ရန္ကုန္ဒိုင္ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းေန၍ မေကြးတိုင္းရွိ ျမစ္ေက်ာက္စရစ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လုပ္ငန္းရပ္နား

၂၀၁၆ အတြင္းက မေကြးတိုင္းရွိ ျမစ္ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ျမစ္ေက်ာက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား)

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမစ္ ေက်ာက္စရစ္အ၀ယ္ဒိုင္ႀကီးမ်ား တြင္ ျမစ္ေက်ာက္အ၀ယ္ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းေန၍ မေကြးတိုင္းရွိ ျမစ္ ေက်ာက္စရစ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ ငန္းရွင္မ်ားသည္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပင္ပသို႔ သယ္ေဆာင္ေရာင္းခ် ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္နားထား ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာ သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမစ္ေက်ာက္ စရစ္အ၀ယ္ဒိုင္ႀကီးမ်ားတြင္ ယခင္က ျမစ္ေက်ာက္စရစ္တစ္က်င္း လွ်င္ က်ပ္ ၅၀,၀၀၀ မွ ၈၀,၀၀၀ အထိ ေစ်းႏႈန္းရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ပထမပတ္တြင္ က်ပ္ ၄၀,၀၀၀ သို႔ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းသျဖင့္ မေကြးတိုင္းအတြင္း ျမစ္ ေက်ာက္စရစ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ ငန္းရွင္မ်ား ေရာင္းခ်ႏိုင္မႈ မရွိ ေတာ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘တျခားျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္း ေတြက နယ္ေက်ာ္ေရာင္းခ်ခြင့္ သီးျခားေလွ်ာက္ရတာ မရွိဘဲ လြတ္လပ္စြာသယ္ေဆာင္ေရာင္း ခ်ခြင့္ရွိတယ္။ မေကြးတိုင္းက ေနျပည္ေတာ္အထိသြားၿပီး နယ္ ေက်ာ္ေရာင္းခြင့္တင္ရေတာ့ ကုန္ က်စရိိတ္ပိုက်တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရန္ကုန္ဒိုင္ေစ်းက်ေတာ့ ေစ်းမ ယွဥ္ႏိုင္ဘဲ လုပ္ငန္းရပ္ထားရတာ’’ဟု မေကြးတိုင္းေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္  မွ ျမစ္ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္  တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

မေကြးတိုင္းမွ ရန္ကုန္တိုင္း သို႔ ျမစ္ေက်ာက္စရစ္တစ္က်င္း လွ်င္ ကုန္တင္ေရယာဥ္ျဖင့္ သယ္ ေဆာင္ခက်ပ္ ၂၅,၀၀၀ အထိရွိေနၿပီး ေက်ာက္တစ္က်င္းထုတ္လုပ္ ခြင့္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ခြင့္က်ပ္ ၅,၀၀၀ ကို အခြန္အျဖစ္ ေပးေဆာင္ရၿပီး  လုပ္သားခမ်ားပါ၀င္လွ်င္ အရင္းအႏွီးက်ပ္ ၅၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိေန၍ အ႐ႈံးေပၚသျဖင့္ ရပ္နားထားေၾကာင္း သရက္ၿမိဳ႕မွ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

 မေကြးတိုင္းသည္ ျမစ္ ေက်ာက္စရစ္ ထုတ္လုပ္ခြင့္ကို ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အစတြင္ တိုင္းျပင္ပသို႔ သယ္ေဆာင္ေရာင္း ခ်ခြင့္ (နယ္ေက်ာ္ေရာင္းခြင့္)ပိတ္ထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ စက္တင္ ဘာတြင္ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ နယ္ေက်ာ္ေရာင္းခ် ခြင့္ကို ေနျပည္ေတာ္ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အထိ ေလွ်ာက္ထားရသ ျဖင့္ ကုန္က်မႈႏွင့္ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာ မႈမ်ားစြာရွိေနသည့္အျပင္ အျခား ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းမ်ားသည္ ထုတ္ လုပ္ခြင့္လိုင္စင္ရွိလွ်င္ လြတ္လပ္ စြာ သယ္ေဆာင္ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသ ျဖင့္ မေကြးတိုင္းအတြင္း လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားက ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ တြင္ နစ္နာမႈမ်ားႀကံဳေတြ႕ေနရ ေၾကာင္း ၎တို႔က ေျပာသည္။

မေကြးတိုင္းအတြင္း ၂၀၁၈ ေမလမွ ၾသဂုတ္အထိ တုိင္းအ တြင္း ျမစ္ႀကီးသံုးခုမွ ျမစ္ေက်ာက္ စရစ္ထုတ္လုပ္ခြင့္လုိင္စင္ ၇၀ ထုတ္ေပးထားေၾကာင္း မေကြးတိုင္းအစိုးရက ထုတ္ျပန္သည္။

မေကြးတိုင္းတြင္ ျမစ္ေက်ာက္စရစ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္ ေပၚမူတည္၍ အထိုင္ေစ်း (ဒိုင္ ေစ်း)ေက်ာက္စရစ္ တစ္က်င္း လွ်င္ က်ပ္ ၂၈,၀၀၀ မွ ၃၅,၀၀၀ အထိရွိေနေၾကာင္း ျမစ္ေက်ာက္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။