မဂၤလာျမန္မာအဖြဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာေဒါက္တာဖုန္း၀င္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

‘‘ဆင္ေတြကုိ လုံး၀သစ္မဆြဲခုိင္းေတာ့ဘူး။ အဲဒါအျပင္ လူကဆင္ကုိ လုံး၀သြား မထိေတာ့ဘူး။ သဘာ၀အတိုင္း ေနတတ္ေအာင္ ျပန္က်င့္ေပးမွာ’’
မဂၤလာျမန္မာအဖြဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာေဒါက္တာဖုန္း၀င္း

အေကာင္ေရတျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့နည္းလာေနသည့္ ဆင္မ်ားကုိကာကြယ္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ ပဲခူး႐ုိးမတြင္ ရဲႏြယ္ဆင္ေဘးမဲ့ေတာႏွင့္ ဆင္ေဆး႐ုံ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္မ်ား သတ္ျဖတ္မႈကုိ ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းျခင္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာ မဂၤလာျမန္မာအဖြဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာ ေဒါက္တာဖုန္း၀င္းႏွင့္ ေတြ႕ ဆုံေမးျမန္းခ်က္အခ်ိဳ႕ကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။
မဂၤလာျမန္မာကုိ စတည္ေထာင္ ျဖစ္ပုံကုိ ေျပာျပေပးပါ။


မဂၤလာျမန္မာကုိ စတည္ ေထာင္တာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကပါ။ မဂၤလာျမန္မာအေနနဲ႔က သဘာ၀ ေဘးက်ေရာက္တဲ့ေဒသက လူ ေတြေရာ၊ တိရစၧာန္ေတြေရာ အား လုံးကယ္ဆယ္ေရး၊ ကူညီေထာက္ ပံ့ေရးေတြလုပ္ေပးတယ္။ သဘာ၀ ေဘးမျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ တ ရားမ၀င္သားရဲတိရစၧာန္ဖမ္းဆီး သတ္ျဖတ္တာေတြ ကာကြယ္မႈလုပ္တယ္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မယ့္အမႈိက္၊ ေရဆုိးနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္တာေတြလည္းရွိတယ္။

မဂၤလာျမန္မာက အေကာင္အ ထည္ေဖာ္မယ့္ ဆင္ထိန္းသိမ္းေရး ေဘးမဲ့ေတာကုိ ဘယ္မွာလုပ္မလဲ။

ရန္ကုန္ကေနသြားရင္ ၈၃ မုိင္အကြာမွာရွိတဲ့ ရဲႏြယ္သစ္ေတာ ႀကိဳး၀ုိင္းေပါ့။ ရဲႏြယ္သစ္ေတာ ႀကိဳး၀ုိင္းကေတာ့ အႀကီးႀကီးပဲ။ အဲဒီထဲကမွ ဆင္ထိန္းသိမ္းေရး ေဘးမဲ့ေတာအတြက္ ဟက္တာ ၁၇,၀၀၀ ရတယ္။ ဒီအတြက္ စာ ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တာကေတာ့ ဩစႀတီးယား ႏုိင္ငံအေျခစုိက္ တိရစၧာန္ေစာင့္ ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ FOUR PAWS International အဖြဲ႕နဲ႔ ျမန္မာ့သစ္ လုပ္ငန္းနဲ႔စာခ်ဳပ္တာပါ။ ျမန္မာ့ သစ္လုပ္ငန္းက ဆင္ေတြေပးမယ္၊  FOUR PAWS International က ပိုက္ဆံထည့္မယ္။ ေျမက သစ္ ေတာဦးစီးဌာနေျမ။ အဲဒီမွာဆင္ ေတြကုိ ေဘးမဲ့ေပးမယ္။ အခုေျမ ႀကီးတိုင္းေနၿပီ။ အမွတ္အသား ေတြ လုပ္ေနၿပီ။ ၿပီးရင္ အစုိးရဆီ က ခြင့္ျပဳခ်က္ေပါ့။ ခြင့္ျပဳခ်က္ဆုိ တာလည္း ေနရာအတိအက်ေလး သတ္မွတ္ေပးဖုိ႔၊ အစုိးရဆီက ေဆာက္လုပ္ခြင့္တင္ရမွာ၊ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရၿပီဆိုရင္ စေဆာက္မယ္။ အခုက လုပ္ငန္းကေတာ့ စလုပ္ ေနၿပီ။ အေဆာက္အအုံမေဆာက္ ရေသးတာပဲရွိတယ္။ အေဆာက္ အအုံက မတ္လထဲမွာေဆာက္ မယ္လုိ႔လည္း မွန္းထားတယ္။

ေဘးမဲ့ေတာကုိ ေရာက္လာတဲ့ ဆင္ေတြကုိ သစ္ေတြဆဲြခုိင္းဦးမွာ လား။ ခရီးသြားျပည္သူေတြအနား ယူအလည္လာလုိ႔ရတဲ့ အပန္းေျဖ စခန္းပုံစံလုပ္မွာလား။

ဆင္ေတြကုိ လုံး၀သစ္မဆြဲ ခုိင္းေတာ့ဘူး။ အဲဒါအျပင္ လူက ဆင္ကုိလုံး၀သြားမထိေတာ့ဘူး။ သဘာ၀အတိုင္းေနတတ္ေအာင္ ျပန္က်င့္ေပးမွာ။ ဆင္ေတြကဘယ္သူပုိင္တဲ့ဆင္ျဖစ္ျဖစ္ပါ။ ဆင္က လည္း အရြယ္မ်ိဳးစုံရွိတယ္။အရြယ္ ေကာင္းေနတဲ့ဆင္လည္းရွိတယ္။ ေမြးခါစအရြယ္လည္း ရွိတယ္။ ကုိယ္၀န္ေဆာင္လည္းရွိတယ္။ သက္ႀကီးမနာမက်န္းလည္းရွိ တယ္။ ေျခလက္က်ိဳးေနတဲ့ဆင္ လည္းရွိတယ္။ ပင္စင္ေပးခံထားရ တဲ့ဆင္လည္းရွိတယ္။ သစ္မဆြဲ ႏုိင္ေသးတဲ့ဆင္လည္းရွိတယ္။ ဆင္ေတြအားလုံးကုိ လုပ္ေပးမွာ ေပါ့။ အဓိကကေတာ့ သစ္လုပ္ ငန္းနဲ႔လုပ္တဲ့အတြက္ သစ္လုပ္ ငန္းကဆင္ေပါ့။

အစုိးရေၾကညာထားတာ ဆင္ေဘးမဲ့ေတာ ႏွစ္ေနရာရွိ တယ္။ ပဲခူး႐ုိးမဆင္ေဘးမဲ့ေတာ ရယ္၊ ရခုိင္႐ုိးမဆင္ေဘးမဲ့ေတာ ရယ္ရွိတယ္။ ေရရွည္က်ရင္ေတာ့ လူေတြကုိေခၚျပမွာပါ။ ႏုိင္ငံျခား သားၾကည့္တာလည္းရွိမယ္။ ျပည္ တြင္းက ေက်ာင္းသားေလးေတြကုိ ဆင္ေတြကုိ ဘယ္လိုထိန္းသိမ္းရ မလဲဆုိတဲ့ အသိပညာရသြား ေအာင္ေခၚျပမယ္။

ဆင္ေဘးမဲ့ေတာကုိ ဘယ္ႏွ ေကာင္ေလာက္နဲ႔စမလဲ။

ေျခာက္ေကာင္၊ ခုနစ္ ေကာင္ေလာက္နဲ႔စမယ္။ ဒါက လည္း တစ္ႏွစ္မွာတစ္ခါလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ တစ္ႏွစ္မွာ သုံးခါ၊ ေလးခါလည္းျဖစ္ႏုိင္တယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေတာ႐ုိင္းဆင္ဘယ္ေလာက္က်န္ေသးလဲ။ အခုအခ်ိန္မွ ထိန္းသိမ္းမယ္ဆုိရင္ အခ်ိန္မီႏုိင္ေသးလား။

အရင္ကေတာ့ ေတာ႐ုိင္း ဆင္ ၈,၀၀၀ကေန ၁၀,၀၀၀ ၾကား ရွိတယ္ေျပာတယ္။ အခုေတာ့က် သြားၿပီေပါ့။ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း ပုိင္ဆင္က ၃,၀၀၀ ေလာက္ရွိ တယ္။ ပုဂၢလိကပုိင္တာ ၁,၇၀၀ ေလာက္ရွိတယ္။ အၾကမ္းဖ်င္းအရ ေပါ့။ 

 ကမၻာေပၚမွာ အိႏၵိယၿပီးရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ဆင္ေကာင္ေရ အမ်ားဆုံးရွိေသးတ့ဲ ႏုိင္ငံေပါ့။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တုန္းက စစ္တမ္းအရ ဆုိ ႏွစ္ဆ၊သံုးဆေလာက္နည္းသြား ၿပီး အခုကေတာ့ ဆင္ထိန္းသိမ္း ေရးမလုပ္မျဖစ္လုပ္ရမယ့္အခ်ိန္ ေရာက္လာၿပီ။ နဂုိကေတာ့ မ်ား ေနေသးေတာ့ ေလ်ာ့ေနတာမသိ ဘူးေပါ့။  အခုႏွစ္အစိတ္ေလာက္ ၾကာေတာ့ မလုပ္မျဖစ္လုပ္ရမွာ အခုစလုပ္ရင္ အခ်ိန္မီပါတယ္။ အရင္လည္း ခုိးသတ္ေနတာေတြရွိ တယ္။ အခုကအင္တာနက္ေပၚ လာေတာ့ ပုိသိလာတာေပါ့။ အစုိး ရေပၚလစီက ဆင္ထပ္မဖမ္းေတာ့ ဘူးေျပာတာပဲ။ လက္ရွိဖမ္းၿပီး သားဆင္ေတြေတာင္ သုံးဖို႔မရွိ ေတာ့ဘူးေလ။ မသံုးတဲ့အခါက် ေတာ့ ေဘးမဲ့ေပးတာေပါ့။ ဆင္က ၃,၀၀၀ ေလာက္ရိွတယ္ဆုိေပမယ့္ ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ပဲ သစ္ဆြဲႏုိင္တာ။ က်န္တဲ့ဆင္ေတြ က အသက္ႀကီးေနတာေတြ၊ မမာ မက်န္းျဖစ္ေနတဲ့ဆင္ေတြ၊ ကုိယ္ ၀န္ေဆာင္ေနတာနဲ႔၊ အသက္အ ရြယ္ငယ္ေသးတာနဲ႔ ကေလးေလး ေတြနဲ႔ ေျခလက္က်ိဳးေနတာနဲ႔ဆုိ ေတာ့ တကယ္အလုပ္လုပ္ႏုိင္တဲ့ ဆင္က နည္းတယ္။ ဆင္ေတြက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ဆုိ နားၾကတယ္။ သစ္မဆြဲရေတာ့ဘူး။

အစုိးရကေကာ ေတာဆင္႐ုိင္း ထိန္းသိမ္းတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ ေဆာင္ေနတာမ်ိဳးရွိလား။

အစုိးရကေတာ့ ေဘးမဲ့ေတာ ေတြလုပ္ေနတယ္။ ေဘးမဲ့ေတာ ေတြသတ္မွတ္တယ္။ ေနာက္ေဘး မဲ့ေတာေတြမွာ အဖြဲ႕ေလးေတြခ် ၿပီးေစာင့္ၾကည့္တာမ်ိဳးေတြလုပ္ ေနတယ္။ တရားမ၀င္သတ္ျဖတ္ တာေတြ၊ သစ္ေတာရဲနဲ႔ပူးေပါင္း ၿပီး လုိက္ဖမ္းေနတာမ်ိဳးေတြရွိ တယ္။ သိပ္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေတာ့မလုပ္ႏုိုင္ေသးဘူး။ တတ္ႏုိင္ သေလာက္လုပ္ေနတာေတာ့ရွိ တယ္။

ရဲႏြယ္သစ္ေတာႀကိဳး၀ုိင္းမွာ ဆင္ အျပင္ တျခားဘာသတၱ၀ါေတြ ေဘးမဲ့ထားဦးမလဲ။

ဒီမွာက ဆင္ကုိေစာင့္ေရွာက္ ရင္းနဲ႔ ဆင္ေရာ၊ သစ္ပင္ေတြေရာ၊ တျခားအေကာင္ေတြေရာ ကာ ကြယ္ၿပီးသားျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္။ သား႐ုိင္းတိရစၧာန္ေတြသတ္တာ၊ ျဖတ္တာမျဖစ္ေအာင္ကာကြယ္ မယ္။ တရားမ၀င္သစ္ခုတ္ေနတာ ေတြမရွိဘဲ ဒီေတာႀကီးကသဘာ၀ အတိုင္း ျပန္လည္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာဖုိ႔အ တြက္ ကာကြယ္မယ္။ ဆင္ကုိအ ေၾကာင္းျပဳၿပီးေတာ့ ဆင္နဲ႔အတူတူ တြဲဖက္ၿပီးေနႏုိင္တဲ့သဘာ၀ေတြ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ေတြေရာ၊ သစ္ ေတာေတြေရာလာမွာေပါ့။ အဲဒါ ကေတာ့ ပဲခူး႐ုိးမျပန္လည္ စိမ္း လန္းစုိျပည္ေရး ၁၀ ႏွစ္စီမံကိန္း တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းပါ၀င္မွာေပါ့။

ဆင္ေဘးမဲ့ေတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါ အခက္အခဲရွိ ပါသလား။

 ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ ေတြကေတာ့ အလွဴရွင္ေတြရွိ တယ္။ ေဘးမဲ့ေတာေျမေနရာမွာ လူတခ်ိဳ႕၀င္ၿပီး ေနတာေတြရွိေန တယ္။ သစ္ခုိးထုတ္ေနတဲ့အေန အထားေတြရွိေတာ့ ကာကြယ္ဖုိ႔ လုိတယ္။ သစ္ဆက္ခုိးတာေတြရွိ ရင္ ဆင္ေတြေနႏိုိင္မွာမဟုတ္ဘူး။

မဂၤလာျမန္မာရဲ႕ ေရြ႕လ်ားေဆးကု တဲ့အစီစဥ္မွာ ေခြးနဲ႔ဆင္အျပင္တျခားဘယ္တိရစၧာန္ေတြပါေသးလဲ။

ေရြ႕လ်ားေဆးကုအျပင္ သ ဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ ေနတဲ့ ေနရာက တိရစၧာန္ေတြကုိ ကယ္ဆယ္ဖုိ႔၊ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ဖုိ႔ ဆင္အပါအ၀င္အိမ္ေမြး ေတြေရာ၊ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ေတြ ေရာ အားလုံးေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ လာတဲ့အခါ ကယ္ဆယ္ကုသ မယ္။ ေဘးအႏၲရာယ္မျဖစ္တဲ့အခါ မွာေတာ့ ဆင္ထိန္းသိမ္းမယ္။ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ တရားမ၀င္ သတ္ျဖတ္တာ ကာကြယ္မယ္။

သစ္ဆြဲဆင္ေတြကုိေကာ က်န္းမာ ေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးလား။

ကြၽန္ေတာ္တို႔လုပ္မယ့္ထဲမွာ ဆင္ေဆး႐ုံ၊ တိရစၧာန္ေဆး႐ုံပါ တယ္။ ကြၽမ္းက်င္တဲ့တိရစၧာန္ဆ ရာ၀န္ေတြကတစ္ဆင့္ကုသေပး မွာ။ အ႐ုိးက်ိဳးတာေတြျပန္ဆက္ ေပးမယ္။ မ်က္လုံးမေကာင္းရင္ မ်က္လုံးခြဲေပးမယ္။ တျခားသတၱ၀ါေတြဆုိလည္း သြားေတြရွိတဲ့ သတၱ၀ါဆုိလည္း သြားလည္းကု ေပးမယ္။ ဆင္အပါအ၀င္တျခားတိရစၧာန္ေတြအားလုံးကုေပးမွာပါ။ 

ဆင္ေဆး႐ုံကုိေကာ ဘယ္မွာ ေဆာက္မယ္လုိ႔ စီစဥ္ထားပါသ လဲ။

ရဲႏြယ္မွာပဲ ဆင္ေဆး႐ုံလုပ္ မွာ။ ေလာေလာဆယ္ေဆး႐ုံအ တြက္ ေဒၚလာႏွစ္သန္းသုံးမယ္။ အစိုးရဆင္ေဆး႐ုံလည္း လုပ္ေန တာရွိတယ္။ အုတ္တြင္း-ေပါက္ ေခါင္းလမ္းေပၚမွာရွိတယ္။ ဆင္ ကုိစမ္းသပ္တဲ့ပစၥည္းေတြက ေစ်း ႀကီးတယ္။ အေကာင္ႀကီးေတြက ႀကီး၊ ပစၥည္းေတြကလည္း အႀကီး ႀကီးသံုးရတယ္။ အစုိးရဆင္ေဆး႐ုံလုပ္ေနတာ ၂ ႏွစ္၊ သုံးႏွစ္ေလာက္ရွိၿပီ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာေတာ့ ပစၥည္းေတြက အဆင္သင့္ ရွိတယ္။ ေနာက္အစုိးရ ဆရာ၀န္ေတြနဲ႔ပဲတြဲလုပ္မွာပါ။ 

အျပန္အလွန္ေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ေဆး႐ုံဆုိေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပဲလုပ္မွာမဟုတ္ဘူး။ အစုိးရေဆး ႐ုံကဆရာ၀န္ေတြနဲ႔ပါအတူတြဲ လုပ္မွာပါ။ ဆင္ေဆး႐ုံက ရဲႏြယ္ ေဘးမဲ့ေတာထဲက ဆင္ေတြအ တြက္ပဲ ေဆာက္တာမဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွာရွိတဲ့ တိရစၧာန္ေတြ အားလုံးအတြက္ ေဆာက္တာပါ။ ေနာက္မုိဘုိင္းအဖြဲ႕ေတြလုပ္ထား တယ္။ အခုက ဆင္ပေရာဂ်က္အ တြက္ ကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ အဲဒီလုိမ်ိဳးေတြလုပ္မယ္။

ဆင္အျပင္ တျခားေတာ႐ုိင္း တိ ရစၧာန္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ဘာ ေတြလုပ္ဖုိ႔ရွိလဲ။

တ႐ုတ္ျပည္က ၀က္၀ံသည္း ေျခစားတာရွိတယ္။ အရင္တုန္းက ၀က္၀ံကုိသတ္ၿပီး သည္းေျခထုတ္ ေပမယ့္ ေနာက္ပုိင္းမွာ ၀က္၀ံေတြ ကုိ ေလွာင္အိမ္ထဲဖမ္းထည့္ထား ၿပီး အရွင္လတ္လတ္သည္းေျခ ထုတ္ၿပီး ေရာင္းတာေပါ့။ အိမ္နီး နားခ်င္းႏုိင္ငံမွာ အဲဒီလုိုလုပ္စား ေနတာ။ အဲဒါျမန္မာျပည္မွာ ျဖစ္ ေနတယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ယူဆ တယ္။ တကယ္လုိ႔သာ တားဆီး မယ္ဆုိရင္ ၀က္၀ံႀကီးရၿပီဘယ္ သြားထားမလဲဆုိတဲ့ အခက္အခဲရွိ တယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ ၀က္၀ံေတြထိန္း သိမ္းဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေနရာ ေဆာက္ေပးမယ္။ အစုိးရကဖမ္း ၿပီး ထားလုိ႔ရေအာင္လုိ႔။ ရဲႏြယ္မွာ ေတာ့ထားမွာမဟုတ္ဘူး။ အစုိးရ လုပ္ခ်င္ရင္လုပ္ေပးမွာ ဒါကအုိင္ ဒီယာပဲရွိေသးတာပါ။

ဗီယက္နမ္မွာေတာ့ ဗီယက္ နမ္အစုိးရက ၀က္၀ံေတြဖမ္းတဲ့သူ ေတြကုိ လုိက္ဖမ္းတယ္။ ေနာက္ ၿပီး ၀က္၀ံေတြထိန္းသိမ္းတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ထားဖုိ႔ေနရာ ေဆာက္ေပးထားတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔က ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ တယ္။ ဒါက ဗီယက္နမ္မွာပါ။ ဆင္ၿပီးရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေနာက္ တစ္ခုျဖစ္လာမယ့္ဟာပါ။ ဒါေတြ က မဂၤလာျမန္မာက စီစဥ္ေပးတာ ပါ။ လုပ္တာက FOUR PAWS International ကလုပ္တာပါ။

ေျဖၾကားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။