အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ရွိ အက်ဥ္းသား ၃၃ ဦး တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုမည္

၂၀၁၈ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲကို အင္းစိန္ဗဟိုအက်ဥ္း ေထာင္ရွိ အက်ဥ္းသား ၃၃ ဦး ဝင္ ေရာက္ေျဖဆုိမည္ဟု အင္းစိန္ ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္ တာဝန္ခံ၊ အ က်ဥ္းဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကား ေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးဦးက ေျပာသည္။

အင္းစိန္ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္ ၌ အက်ဥ္းက်ေနသည့္ ေက်ာင္း သား ၃၂ ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦး ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေျဖဆုိရန္ စာရင္းေပးသြင္းထား ၿပီး ယခင္ႏွစ္ထက္ ေျဖဆိုသူဦးေရ ငါးဦး တုိးလာျခင္းျဖစ္သည္။

 ‘‘ေထာင္က်ၿပီးသြားရင္ ပညာေရးတစ္ပိုင္းတစ္စ ျဖစ္ေန တာေတြ၊ ဥပမာ စာေမးပြဲ သံုးႏွစ္ အျပင္မွာေျဖလာၿပီး မေအာင္လာ ဘူး။ ဆက္ေျဖခ်င္တယ္လို႔ ေျပာ လာရင္ ေဖာင္ (စာေမးပြဲေျဖဆုိ ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ) တင္ေပးတယ္။ အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ စာသင္ေပး တယ္။ ဒီႏွစ္ကေတာ့ ေျဖမယ့္သူ ၃၃ ေယာက္ရွိတယ္’’ဟု ဦးမ်ိဳးဦး က ေျပာသည္။


 ၂၀၁၈ တကၠသိုလ္ဝင္စာ ေမးပြဲကို မတ္လ ၇ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ တစ္ႏိုင္ငံလံုး က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ အင္းစိန္ဗဟို အက်ဥ္း ေထာင္မွ ဝင္ေရာက္ေျဖဆုိမည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ အင္း စိန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမွတ္ (၁၃) အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္း၌ စာစစ္ဌာန သီးျခားဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။

စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္သူမ်ား ကို အင္းစိန္ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္ ရွိ အမွတ္ (၁၃) အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္း (ခြဲ) တြင္ အက်ဥ္းသားဆရာမ်ားက တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ပံုမွန္သင္ၾကားေပးေန ၿပီး အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အထက (၁)၊ အထက (၂)၊ အထက (၃) ေက်ာင္းမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ေအာက္တိုဘာကစကာ အပတ္စဥ္ စေနေန႔တုိင္း အခ်ိန္ပိုဝင္ ေရာက္သင္ၾကားေပးသည္။

‘‘အက်ဥ္းက်ေနတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြလည္း ပံုမွန္သင္ေပး ေနတယ္။ အခုဆုိ အင္းစိန္က ေက်ာင္းေတြက ဆရာ၊ ဆရာမ ေတြလည္း လာသင္ေပးၿပီး စာေမးပြဲ ေကာင္းေကာင္းေျဖႏိုင္ဖို႔ေတာ့ ျပင္ဆင္ေပးေနတယ္။ ႏွစ္ဆံုးစာ ေမးပြဲႀကီးမတိုင္မီ အႀကိဳစာေမးပြဲ ကို ဒီေန႔ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္) စေျဖေနတယ္။ ဒီစာေမးပြဲၿပီးရင္ ေတာ့ သူတို႔ အေျခအေနသိရ မယ္’’ဟု ဦးမ်ိဳးဦးက ဆုိသည္။

 ၂၀၁၇ တကၠ သိုလ္စာေမးပြဲကို အင္းစိန္ဗဟို အက်ဥ္းေထာင္မွ အက်ဥ္းက် ေက်ာင္းသား ၂၈ ဦး ဝင္ေရာက္ေျဖဆုိရာ ကိုးဦး ေအာင္ျမင္ၿပီး တစ္ဦးေဘာဂေဗဒ ဘာသာရပ္ ဂုဏ္ထူးရရိွခဲ့သည္။

၂၀၁၂-၁၃ ပညာသင္ႏွစ္ ကစကာ အင္းစိန္ဗဟိုအက်ဥ္း ေထာင္ရွိ အက်ဥ္းသားမ်ားကို တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေျဖဆုိခြင့္ ျပဳရာ ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ အထိေအာင္ျမင္သူ ၂၉ ဦးရွိသည္။