တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယတို႔၏ ဆံုမွတ္. . .ျမန္မာ

စာေရးဆရာ ေဒါက္တာ သန္႔ျမင့္ဦးက ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာအုပ္တစ္အုပ္ေရးဖူး သည္။ ‘Where China meets India’ ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့လူဦးေရ အမ်ားဆံုး အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အၾကား မဟာဗ်ဴဟာအရ အေရး ပါေသာ ေနရာတြင္ တည္ရွိေန သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာအေၾကာင္းျဖစ္သည္။ တ ႐ုတ္- ျမန္မာ- အိႏၵိယ ဆက္ဆံ ေရးအေၾကာင္း စဥ္းစားမိတိုင္း ထို စာအုပ္ေခါင္းစဥ္က ေခါင္းထဲ ေျပးဝင္လာတတ္ပါသည္။ ‘တ ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယတို႔ ဆံုေသာေန ရာ။’ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ကုန္ပိုင္းက အိႏၵိယႏိုင္ငံ မဏိပူရ ျပည္နယ္ကို မေမွ်ာ္လင့္ဘဲေရာက္ ရွိသြားခဲ့ပါသည္။ အိႏၵိယစာနယ္ ဇင္းေကာင္စီ (India Press Council) ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို မဏိပူရ ျပည္နယ္ အင္ဖာၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ရက္ တာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ထိုေဆြး ေႏြးပြဲကို ျမန္မာသတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီ ကိုယ္စား တက္ေရာက္ ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒသတြင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံမီဒီယာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲဟု ေခါင္းစဥ္ တပ္ထားေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးၾက သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ အ ေတာ္က်ယ္ျပန္႔ပါသည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ၾကား (အထူးသျဖင့္ အိႏၵိယ အ ေရွ႕ေျမာက္ေဒသႏွင့္) စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ ခရီးသြားလာ ေရး ကိစၥေတြပါ ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့ ၾကသည္။ ထိုကာလမွာ အိႏၵိယအ ေရွ႕ေျမာက္ေဒသ မဏိပူရျပည္ နယ္တြင္ ဆန္ဂိုင္းပြဲေတာ္က်င္းပ ေနခိုက္လည္း ျဖစ္သည္။ ဆန္ဂိုင္း ပြဲေတာ္မွာ မဏိပူရ အင္ဖာတြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေသာ ယဥ္ေက်းမႈပြဲ ေတာ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားလာ ေရး ျမႇင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု သိရသည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာ ပင္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲ (Northeast Summit)ကိုလည္း အင္ဖာတြင္ က်င္းပ လ်က္ရွိသည္။ အိႏၵိယအေရွ႕ ေျမာက္ေဒသသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏွင့္ ရွည္လ်ားစြာ နယ္နိိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနေသာ္လည္း ထိုေဒသႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကား ဆက္ဆံေရးမွာ မူ ပံုမွန္အဆင့္သာရွိသည္။ အေရွ႕ ေျမာက္ အိႏၵိယတြင္ မဏိပူရ၊ အာသံ၊ နာဂလန္း၊ မီဇိုရမ္စသည့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိၿပီး အိႏၵိယတြင္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်ေနေသာ ေဒသ မ်ားျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မိုဒီဦးေဆာင္သည့္ အိႏၵိယအစိုးရသည္ အိႏၵိယႏွင့္အာဆီယံ ဆက္ဆံေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး တိုးျမႇင့္ရန္ မၾကာမီက Look East ေပၚလစီ ကိုခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ Act East မူဝါဒဟု ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚၿပီး ဆက္ဆံေရးတိုးျမႇင့္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အဓိက အေရးပါေသာ ေနရာကပါဝင္လာသည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ မီဒီယာ ေကာင္စီမ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ Act East Policy ေဝါဟာရ က ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုလံုး လႊမ္းမိုး ေနခဲ့သည္။ ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကသူ မ်ားတြင္ မဏိပူရ လႊတ္ေတာ္အ မတ္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ား၊ မီဒီယာသမားမ်ား ပါဝင္ခဲ့ၾက ၿပီး အားလံုးတက္ႂကြေန ခဲ့ၾက သည္။ အခမ္းအနားကို မဏိပူရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ တက္ ေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။ တစ္ခု သတိထားမိသည္မွာ သူတို႔အား လံုး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ကို အားတက္သေရာ ျဖစ္ေနၾက ျခင္းပင္။ အထူးသျဖင့္ ယခုလို ျမန္မာမီဒီယာအဖြဲ႕ အင္ဖာၿမိဳ႕အ ထိ ေရာက္ရွိလာၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲ တက္သည္ကို ေက်နပ္ေနၾက သည္။ မဏိပူရက ကုန္းတြင္းပိတ္ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေန ၿပီး အိႏၵိယ- ျမန္မာကုန္သြယ္ေရး တြင္ တမူး- မိုေရး နယ္စပ္ကုန္ သြယ္ေရးက အေရးပါေသာ ေနရာတြင္ရွိသည္။ ျမန္မာကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕ အင္ဖာၿမိဳ႕သို႔ တမူးမွ တစ္ဆင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ ေရာက္လာျခင္းအတြက္ သူတို႔ ဂုဏ္ယူပံုရသည္။ မဏိပူရသည္ ျမန္မာႏွင့္ဆက္ဆံေရးကို အထူး တိုးျမႇင့္ေနခ်င္ပံုရသည္။

 ထိုရက္မ်ားအတြင္း မီဒီ ယာအဖြဲ႕သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံ မႏၲေလး အားကာသိပၸံေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးေဘာလံုးအသင္းကလည္း မဏိပူရကို လာေရာက္ၿပီး ခ်စ္ၾကည္ေရး ေဘာလံုးပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္က စားခဲ့သည္။ မဏိပူရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွာ မူလက လက္ေရြးစင္ ေဘာလံုး သမားတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း မီဒီယာေလာကသို႔ ေရာက္ရွိကာ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရၿပီး ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ျဖစ္လာသူ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႕ေရာ သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႕ပါ အင္ဖာသို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းအတြက္ သူတို႔ ေက်နပ္ၾကသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေနာက္ က် က်န္ေနေသာ မဏိပူရေဒသ အတြက္ အိႏၵိယ၏ Act East ေပၚ လစီအရ ျမန္မာသည္ အေကာင္း ဆံုးမိတ္ေဆြျဖစ္သည္။ မဏိပူရ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒ သႀကီးအၾကား ကူးလူးဆက္ဆံ ေရး တိုးခ်ဲ႕ခ်င္ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အိႏၵိယ၏ Act East အေရွ႕ေမွ်ာ္မူဝါဒႏွင့္ တ႐ုတ္၏ OBOR-One Belt One Road မူဝါဒကို ခ်ိန္ထိုးၾက သည္။ တ႐ုတ္- ျမန္မာကုန္သြယ္ ေရးႏွင့္ အိႏၵိယ- ျမန္မာကုန္သြယ္ ေရးကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကသည္။ အိႏၵိယ သည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ အမ်ား ႀကီးေနာက္က်ေနသည္ဟု သံုး သပ္ၾကသည္။ အင္ဖာႏွင့္ မိုေရး အၾကား လမ္းကို အာရွအေဝးေျပး လမ္းမႀကီး(၁)AH 1 ဟု သတ္မွတ္ ထားေသာ္လည္း အိႏၵိယဘက္က ယခုတိုင္ အဆင့္မျမႇင့္ႏိုင္ေသး။ အလားတူ ျမန္မာႏွင့္ အိႏၵိယကုန္ သြယ္ေရးကလည္း အားရဖြယ္မရွိ ေသး။ မဏိပူရႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအ ၾကား ကုန္းလမ္းဆက္သြယ္ေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ အင္ဖာ -မႏၲေလး ေလေၾကာင္း တိုက္႐ိုက္ေျပးဆြဲေရး ကိစၥေတြပါ ေျပာျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ မဏိပူရ မီဒီယာေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း ယခုကဲ့သို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံ မႏၲေလးၿမိဳ႕ တြင္ ယခု ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီလကုန္ပိုင္း၌ ထပ္မံက်င္းပရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ဇန္နဝါ ရီ ၂၈-၃၀ ရက္ေန႔မ်ားက မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ မဏိပူရျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ Act East မူဝါဒ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရး တာဝန္ခံ မစၥတာရွီဗာဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ထပ္မံေရာက္ ရွိခဲ့သည္။ ယခုတစ္ေခါက္တြင္လည္း မဏိပူရအမ်ိဳးသမီးေဘာလံုးအသင္း လိုက္ပါလာခဲ့ၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕မႏၲလာသီရိအားကစားကြင္းတြင္ ဇန္နဝါရီ ၂၇၊ ၂၈ ရက္မ်ားက ခ်စ္ၾကည္ေရးေဘာလံုးပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ၾက သည္။ ေနာက္တစ္ရက္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေရေပၚဟုိတယ္၌ မဏိပူရ စီးပြားေရး ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ႏွင့္ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္းမွ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခဲ့သည္။ တစ္ ဆက္တည္းမွာပင္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ကို အ စိုးရအဖြဲ႕႐ံုးတြင္ သြားေရာက္ေတြ႕ ဆံုၿပီး မဏိပူရႏွင့္ မႏၲေလးအ ၾကား ခရီးသြားလာေရး ကိစၥ၊ ခရီး သြား ေဆးကုသေရး Medical Tour ကိစၥ၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံေရး ကိစၥတို႔ကို ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ေန႔ တြင္ မံုရြာၿမိဳ႕၌ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒ သႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ထပ္မံ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးက မဏိပူရျပည္နယ္ႏွင့္ နယ္ေျမခ်င္း ထိစပ္ေနသည့္အတြက္ ျပည္နယ္ ႏွစ္ခုၾကား ဆက္ဆံေရးမွာ အလြန္ အေရးပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အိႏၵိယ-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးကို တမူး-မိုေရး တြင္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး မဏိပူရ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က ျပည္နယ္ ႏွစ္ခုၾကား ပိုမိုလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ ေသာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္သြားလာ ေရးကိစၥကို တင္ျပသည္။ နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္သြားလာေရးမွာ ႏွစ္ ႏုိင္ငံ MoU မေရးထိုးရေသးသည့္ အတြက္ ယခုအခ်ိန္ထိ ႀကိဳးနီ စနစ္အတိုင္း အထက္အဆင့္ဆင့္ သို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ျပ ေတာင္းခံ ေနရဆဲျဖစ္သည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ျမင့္ႏိုင္ကေတာ့ သေဘာေကာင္း သည္။ ျပည္နယ္ႏွစ္ခုၾကား ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈ အားလံုးကို ဖိတ္ေခၚသည္။ စစ္ ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးက ပဲမ်ိဳးစံုအ ပါအဝင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ တြင္း ထြက္သယံဇာတ ေပါႂကြယ္ေသာ ျပည္နယ္ျဖစ္သည္။ မဏိပူရစီး ပြားေရးကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕အား တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ႐ံုးေရွ႕တြင္  စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးထြက္ ေက်ာက္စိမ္း၊ ပယင္း စသည့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ိဳးစံု၊ ပဲမ်ိဳး စံု၊ ႀကိမ္ထည္၊ ယြန္းထည္လက္မႈ ပစၥည္းမ်ိဳးစံု ခင္းက်င္းျပသေပး ထားခဲ့ရာ စိတ္ဝင္တစား ၾကည့္႐ႈ ခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ထိုရက္မ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံ ေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က လည္း အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိ ေနၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မိုဒီႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈေတြ ရွိခဲ့သည္။ ၿခံဳ၍ ဆိုရလွ်င္ အိႏၵိယသည္ အေရွ႕ကို ၾကည့္လာသည္။ အေရွ႕တြင္ ျမန္မာရွိသည္။ အာဆီယံရွိသည္။ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေစ်းကြက္ႀကီးရွိ သည္။ တ႐ုတ္က ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းတစ္လမ္း ေဖာက္လာခ်ိန္မွာ အိႏၵိယကလည္း အေရွ႕ကိုၾကည့္ လာသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ကြၽန္ ေတာ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံႀကီးႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ပစ္မွတ္ျဖစ္လာသည္။ မိမိကို စိတ္ဝင္စားျခင္းသည္ သူ႔အက်ိဳး စီးပြားအတြက္ ျဖစ္သလို လိမၼာပါး နပ္စြာ အသံုးခ်တတ္လ်င္ ကိုယ့္ အတြက္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။   ။

(ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးသည္ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္)