သနပ္ခါးစိုက္ ေတာင္သူမ်ားအား ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးနည္းပညာမ်ား ကူညီမည္

အရာေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ သနပ္ခါးစိုက္ေတာင္သူမ်ားအား ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိး ေရးနည္းပညာမ်ား တုိးတက္ေစရန္ ကူညီဆက္သြယ္ေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း အရာေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ သနပ္ခါး စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္တင္ ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္မုိးက ေျပာၾကားသည္။

မုံရြာၿမိဳ႕ နႏၵ၀န္ရပ္ကြက္ရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာန ႐ုံးေဟာင္းေနရာ တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္က က်င္းပေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ သနပ္ခါးစုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း႐ုံး ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနား၌ ဦးေက်ာ္မုိးက ေျပာၾကားသည္။

‘‘သနပ္ခါးကို အေသးစား သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းထဲကေန တရား၀င္သယ္ေဆာင္လုိ႔ရ ေအာင္၊ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။ သနပ္ခါးေစ်းကြက္ျမႇင့္ေပးဖို႔ရယ္၊ သနပ္ခါးစိုက္ေတာင္သူေတြကို စိုက္ပ်ဳိးေရးနည္းပညာ ခ်ိတ္ဆက္ေပး ဖို႔ရယ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္’’ ဟု ဦးေက်ာ္မုိးက ေျပာသည္။

ယခင္ႏွစ္က အရာေတာ္ၿမိဳ႕ နယ္ သနပ္ခါးစိုက္ေတာင္သူမ်ား အား အေမရိကန္ပညာရွင္မ်ားက တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္ကုန္ဆုိင္ရာသင္ တန္းႏွင့္ ေျမဆီလႊာျပဳျပင္ထိန္း သိမ္းျခင္းဆုိင္ရာသင္တန္းမ်ား  ပို႔ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သာမ က ျပည္ပထုတ္ကုန္အျဖစ္ တန္ ဖုိးျမင့္ထုတ္ကုန္ေတြ ထုတ္လုပ္ ဖို႔ နည္းပညာေတြ လုိအပ္တယ္။ ျပည္ပကို သနပ္ခါးတရား၀င္တင္ ပို႔ႏိုင္မွ ေစ်းေကာင္းရႏုိင္မယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ ျပည္ပကို သနပ္ခါးက တရားမ၀င္တင္ပို႔ တာေတြ ရွိေနေတာ့ ေစ်းကာင္း မရႏုိင္ေတာ့ဘူး’’ဟု အရာေတာ္ ၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံ သနပ္ခါးစုိက္ ေတာင္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သနပ္ခါး အမ်ားဆုံး စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ ေသာ ဘုတလင္၊ ယင္းမာပင္၊ ကန္႔ဘလူ၊ မုံရြာ၊ ျမင္းမူ၊ အရာ ေတာ္၊ ပခုကၠဴ၊ ၿမိဳင္ႏွင့္ လင္းေခး ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ အသင္း၀င္မ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သနပ္ခါးစိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းကို ယမန္ႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၁ ရက္က ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံသနပ္ခါး စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း မွတ္တမ္းမ်ားအရစစ္ကိုင္းတုိင္းတြင္ ၄၁,၃၂၈ ဧက၊မေကြးတုိင္းတြင္ ၅၉,၄၀၀ ဧကႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) တြင္ ၁၅ ဧက စုစုေပါင္း ၁၀၀,၇၄၃ ဧက ရွိသည္။