ႏုိင္ငံတကာသံတမန္မ်ားႏွင့္ ကုလဌာေနကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေမာင္ေတာေဒသသို႔ သံုးႀကိမ္ခြဲ၍ ေခၚေဆာင္မည္

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ ပိုင္းသို႔ ႏိုင္ငံတကာသံတမန္မ်ား ႏွင့္ ကုလသမဂၢ ဌာေနကိုယ္စား လွယ္မ်ားကို သံုးႀကိမ္ခြဲ၍ အဖြဲ႕လိုက္ေခၚေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက အ တည္ျပဳေျပာၾကားသည္။


လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေနရပ္စြန္႔ ခြာထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သူမ်ား သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္မွ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာျခင္းမရွိ ေသးေသာ္လည္း ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးကို ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ ဝိုင္းက စိတ္ဝင္စားမႈရွိေန၍ သံတမန္အသိုင္းအဝိုင္း စံုစံုလင္ လင္ျဖစ္ေစရန္ ယင္းသို႔ သံုးႀကိမ္ ခြဲ ေခၚေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မိုးထြန္း က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္အေျခစိုက္ သံ႐ံုးမ်ား မွ သံအမတ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ကုလ သမဂၢဆုိင္ရာ ဌာေနကိုယ္စား လွယ္မ်ား စံုလင္စြာေရာက္ရိွိေစ ရန္ အဖြဲ႕လိုက္သံုးႀကိမ္ခြဲကာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆၊ ၈၊ ႏွင့္ ၁၅ ရက္ တို႔တြင္ အသီးသီးေခၚေဆာင္ရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း  ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္က ရွင္းျပသည္။

ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ေဖ ေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕ ႐ံုးဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္းေခါင္း ေဆာင္၍ အိမ္နီးခ်င္းငါးႏိုင္ငံမွ သံအမတ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အ တူ ေမာင္ေတာေဒသသို႔ သြား ေရာက္ခဲ့သည္။ ထို႔အတြက္ က်န္ သံတမန္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ေဖေဖာ္ ဝါရီ ၉ ႏွင့္ ၁၅ ရက္တို႔တြင္ ေမာင္ ေတာေဒသသို႔ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။

ယခုလဆန္းတြင္ ကုလ သမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္ မ်ားႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢလႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားက ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းသို႔ လာေရာက္ရန္ အ ဆုိျပဳေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရက လံုၿခံဳေရးအေျခအေနအရ ေခတၱ ေရႊ႕ဆုိင္းထားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ သည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ ကုလ သမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီက အဆို ျပဳထားသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ခရီး စဥ္ကို ျငင္းပယ္ျခင္းမရွိေသာ္ လည္း ယခုလအတြင္း လာေရာက္ရန္ အခ်ိန္ေကာင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္ဟု လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီအလွည့္က်ဥကၠ႒ ကူ ဝိတ္သံအမတ္ႀကီး ေျပာၾကားမႈကို ကိုးကား၍ ႐ိုက္တာသတင္းဌာန က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ ကူဝိတ္ သံအမတ္ႀကီး အယ္လ္အုိတုိင္ဘီ က ယခုလအတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ သို႔ လာေရာက္ရန္ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို စုစည္း ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီး အျခားအဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံမ်ားက ထပ္မံႀကိဳးစားပါက လာမည့္ မတ္လ (သုိ႔မဟုတ္) ဧၿပီ တြင္ ခရီးစဥ္အေကာင္အထည္ ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္။