ႔ဝန္ႀကီးေလးေယာက္နဲ႔အတူ ပူဒီမြန္႔ကိုယ္တိုင္ဟာလည္း ဘရပ္ ဆဲလ္မွာ တိမ္းေရွာင္ေနပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ပညာရွင္ေတြ၊ ကြၽမ္းက်င္သူေတြ၊ ဥေရာပလႊတ္ ေတာ္အဖြဲ႕ဝင္ေတြ၊ ဥပေဒ ပါေမာကၡေတြ၊ ႏိုဗယ္ဆုရွင္ေတြနဲ႔ တျခားဩဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္သူေတြက ကတ္တာလန္ေဒသရဲ႕ မဲေပးခြင့္ကိုေထာက္ခံၿပီး ကတ္တာလိုနီးယား ေဒသရဲ႕ အေျခခံက်တဲ့ အခြင့္အ ေရးကို စပိန္က အႀကိမ္ႀကိမ္ခ်ိဳး ေဖာက္တာကို ႐ႈတ္ခ်တဲ့ ေတာင္း ဆုိမႈတစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုး ထားပါတယ္။ အခုအဲဒါကို လူ႔အ ခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕လို ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြက ျပည့္ျပည့္စံုစံု မွတ္တမ္းတင္ထား ပါၿပီ။

ကတ္တာလိုနီးယားမွာ လူ ေတြ အမ်ားႀကီးအတြက္ေတာ့ သမၼတမက္စ္ဟာ ၂၀၁၄ ႏိုဝင္ဘာ က လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဥပေဒ အရ ခ်ည္ေႏွာင္မထားတဲ့ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးမႈဆီ ေရာက္ေအာင္ ၿငိမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း လြတ္လပ္ေရးလို လားတဲ့ ေတာင္းဆုိမႈကို ဦးေဆာင္ ခဲ့တဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ သတိၱရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုပ္ရပ္အတြက္ သူဟာ ရာဇဝတ္မႈ စြဲခ်က္ႏွစ္ခုအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရၿပီး အခု သူ ႏုိင္ငံေတာ္တရား႐ံုးမွာ အယူခံဝင္ထားပါ တယ္။ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ကတ္တာလိုနီးယားေဒသရဲ႕ ႀကိဳး ပမ္းမႈမွာ မက္စ္ဟာ အစိုးရသည္ျပည္သူတုိ႔ရဲ႕ ေတာင္းဆုိမႈေတြကို နားေထာင္ၿပီး လိုက္လုပ္ေဆာင္ ေပးရတယ္ဆုိတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္တုိင္းမွာ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ သင့္တဲ့ လံုးဝေျပာင္းလဲတဲ့ သေဘာထားမ်ိဳး ေျပာင္းလဲခဲ့သူတစ္ ေယာက္အေနနဲ႔ ေအာင္ပြဲခံေနပါ တယ္။

ဥေရာပထဲမွာ ကတ္တာလို နီးယားေဒသရဲ႕ အနာဂတ္အေျခအေန၊ လာမယ့္ႏွစ္ေတြမွာ သူ႔ရဲ႕ႏုိင္ငံေရး အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ပတ္ သက္လို႔ အာသာမတ္စ္ကို ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားပါတယ္။

ခင္ဗ်ားဟာ လြတ္လပ္ေရးလုပ္ငန္း စဥ္ရဲ႕ ဖခင္ႀကီး၊ ဗိသုကာႀကီး လား။

ဒီလုပ္ငန္းစဥ္က ျပည္သူေတြ နဲ႔အတူ ေမြးဖြားခဲ့တာပါ။ ဒီဟာကို အေသအခ်ာနားလည္ေအာင္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ အခ်ိန္မီေနာက္ျပန္သြား ဖို႔ လိုပါတယ္။ ၂၀၁၀ ဇူလုိင္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတရား႐ံုး က ကတ္တာလိုနီးယားေဒသရဲ႕ ၂၀၀၆ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ဆန္႔က်င္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ ၿပီး စပိန္အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ ကတ္တာလန္ျပည္သူေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈ ကို ႐ိုက္ခ်ိဳးပစ္ခဲ့တယ္။ စပိန္ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲက ကတ္ တာလန္ဥပေဒကို ႐ႈျမင္ခံခဲ့ရတဲ့ အဲဒီအေျခအေနကို ကတ္တာလန္ နဲ႔ စပိန္လႊတ္ေတာ္ေတြၾကား သေဘာတူခဲ့ၾကတာပါ။ မျဖစ္မေနအေျခအေနတစ္ခုအေနနဲ႔ ကတ္ တာလန္ေဒသရဲ႕ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ မွာ ထပ္ၿပီးအတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ 

အဓိက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားတဲ့ ကတ္တာလန္ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ ေယာက္ကို ႐ံုးတင္စစ္ေဆးဖို႔ရွိၿပီး စပိန္တရားစီရင္ေရးစနစ္က ထိန္း သိမ္းထားတုန္းပဲ ဆုိတာနဲ႔ပတ္ သက္လုိ႔ ႏုိင္ငံတကာပရိသတ္ကို ခင္ဗ်ားဘယ္လိုရွင္းျပမလဲ။

အဲဒါဟာ လံုးဝေဖာက္ျပန္မႈ တစ္ခု၊ မတရားမႈတစ္ခုပါ။ 

ေဂ်ာ္ဒီဆန္းခ်က္ဇ္နဲ႔ ေဂ်ာ္ဒီကူ ဆက္တုိ႔ ႏွစ္ေယာက္စလံုးဟာ ဥပမာ ယူထိုက္ေလာက္တဲ့ ၿငိမ္း ခ်မ္းတဲ့ ဆႏၵျပပြဲေတြကို စည္းစည္း ႐ံုး႐ံုးရွိတဲ့ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ သက္ဆုိင္ရာေနရာအသီးသီးက ေနၿပီး ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ကတ္တာလန္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္နဲ႔ ကတ္တာလန္ ယဥ္ေက်း မႈအဖြဲ႕တို႔ကိုေပါ့။ အဲဒီလူအုပ္ ေတြက စကၠဴေလးတစ္စေတာင္ မခ်န္ခဲ့ၾကဘူး။ အဲဒီလူႏွစ္ေယာက္ ဟာ အိမ္ေထာင္ရွိသူေတြ၊ သား သမီးရွိသူေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း စုေဝး ဆႏၵျပပြဲ ပံုရိပ္ေတြကို ကမၻာတစ္ ဝန္းမွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ကမၻာ တစ္ဝန္းက လူေတြက အဲဒါကို သူတုိ႔မ်က္စိနဲ႔ ျမင္ ေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ဆႏၵျပေန တာကေန ခြဲထြက္ခ်င္တဲ့ လူ ေတြရွိခဲ့မယ္ဆုိရင္ သူတို႔ကို ထြက္ခြာသြားဖို႔ ဖိတ္ေခၚသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမွာ တစ္ခုတည္းေသာ အၾကမ္း ဖက္မႈကေတာ့ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပတဲ့ေန႔က ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း မဲထည့္ေနတဲ့ လူေတြကို စစ္ဘက္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕က လုပ္ခဲ့တာပဲျဖစ္တယ္။ အဲဒီ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကိုလည္း ေကာင္းေကာင္းမွတ္တမ္းတင္ ထားၿပီး ႏုိင္ငံတကာမီဒီယာေတြ မွာ တိုက္႐ိုက္ျပသခဲ့ပါတယ္။

ခင္ဗ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ထားတဲ့ စြဲခ်က္ေတြဟာ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ပါတီေခါင္း ေဆာင္ေနရာက သိပ္မၾကာမီက ခင္ဗ်ားထြက္ခြာခဲ့တာနဲ႔ ဆက္စပ္ မႈတစ္ခုခုရွိလား။

တကယ္ပဲဆုိင္တာေပါ့။ တရားစြဲဆိုမႈမွန္သမွ်က လူပုဂၢိဳလ္ အလိုက္နဲ႔ မိသားစုနဲ႔ဆုိင္တဲ့ ျပင္း ထန္မႈေတြျဖစ္ေစပါတယ္။ လာ မယ့္ သီတင္းပတ္နည္းနည္းအ တြင္းမွာ ဥပမာေပါ့။ ေအာက္တို ဘာ ၁ ရက္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲနဲ႔ပတ္ သက္လို႔ ႏုိင္ငံေတာ္တရား႐ံုးမွာ ကြၽန္ေတာ္ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ပါမယ္။ အဲဒါဟာ ၂၀၁၄ ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္က ကြၽန္ေတာ့္ကို ဆုိင္းငံ့ျပစ္ဒဏ္ခ်ခဲ့တဲ့ တရား႐ံုး ပါ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ကိုးလက ေလွ်ာက္ လဲမႈတစ္ခုလုပ္ထားပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ တရား႐ံုးက ကြၽန္ ေတာ့္အိမ္ကို သိမ္းယူဖို႔ အတည္ ျပဳ၊ မျပဳ နားေထာင္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္ ေစာင့္ေနတုန္းပါ။ 

ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာေတြက ဒီဇင္ ဘာေရြးေကာက္ပြဲမွာ လြတ္လပ္ ေရး လိုလားတဲ့ဘက္က အာဏာ ရခဲ့တာကို ေထာက္ခံခဲ့ၾကပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဥေရာပသမဂၢ ေထာက္ခံမႈကေတာ့ ထြက္ေပၚ မလာေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ခင္ ဗ်ား စိတ္ပ်က္မိလား။

အတိုင္းအတာတခ်ိဳ႕အ တြက္ေတာ့ စိတ္ပ်က္မိပါတယ္။ အီးယူဟာ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ ျပည္ ေထာင္စုတစ္ခု (ဒါမွမဟုတ္) ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ဖက္ဒေရးရွင္းတစ္ခုဆိုတာ ထက္ ႏိုင္ငံအစုအဖြဲ႕တစ္ခုအေနနဲ႔ ဆက္ရွိေနဆဲပါ။ တစ္ခါတေလမွာ မူဝါဒေတြ (ဒါမွမဟုတ္) တန္ဖိုးထားမႈေတြထက္ အက်ိဳးစီးပြား ေတြက ပိုအေရးပါပံုေပၚပါတယ္။ အနာဂတ္မွာ အဖြဲ႕ဟာ ျခားနားသင့္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ဟာ ဥေရာပ လိုလားသူလို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ဥေရာပဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အမိ ေျမပါ။ ၿပီးေတာ့ ကတ္တာလန္ အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ ဥေရာပ သမဂၢထဲမွာ ဒီမိုကေရစီဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔နဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးေတြကို ကာကြယ္ ဖို႔ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးမွာ ခင္ဗ်ားဟာ အခု ကစလို႔ ႏုိိင္ငံေရးမွာ ဆက္ပါဝင္ သြားေတာ့မွာလား။ အဲဒီလိုဆုိရင္ ခင္ဗ်ား ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္နဲ႔ တခ်ိဳ႕ ထိပ္သီးတကၠသိုလ္ေတြမွာ လုပ္ခဲ့ သလိုမ်ိဳး ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း နဲ႔ ပညာရွင္မ်ား ညီလာခံမွာ ကတ္ တာလန္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဆက္ၿပီးလုပ္သြားမွာလား။

အနာဂတ္မွာ ကြၽန္ေတာ္ ႏိုင္ငံေရးပါဝင္ဖို႔ အခုိင္အမာဆံုးျဖတ္ ထားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံတကာေရးရာေတြမွာ ကူညီ သြားပါမယ္။ ကတ္တာလန္အ ေၾကာင္းကေတာ့ ျပည္သူလူထုက ေမာင္းႏွင္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမ်ိဳး စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီဥပမာတစ္ခု အေနနဲ႔ ေနရာတိုင္းမွာ သိထားရ ပါမယ္။

ဒီဇင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေတြ ကို ၾကည့္ရာမွာ လြတ္လပ္ေရး လႈပ္ရွားမႈသည္ အႏိုင္ရႏုိင္မလား။

လံုးဝအေသအခ်ာပဲ။ ၿခိမ္း ေျခာက္မႈေတြရွိေနတာေတာင္မွပဲ ၂၀၁၇ ေအာက္တုိဘာ လူထုဆႏၵ ခံယူပြဲ က်င္းပတဲ့ရလဒ္က ရဲတပ္ ဖြဲ႕အၾကမ္းဖက္တာေတာင္ စပိန္ အဖြဲ႕အစည္းေတြက ကတ္တာ လန္ စီးပြားေရးကို ဆန္႔က်င္မဲဆြယ္ တာေတာင္ လြတ္လပ္ေရးကိုေထာက္ခံတဲ့ရာခုိင္ႏႈန္းက လံုးဝမထိခိုက္ခဲ့ပါဘူး။ ကြာျခားမႈႀကီး ႀကီးမားမားနဲ႔ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲက မဲေပးသူေတြထက္ ပုိမ်ားခဲ့ၿပီး ၇၄ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ေနာက္ဆံုးေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ ကတ္တာလန္ ေဒသရဲ႕ လူမ်ားစုက လြတ္လပ္ေရးကို သေဘာက်ၾကပါတယ္။ ဒါဟာအလ်င္စလိုလုပ္လုိ႔မရႏုိင္ဘူးဆုိ တာကိုလည္း သူတို႔ေကာင္း ေကာင္းနားလည္ၾကပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရည္မွန္းခ်က္ဆီ ေရာက္ဖို႔ အခ်ိန္လိုတယ္ဆိုတာ သူတုိ႔နားလည္ၾကပါတယ္။ အဲဒီ ရည္မွန္းခ်က္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ မစြန္႔လႊတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာကို ျပန္ ၿပီးျပင္ဆင္ရပါမယ္။

အဲဒါကို ကတ္တာလန္အစိုးရက ဘာျဖစ္လို႔ တစ္ဖက္သတ္ ရပ္ တည္မႈမ်ိဳးကို ေရြးခဲ့တာလဲ။

တစ္ဖက္သတ္လုပ္ဖို႔ ေရြး ခ်ယ္ခဲ့တာက စပိန္အစိုးရပါ။ အ မည္ထုတ္ေျပာရရင္ ကြန္ဆာေဗး တစ္ PP ပါတီနဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မာရီယာႏိုရာဟြိဳင္းတို႔ပါ။ သူက နားမေထာင္ပါဘူး။ သူဟာ ေဆြးေႏြး ဖို႔ အဆိုမျပဳဘူး။ လက္ေတြ႕အစစ္ အမွန္ကို သူျငင္းပယ္တယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔အားလံုး ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ အရင္က ႀကိဳးစားခဲ့ တယ္။ ေဒသဆုိင္ရာ သမၼတ ခ်ားလ္စ္ပူဒီမြန္႔ကလည္း ကြၽန္ ေတာ့္ေနာက္မွာ ႀကိဳးစားၿပီးၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ၂၀၁၀ အေျခအ ေနအသစ္ကို စိန္ေခၚၿပီးစတင္ခဲ့ တယ္။ ဘက္စေကြးေဒသလိုမ်ိဳး စီးပြားေရးအရ ျပဳမူပံုေတြ ပိုေကာင္းဖို႔ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္။ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြ ပိုေကာင္းေအာင္လုပ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆုိခဲ့ တယ္။ စပိန္အစိုးရနဲ႔ ဥပေဒအရထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ လူထုဆႏၵခံယူ ပြဲနဲ႔ သေဘာတူထားတဲ့ အေျခအ ေနေတြရွိလာေအာင္ ညႇိႏိႈင္းဖို႔ ကမ္းလွမ္းခဲ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဟာ အၿမဲပဲ ဟင့္အင္းဆုိတဲ့ အေျဖ ကိုပဲ ျပန္ရခဲ့တယ္။

အဲဒီလူထုဆႏၵခံယူပြဲက လူ႔ အသိုင္းအဝိုင္းကို ကြဲျပားေစတယ္ လို႔ သူတုိ႔က ေျပာတယ္။ အဲဒါဟာ မမွန္ပါဘူး။ ျပည္သူေတြက တစ္ခု ကို ေရြးခ်ယ္တဲ့အတြက္ ေရြး ေကာက္ပြဲေတြက လူ႔အသိုင္းအ ဝိုင္းကို ကြဲျပားေစတယ္လို႔ ေျပာ တဲ့ မွားယြင္းတဲ့ ယူဆခ်က္ပါ။ လူ ထုဆႏၵခံယူပြဲဟာ အေျဖတစ္ခု ပါ။ ေပးထားတဲ့ ေရြးခ်ယ္စရာကို ေထာက္ခံမယ့္အတိုင္းအတာအ ေပၚ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းတက် ဆန္းစစ္မႈျဖစ္ပါတယ္။

ခင္ဗ်ားနဲ႔ ခင္ဗ်ားရဲ႕ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္ေလးေယာက္ ႐ံုးတာဝန္ ယူတာကေန တားျမစ္ခံထားရ တယ္ဆုိတာ အတည္ျပဳေပးႏုိင္ မလား။ ၂၀၁၄ ႏိုဝင္ဘာက ေဆြး ေႏြးမႈကို ဦးေဆာင္ခဲ့လို႔ ခင္ဗ်ားေန ထိုင္တဲ့ အေဆာက္အအံုကို သိမ္း ပိုက္ခံထားရတယ္။ ခင္ဗ်ားကိုယ္ တိုင္လည္း ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို လူသိရွင္ၾကား ေထာက္ခံလို႔ ေတာ္လွန္ပုန္ကုန္မႈ နဲ႔ စြဲခ်က္တင္ခံထားရတယ္ဆုိတာ ကိုေပါ့။

ကြၽန္ေတာ့္ကို ႐ံုးတာဝန္ထမ္း ေဆာင္ဖို႔ အရည္အခ်င္းမျပည့္လို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ၂ ႏွစ္တာကာလ က အသက္မဝင္ေသးပါဘူး။ အဲဒီ ျပစ္ဒဏ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကြၽန္ေတာ့္ ရဲ႕ အယူခံကို ႏိုင္ငံေတာ္တရား႐ံုး က ေလ့လာဆဲပါ။ ဒါဟာ လြတ္ လပ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ၂၀၁၄ ႏိုဝင္ဘာ တရားဥပေဒအရ ခ်ည္ ေႏွာင္မႈမရွိတဲ့ ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ ရာဇဝတ္မႈစြဲခ်က္တင္ခံရတာရဲ႕ ရလဒ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလူထု ဆႏၵခံယူပြဲမွာ လူႏွစ္သန္း၊ သံုး သန္းေလာက္ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း မဲထည့္ခဲ့ၾကတယ္။

—Ref: Fairobserver

More in Interview Section