ေညာင္ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခ တစ္ရာသီစာက်ပ္သိန္း ၉၀၀ ျဖင့္ ေလလံေအာင္

ေညာင္ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ၃၄ မိုင္သာ ကြာေ၀းသျဖင့္ လာေရာက္အပန္းေျဖသူမ်ားသည္။ ဓာတ္ပံု − ခ်စ္ဘိုဘို

ေညာင္ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခ ကုိ ေဒသတြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္း အစုအဖြဲ႕က တစ္ရာသီအတြက္ က်ပ္သိန္း ၉၀၀ ျဖင့္ေလလံရယူ ခဲ့ေၾကာင္း ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ဦးေအာင္မ်ိဳး၀င္းက ေျပာသည္။


ေညာင္ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခ သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ၃၄ မုိင္ကြာေ၀း

သည္။ ‘‘မႏွစ္ကေတာ့ ၈၂၅ သိန္း၊ ဒီႏွစ္ေတာ့ သိန္း ၉၀၀ နဲ႔ေလလံ ေအာင္တယ္။ ရာသီဆုိတာက ေတာ့ ဒီဇင္ဘာလကေနစၿပီး မုိး မက်ခင္အထိေပါ့’’ ဟု ဦးေအာင္ မ်ိဳး၀င္းက ေျပာသည္။

ေလလံေအာင္သူသည္ ကမ္း ေျခေသာင္ျပင္ေပၚရွိ ဆိုင္ခန္း ငွားခ၊ ကမ္းေျခသုိ႔ ၀င္ေၾကး၊ ဆိုင္ ကယ္ရပ္နားခႏွင့္ ကားရပ္နားခတို႔ ေကာက္ခံႏုိုင္သည္။

လက္ရွိတြင္ ေပ ၅၀၀ ခန္႔ က်ယ္၀န္းသည့္ သဲေသာင္၌ ဆိုင္ခန္း ၅၀ ခန္႔တည္ေဆာက္ထားသည္။

ကမ္းေျခေသာင္ျပင္ေပၚရွိ ဆိုင္ခန္းမ်ားသည္ ယခင္ႏွစ္တြင္ က်ပ္ခုနစ္သိန္းေပါက္ေစ်းရွိေသာ္ လည္း ယခုႏွစ္တြင္ က်ပ္ရွစ္သိန္း ရွိေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေညာင္ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခ သည္ အျခားေသာကမ္းေျခမ်ားကဲ့ သုိ႔ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ ငန္းေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ဖြင့္ လွစ္ထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေရခ်ိဳး ဆိပ္အမည္ျဖင့္သာ ဖြင့္လွစ္ထား သည္။

‘‘ေသာင္ကလည္း ေနရာေရြ႕  ေရြ႕သြားေတာ့ ပုံမွန္မရွိဘူး’’ ဟု ဦးေအာင္မ်ိဳး၀င္းက ေျပာသည္။ ယင္းကမ္းေျခကုိ ၂၀၁၃ ကစတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ကမ္းေျခသုိ႔ စံခ်ိန္တင္ခရီး သည္၀င္ေရာက္မႈအျဖစ္ ၂၀၁၇ တြင္ တစ္ရက္တည္းခရီးသည္ တစ္သိန္းခန္႔၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးကေျပာသည္။