ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအတၳဳပၸတိၱစာအုပ္ကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိယ္တုိင္ တည္းျဖတ္ေန

သမိုင္းအေထာက္ အထားမ်ားျပည့္စုံစြာပါ၀င္သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဆာင္ဆန္းအတၳဳပၸတၱိ စာအုပ္မူၾကမ္းကုိ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိယ္တိုုင္ တည္းျဖတ္ေနၿပီး ၂၀၁၈ အတြင္း ထုတ္ေ၀မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ ေက်းမႈ၀န္ႀကီးသူရဦးေအာင္ကုိ က ေျပာသည္။


‘‘ဒီေလာက္လုပ္ငန္းတာ၀န္ မ်ားျပားတဲ့ၾကားထဲကကုိ ညစဥ္ သူႏုိင္သမွ်ဆယ္မ်က္ႏွာၿပီးဆယ္ မ်က္ႏွာ၊ ငါးဆယ္ၿပီးငါးဆယ္ ဖတ္႐ႈၿပီးမွ Edit (တည္းျဖတ္)လုပ္ေနပါတယ္။ အခုဆုိရင္ တစ္ ၀က္ေက်ာ္ေလာက္ၿပီးၿပီလုိ႔သိရပါ တယ္’’ ဟုေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း မွထြက္ခြာလာစဥ္ မီဒီယာမ်ားကုိ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိအရပ္သားအစုိးရ လက္ထက္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းအတၳဳပၸတၱိစာအုပ္ကုိ ျပန္ လည္ထုတ္ေ၀ႏုိင္ရန္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ အေထာက္အ ထားမ်ား စုေဆာင္းျပဳစုေရးသား ထားသည့္စာအုပ္မူၾကမ္းကုိ အ တုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ထံ တင္ျပထား ျခင္းျဖစ္သည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမူရင္း အတၳဳပၸတၱိစာအုပ္ကုိ ၁၉၅၄ ပါလီ မန္အစုိးရေခတ္ကတည္းက စတင္ေရးသားခဲ့ၿပီး ၁၉၆၁ တြင္ ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲျဖစ္၍ ဆုိင္းငံ့ခံခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၁၉၈၈ တြင္လည္း ႏုိင္ငံေရးအ ေျပာင္းအလဲ ထပ္မံျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ဆုိင္းငံ့ခံခဲ့ရေၾကာင္း သူရ ဦးေအာင္ကုိကေျပာသည္။

 ‘‘အခုဒီမုိကေရစီအစုိးရ ေခတ္လက္ထက္ေရာက္ခါမွ တာ ၀န္ေပးလုိ႔ဆုိတာထက္ ျပည္သူ ေတြကေတာင္းဆိုလုိ႔၊ သမုိင္း ပညာရွင္ေတြက ေတာင္းဆိုလုိ႔ အခုျပန္ေရးလုိက္ပါတယ္’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထုိစာအုပ္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ သမုိင္းေကာ္မရွင္အဖြဲ႕မွ ပညာ ရွင္မ်ားျဖင့္ မူၾကမ္းေရးဆြဲထားၿပီး စာမ်က္ႏွာအေရအတြက္ မသိရ ေသးေပ။ သူရဦးေအာင္ကုိသည္ ယင္းေကာ္မရွင္ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားသည္။

ယခုစာအုပ္ ထြက္ရွိလာပါ က အစိုးရကေရးသားျပဳစုထုတ္ ေ၀သည့္ ပထမဆံုး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအတၳဳပၸတိၱစာအုပ္ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။