အေ၀းေျပးယာဥ္လုိင္းလက္မွတ္မ်ားကုိ စိတ္ႀကိဳက္ခုံနံပါတ္ေရြး၍ အြန္လုိင္းမွ၀ယ္ယူႏုိင္

အေ၀းေျပးယာဥ္လုိင္း ၂၁ ခု၏ ခရီးစဥ္လက္မွတ္မ်ားကုိ စိတ္ ႀကိဳက္ခုံနံပါတ္ေရြးခ်ယ္၍ အြန္ လုိင္းမွ ၀ယ္ယူႏုိင္ေၾကာင္း mm-busticket ကုမၸဏီက ေၾကညာ သည္။

အေ၀းေျပးလက္မွတ္မ်ားကုိ www.mmbusticket.com တြင္ ခရီးစဥ္ေရြးခ်ယ္၍ ႀကိဳတင္လက္ မွတ္၀ယ္ယူျခင္းကုိ ကုမၸဏီက ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီတြင္ စတင္မိတ္ ဆက္ခဲ့သည္။

‘‘လက္မွတ္၀ယ္တဲ့လူကအစ ဆုိေတာ့ နည္းေသးတယ္ဗ်။ ၀ယ္ ယူသူအမ်ားစုကေတာ့ MPU ကတ္နဲ႔ေငြေပးေခ်တာမ်ားတယ္’’ ဟု ယင္းကုမၸဏီျပန္ၾကားေရးတာ ၀န္ခံက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ စစ္ေတြခရီးစဥ္ မွအပ အျခားေသာၿမိဳ႕မ်ား၏ခရီး စဥ္မ်ားကုိ mmbusticket.com တြင္ ေရာင္းခ်ေနသည္။

‘‘ေငြေခ်ၿပီးလုိ႔ ဘဏ္ကအ တည္ျပဳခ်က္ရတာနဲ႔ လက္မွတ္ကုိ အီးေမးလ္ျပန္ပုိ႔ေပးပါတယ္။ အီး ေမးလ္ျပၿပီးစီးလုိ႔ရပါၿပီ’’ ဟု ကုမၸ ဏီျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံက ေျပာ ၾကားသည္။

ေငြေပးေခ်မႈကုိ Visa, Master, CB Pay, MPU, Wave Money တုိ႔အသုံးျပဳ၍ ေပးေခ် ႏုိင္သည္။ အြန္လုိင္းလက္မွတ္၀ယ္ ယူသူသည္ ပုံမွန္ယာဥ္လက္မွတ္ခ အျပင္ ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳသည့္ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္အလုိက္ ေငြလႊဲ ေျပာင္းခ ထပ္မံေပးေဆာင္ရမည္ ဟု ကုမၸဏီကေၾကညာသည္။