မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအဝင္နည္း၍ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားျပင္ဆင္ရန္ သံုးသပ္ေနဟုဆို

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္ အခြန္ကင္း လြတ္ခြင့္ေပးေနမႈမ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္၍ ျပင္ဆင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးေသာ ေဒသမ်ား တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား မဝင္ေရာက္ဘဲ ရန္ကုန္တုိင္းတစ္ ခုတည္း၌သာ စုၿပံဳဝင္ေရာက္ေန ျခင္းေၾကာင့္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ မ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း​ ၎က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာသည္။

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ကိုး လေက်ာ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၄ ဘီလီယံ ဝင္ေရာက္ထားၿပီး ရန္ ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းတြင္ အမ်ားဆံုး ဝင္ေရာက္သည္။ ခ်င္း၊ ကယား၊ ရခိုင္တို႔တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္ေရာက္မႈ မရွိေသးေပ။

‘‘တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ ကို ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ Review (သံုး သပ္မႈ) ျပန္လုပ္ေနတယ္။ အခြန္ ေလွ်ာ့ေပးစနစ္ကို ျပန္သံုးသပ္ေန တယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက ရန္ကုန္ျဖစ္ ေနတယ္။ ဒါကိုလည္း ျပဳျပင္ဖို႔ လုပ္ေနတယ္’’ဟု ဦးသန္းေအာင္ ေက်ာ္က ေျပာသည္။

၂၀၁၆ ေအာက္တုိဘာအ တြင္း ျပ႒ာန္းသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္အရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားျပဳလုပ္ရန္ ဇုန္မ်ားသတ္မွတ္ မည္ျဖစ္ၿပီး ဇုန္(၁) သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းပါးသည့္ ေဒသမ်ားျဖစ္ကာ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ခုနစ္ႏွစ္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ဇုန္(၂) သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအေတာ္အသင့္ရွိေသာ ေဒသမ်ားျဖစ္ကာ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ငါးႏွစ္ျဖစ္သည္။ ဇုန္(၃)သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေကာင္းမြန္ေသာ ေဒသမ်ား ျဖစ္ၿပီး အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္သံုးႏွစ္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရက ဇုန္သံုးမ်ိဳးခြဲျခား သတ္မွတ္ရာတြင္ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔ကို ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး ဇုန္(၁)အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၄ ခုကို ဇုန္(၁)၊ က်န္ၿမိဳ႕နယ္ေလးခုကို ဇုန္(၂)အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ဇုန္(၁) ၌ ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုႏွင့္ ဇုန္(၂)တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ရွစ္ခု၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၄၂ ခုကို ဇုန္(၁) အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး က်န္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ဇုန္(၂)အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၄ ခုကို ဇုန္(၁) သတ္မွတ္ၿပီး က်န္ၿမိဳ႕နယ္သံုးခုကို ဇုန္(၂)အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၃၂ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းရွိ ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေကာင္းမြန္ ေသာ ေဒသဇုန္(၃)အျဖစ္ သတ္ မွတ္ထားေသာ္လည္း ေနျပည္ ေတာ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ရွစ္ခုစလံုးကို ဇုန္ (၂)အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။

ဇုန္ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ဥပေဒအ ရ အစိုးရက သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ၿပီ ျဖစ္၍ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းျဖစ္ သည္။  ျပန္လည္သံုးသပ္ရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအေျခအ ေန စသည့္ အခ်က္ေလးခ်က္ျဖင့္ သတ္မွတ္မည္ဟု ဦးသန္းေအာင္ ေက်ာ္က ဆိုသည္။ ထုိသို႔သတ္မွတ္ရာတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက တည္ေထာင္ေပးထားသည့္ အာဆီယံစင္တာအကူအညီျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

‘‘ျပည္နယ္ေတြမွာ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လာဖို႔ဆိုတာ ဒီအခ်က္တစ္ခ်က္တည္း မူမတည္ေနပါ ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒါက ေကာင္းတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ပါ’’ ဟု အခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္ သက္၍ စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးတင္ ထြဋ္ဦးက ေျပာသည္။

ဇုန္အလိုက္ သတ္မွတ္ျခင္း ထက္ ႏိုင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေစခ်င္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးၿပီး ေျမ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ လမ္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ား လုပ္ေဆာင္လိုေအာင္ ဆြဲေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ဦးတင္ထြဋ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။