ရွားပါးျမစ္ေတြး ငွက္မ်ိဳးစိတ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေနဟုဆို

ျမစ္ေတြးငွက္တစ္ေကာင္ကို ေတြ႔ရစဥ္(ဓာတ္ပံု − WCS Myanmar)

 ကမၻာတြင္ ရွားပါးလာ ေသာ ျမစ္ေတြး (River Tern) ငွက္မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ခ်င္းတြင္းျမစ္ အထက္ပိုင္း၌ သစ္ေတာဦးစီးဌာ နက ေဒသခံမ်ားႏွင္ ပူးေပါင္းကာ သားေပါက္ရာသီတြင္ အသိုက္မ်ားမပ်က္စီးေစရန္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေနေၾကာင္း သား ငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (ျမန္မာႏိုင္ငံ အစီအစဥ္) WCS Myanmar မွ Landscape Coordinator ဦး ႏိုင္လင္းကေျပာသည္။

၂၀၁၇ သုေတသနျပဳလုပ္ ခ်က္အရ ျမစ္ေတြးငွက္မ်ား အဓိ ကက်က္စားေသာ ဧရာဝတီႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ ေပါင္းဆံုရာေနရာ တြင္ အနည္းဆံုးအေကာင္ေရ ၁၀၀ ေက်ာ္ က်န္ရွိေနၿပီး ခ်င္း တြင္းျမစ္၌ အဓိက ပ်ံ႕ႏွံ႔က်က္စားရာ အထူးသျဖင့္ ခႏၲီးႏွင့္ ဟုမၼလင္းၾကား အေကာင္ေရအမ်ားဆံုး ေနထုိင္က်က္စားေၾကာင္း WCSMyanmar က ထုတ္ျပန္ထားသည္။


‘‘ျမစ္ေတြးငွက္ေတြ သား ေပါက္ရာသီ၊ မိတ္လိုက္တဲ့ရာသီ ေတြမွာ တျခားတိရစာၦန္ေတြက ဖ်က္ဆီးတာ၊ စားေသာက္တာ ေတြရွိတယ္။ သူတို႔က ဥဥရင္ ေသာင္ျပင္မွာ ဥတာ။ေရႀကီးတာ၊ မိုးႀကီးတာတို႔ဆို အသိုက္ေတြအ ေကာင္ေပါက္ေတြ ပ်က္စီးသြား ႏိုင္လို႔ ေဒသခံေတြနဲ႔ ပူးေပါင္း ထိန္းသိမ္းတာပါ’’ ဟု ဦးႏိုင္လင္း က ေျပာသည္။

ျမစ္ေတြးငွက္မ်ားကို ခႏၲီးၿမိဳ႕ ႏွင့္ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕အၾကားလင္းခါး ရြာအနီး၌ ေတြ႕ရၿပီး ယင္းေဒ သခံျပည္သူမ်ားကို ျမစ္ေတြးငွက္ မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ ၂၀၁၇ အတြင္း အသိပညာေပး ခဲ့သလို ၂၀၁၈ တြင္လည္း အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘ျမစ္ေတြးငွက္လို႔ ေျပာတာ ထက္ ေဒသေခၚစင္ေရာ္ငွက္ဆို  ပိုၿပီးလူသိလြယ္တယ္။ အရင္က အခုလိုေဆာင္းနဲ႔ေႏြအကူးကာလ ေတြမွာ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေသာင္ကမ္း စပ္ေတြမွာ အမ်ားႀကီးေတြ႕ဖူး တယ္။ အခုေတာ့ အေကာင္ေရ ေတာ္ေတာ္ နည္းသြားၿပီထင္ တယ္။ တစ္ခါတေလကမ္းစပ္မွာ နည္းနည္းပဲ ေတြ႕ေတာ့တယ္’’ ဟု ခႏၲီးၿမိဳ႕ေန ဦးေအာင္ဆန္းျမင့္က ဆိုသည္။

ျမစ္ေတြးငွက္ႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ၂၀၁၇ သုေတသနျပဳလုပ္ခ်က္ အရ အသိုက္ ၄၁ ခုေတြ႕ရွိ ထိန္း သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၿပီး သား ေပါက္ရာသီအၿပီး မ်ိဳးပြားမႈ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ခႏၲီးႏွင့္ ဟုမၼလင္းၾကားသည္ မိတ္ လိုက္မ်ိဳးပြားရာေဒသႏွင့္ သား ေပါက္ရာ အေကာင္းဆံုးေနရင္း ေဒသမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း WCS Myanmar က ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ျမစ္ေတြးငွက္ မ်ား သားေပါက္ရာသီ စတင္ေနၿပီးအသိုက္ ၁၁ ခုေတြ႕ရွိ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ထားကာ ထပ္မံ စာရင္းေကာက္ယူေနဆဲျဖစ္ရာ အသိုက္မ်ား မပ်က္စီးေစရန္၊ ဥမ်ား မပ်က္စီးေစရန္၊ အေကာင္ေပါက္မ်ား မေသေစရန္၊ လူႏွင့္ တိရစာၦန္မ်ား အေႏွာင့္အယွက္ေဘးမခံရေစရန္ႏွင့္  အဓိက အေကာင္အေရအတြက္ တိုးပြားေစရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

လက္ရွိ ျမစ္ေတြးငွက္သားေပါက္ရာသီ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္၍ အေရးပါေသာ သဲေသာင္ခံုမ်ား၊ ကြၽန္းေတာမ်ားတြင္ အသိေပးတားျမစ္ခ်က္မ်ား၊ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္၊ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား စိုက္ထူၿပီး ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေစာင့္ၾကပ္၍ ထိန္းသိမ္းေနေၾကာင္း WCS Myanmar ကထုတ္ျပန္သည္။