ရန္ကုန္စည္ပင္ကို စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းမည့္အေပၚ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားေ၀ဖန္

၂၀၁၄ ရန္ကုန္စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲရလဒ္မ်ား ေရတြက္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

၂၀၁၈ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီအား စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲမည္ဟု ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားျခင္းကို ကန္႔ကြက္ရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား လိုက္လံစည္း႐ံုးေန ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦး ေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာသည္။


ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္ စိုးက ရန္ကုန္စည္ပင္ဥပေဒၾကမ္း ကို တုိင္းလႊတ္ေတာ္သို႔ ေဖေဖာ္ ဝါရီ ၇ ရက္တြင္ တင္သြင္းထား သည္။

‘‘စည္ပင္ဆုိတာ အခြန္နဲ႔ပဲ လုပ္သင့္တယ္ေလ။ သူတုိ႔ကိုယ္ တုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီးလုပ္မယ္ဆုိတာ ကန္႔ ကြက္တယ္။ ဝန္ေဆာင္မႈသက္ သက္ပဲလုပ္။ ရသင့္တဲ့အခြန္ေတြ ကို ေသခ်ာေကာက္ပါ။ ေျမငွားခ ေတြ ျပင္ဆင္ပါ။ ရသင့္ရထိုက္ တာကို လုပ္ေပါ့။ စီးပြားေရးလုပ္ တယ္ဆုိတာ လုပ္ငန္းရွင္နဲ႔ေပါင္း ၿပီး ရသင့္ရထိုက္တာကို ေမွ်ာ္ကိုး ၿပီး လုပ္မယ့္ဟာေတြကို မျဖစ္ သင့္ဘူး’’ဟု ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၏ တုိင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာ သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီသည္ ျပည္ သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ေကာ္ မတီအျဖစ္ (၄၄)ႏွစ္ၾကာ ရပ္တည္ခဲ့ရာမွ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းအ ျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ စီစဥ္ေန ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ ေမာင္စိုးက ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္း စဥ္ ေျပာၾကားထားသည္။

စည္ပင္ဥပေဒၾကမ္း ပုဒ္မ (၂)(က) ၏ အပိုဒ္ခြဲ (၅)တြင္ စည္ ပင္လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုသြက္လက္ ထိေရာက္ေအာင္ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဌာနမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား စနစ္ တက်ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ရန္ဟု ပါရွိသည္။

၂၀၁၈ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥပေဒကို ေထာက္ခံသူကိုယ္စား လွယ္ မ်ားျပားပါက အတည္ျဖစ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၏ လိႈင္သာယာမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမတ္မင္းသူက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း က်ဴး ေက်ာ္ျပႆနာမ်ား၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ ေဆာက္ေနျခင္းမ်ား၊ ပတ္ဝန္း က်င္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားရွိေနျခင္း ေၾကာင့္ အဆုိပါ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ၂၀၁၈ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္ မတီဥပေဒၾကမ္းကို ေရးဆြဲခဲ့ ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ဆုိသည္။

‘‘ဒီေရးဆြဲတဲ့ ဥပေဒထဲမွာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ဆုိၿပီး ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားတာေတြရွိတယ္။ စည္ ပင္ဆုိတာက ျပည္သူေတြကို ဝန္ ေဆာင္မႈေပးရတာေလ။ ဒါကို ေဆာက္လုပ္ေရးအာဏာပိုင္အ ဖြဲ႕တုိ႔၊ ဘာအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ဆုိၿပီး ေတာ့ လုပ္တာက ျပည္သူေတြ ဒုကၡေရာက္မယ္။ ဒါကို ဖ်က္ဖို႔အ တြက္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္’’ဟု ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၏ ဒလၿမိဳ႕နယ္ တုိင္း ေဒသႀကီး အမွတ္ (၂) လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေထြးတင္ က ေျပာသည္။

‘‘ဌာနေတြနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ မယ္ဆုိတာကို မည္သို႔မည္ပံု ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိတာ တစ္ခ်က္မွ မပါဘူး။ စည္ပင္ဆို တာက ႏုိင္ငံတကာမွာ ဝန္ေဆာင္ မႈေပးတဲ့ဌာန၊ အခြန္အခေတြနဲ႔ ရပ္တည္တဲ့ ဌာနအျဖစ္ ရပ္တည္ တယ္လို႔ ယူဆတယ္။ အဲဒီအ တြက္ေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္သင့္၊ မလုပ္သင့္ဆုိတာက ျပန္စဥ္းစား ရတဲ့အခ်က္ျဖစ္ေနတယ္’’ဟု ဒီ ခ်ဳပ္ ေက်ာက္တံတားမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေဒၚၾကည္ျပာကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ စည္ပင္သာယာ ေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အခြန္ အခမ်ား၏ သံုးပံုတစ္ပံုကို ဝန္ထမ္းလစာေပးၿပီး က်န္အပံုမ်ားကို ျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ဌာနျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ အခြန္အခႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္မည္ဆုိပါက အ႐ႈံးေပၚ သည့္အခါ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ မည္ကို ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေန ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

၂၀၁၈ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒၾကမ္းပါ ဥပေဒပုဒ္မ၂ ၊ ပုဒ္မခြဲ(၉)တြင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းဆုိသည္ မွာ ဤဥပေဒအရ အစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေကာ္မတီက အစုရွယ္ယာထည့္ဝင္၍ျဖစ္ ေစ၊ ေကာ္မတီ၏ မ,တည္ရင္းႏွီး မႈျဖင့္ျဖစ္ေစ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ဖြဲ႕စည္းထား ေသာ အဖြဲ႕အစည္းကို ဆုိလိုသည္ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိထားသည္။

ထို႔အျပင္ အခန္း (၇) ပုဒ္မ ခြဲ (ဋ)တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ ရြက္ျခင္း၊ အပန္းေျဖလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အျခားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ ပါရွိသည္။