ဒီမိုကေရစီျပဳေရးကို က်ားကန္မည့္အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈ

ျမန္မာ့ေျခလွမ္းမ်ားသည္  ဒီမိုကေရစီခေယာင္း လမ္းထက္တြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနရဆဲျဖစ္သည္။ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အက်ပ္အတည္းမ်ား၊ ထိလြယ္ရွလြယ္ အလားအလာမ်ား၊ ပူးသတ္ခံရမည့္ ကိန္းမ်ား၊ အဆင္းဘီးတပ္မည့္ အျပင္အဆင္မ်ားအၾကားတြင္ ႐ုန္းေနကန္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ အင္စတီက်ဴးရွင္းႏွင့္ အတိုက္အခံအား မေကာင္းလွ်င္ ဒီမိုကေရစီျပဳေရးသည္ ဒူးႏွင့္ မ်က္ရည္သုတ္ ရကိန္း ရွိေနသည္။ မ႑ိဳင္ႀကီး  သံုးရပ္အၾကား အျပန္အလွန္ထိန္း ေက်ာင္းမႈ ေ၀၀ါးေထြျပားျပန္လွ်င္ ဒီမိုကေရစီက ယိုင္နဲ႔ဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ၂၁ ရာစုေခတ္ၿပိဳင္ဒီမိုကေရစီျပဳေရးတြင္ မ႑ိဳင္သံုးရပ္ထက္ မ႑ိဳင္ေျခာက္ရပ္က ပိုအေရးပါသည္ထက္ အေရးပါလာ ေနသည္။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ဒီမိုကေရစီျပဳေရးတြင္ မ႑ိဳင္ေျခာက္ရပ္အၾကားအျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈသည္ ေသာ့ခ်က္က်လာသည္။ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တရား႐ုံး၊သတင္းမီဒီယာ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာဟူသည့္ မ႑ိဳင္ေျခာက္ရပ္သာမက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီစပ္ကူးမပ္ကူးတြင္ အေရးပါသည့္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားျဖစ္သည္။ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အားေကာင္းၿပီး ထိထိေရာက္ ေရာက္ အျပန္အလွန္ထိန္း ေက်ာင္းႏိုင္မွသာ ဒီမိုကေရစီျပဳေရးသည္ ေဆာလ်င္စြာ လူလားေျမာက္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီခေယာင္းလမ္းရွည္ႀကီးထက္တြင္ မ႑ိဳင္ေျခာက္ရပ္အၾကား အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ေလ ေလ၊ အမွားအယြင္း၊ အလြဲအေခ်ာ္ နည္းေလေလျဖစ္သည္။ မ႑ိဳင္ႀကီးမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈ ေလ်ာ့ရဲလာမည္ဆိုလွ်င္ အကြပ္မရွိသည့္ၾကမ္း ပမာ ပရမ္းပတာျဖစ္သြားႏိုင္ေျခ ကလည္း ရွိေနသည္။


 သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏နားႏွင့္မ်က္စိျဖစ္ၿပီး  ျပည္သူလူထု၏အသံႏွင့္ဆႏၵကို တတ္အားသေရြ႕ ကိုယ္စားျပဳေန သည္။ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အာဏာရပါတီတို႔သည္ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ျပႆနာရွာသူမ်ား၊ ကန္႔လန္႔တိုက္သူမ်ား၊ အတိုက္အခံလုပ္သူမ်ားဟု ႐ႈျမင္မည္ဆိုလွ်င္ ဒီမိုကေရစီေရွ႕ခရီးက ပို၍ရွည္သည္ထက္ ရွည္ဦးမည္ဟုသံုးသပ္သံမ်ားၾကားေနရသည္။ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အာဏာရပါတီတို႔အေနျဖင့္ ျပည္သူကိုမ်က္ႏွာမူဖို႔ဆိုလွ်င္ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အ စည္းမ်ားကို နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္ဆံရမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူႏွင့္ အတူ ျပည္သူကိုမ်က္ႏွာမူလ်က္ ဟု ဆိုသည့္အတိုင္း အေျပာႏွင့္ အလုပ္တစ္ထပ္တည္းက်ဖို႔ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အာဏာရပါတီတုိ႔သည္ အခ်က္အခ်ာပင္ ျဖစ္ သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအ ႀကိမ္လႊတ္ေတာ္(၂)ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္၀င္း ထမင္းစားခန္းမႀကီး၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ ဂုဏ္ျပဳအမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ (၂)ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားသို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္း၀င္းခိုင္သန္းတို႔ႏွင့္အတူ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေဟာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ဦးခင္ေအာင္ ျမင့္တို႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ေျခ လွမ္းစခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား သည္ ၂၀၁၈ ၌ ခုနစ္ႏွစ္၊ ခုနစ္မိုး တိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္(၂)ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မိန္႔ၾကားသကဲ့သို႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီျပဳေရးတြင္ အသက္ေသြးေၾကာပင္ ျဖစ္သည္။ သမၼတမွသည္သူဆင္းရဲ၊ လူမြဲအထိအားလံုးသည္ ဥပေဒ၏ေရွ႕ေမွာက္ တြင္ တန္းတူရည္တူ၊ သာတူညီမွ်ရွိမွသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမည္ ျဖစ္သည္။ သမၼတ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ရွိ ႀကီး၊ ငယ္၊လတ္ပုဂၢိဳလ္အားလံုး သူတို႔၏မိသားစု၀င္မ်ား၊ ေဆြမ်ဳိးအသိုင္းအ ၀ိုင္းမ်ားသည္ အခြင့္ထူးခံမ်ား၊ အထူးအခြင့္အေရးရသူမ်ား လံုး၀ျဖစ္မေနမွသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ ထင္တိုင္းေပါက္မည္ျဖစ္သည္။ ေငြမ်ားတရားႏိုင္စနစ္သည္ တရားဥပေဒစိုး မိုးေရးကို ဖ်က္ဆီးပစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ အမိန္႔အာဏာႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေနသ ေရြ႕ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္ သဲႏွင့္ေဆာက္ေသာ အိမ္သက္သက္ျဖစ္ေနဖြယ္ ရွိသည္။

 ‘‘အတုိက္အခံပါတီဆိုတာ ဟာ ကြၽန္မတစ္ခါတေလ ေျပာပါတယ္။ အတိုက္အခံ၊ အတိုက္အ ခံဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ကြၽန္မမႀကိဳက္ဘူး။ တိုက္မလား၊ ခံမလားဆိုတဲ့ သေဘာရွိတယ္။ တကယ္ေတာ့ အတိုက္အခံဆိုတာဟာဒီလိုမျဖစ္သင့္ပါဘူး။ အတိုက္အခံဆိုတာ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ကူညီသင့္တဲ့အခါမွာကူညီရမယ္။ အတူလက္တြဲသင့္တဲ့ အခါမွာ လက္တြဲရမယ္။ ေထာက္ျပသင့္တဲ့အခါမွာ ေထာက္ျပရမယ္။ ေ၀ဖန္သင့္တဲ့ အခါမွာေ၀ဖန္ရ မယ္။ အတိုက္အခံမို႔လို႔ ရန္သူဆိုၿပီးေတာ့ ဒီလိုသေဘာမ်ိဳးမထား သင့္ဘူး။ အတိုက္အခံမ်ားသည္ ရန္သူဆိုတာ ဒီမုိကေရစီစိတ္ ဓာတ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီစိတ္ဓာတ္ဆိုတာ မတူကြဲျပားမႈကို လက္ခံလို႔ကို အတိုက္အခံဆိုတာ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အတိုက္အခံဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတာ အတိုက္အခံပါတီပါ။ ကိုယ္နဲ႔မတူတဲ့ ပါတီေတြ၊ အစုအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ရန္သူျဖစ္ဖို႔မလိုပါဘူး။ အျမင္ခ်င္းမတူေပမယ့္လည္း၊ မတူကြဲျပားမႈေတြရွိ ေပမယ့္လည္း စုစည္းႏိုင္တယ္၊ မတူကြဲျပားမႈအေပၚမွာအေျခခံတဲ့ ညီၫြတ္မႈကို ထူေထာင္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ တကယ့္စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစိတ္ဓာတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီရဲ႕အေျခခံလည္း ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လႊတ္ေတာ္ (၂)ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနား၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံေရးအၾကားသိသာ ျမင္သာေသာ ျခားနားခ်က္ တစ္ခုသည္ အတိုက္အခံရွိျခင္း၊ မရွိျခင္း၊ အတိုက္အခံ ကိုအသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ မျပဳျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း အတိုက္အခံႏိုင္ ငံေရး၊ အတိုက္အခံ ပါတီအားေကာင္းမွသာ ဒီမိုကေရစီလႊတ္ ေတာ္ ႏိုင္ငံေရးသည္ အားေကာင္းမည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရႏွင့္အာဏာရပါတီ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူကို မ်က္ႏွာမူလ်က္ ျပည္သူ႔အသံ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵ ႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုး တည့္မတ္၊ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းသည္ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီထြန္းသစ္စ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အာဏာရပါတီသည္ အေျမာ္အျမင္နည္းၿပီး တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ မည္ဆိုလွ်င္ အတိုက္အခံႏုိင္ငံေရး သည္ ဗုန္းဗုန္းလဲမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အာဏာရပါတီသည္ လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးတြင္ ေရမ်ားေရႏိုင္၊ မီးမ်ားမီးႏိုင္ထံုးကိုႏွလံုးမူမည္ဆိုလွ်င္ အနည္းစုပါတီ၊ အတိုက္အခံပါတီမ်ား၏ အဆိုမ်ား၊ ေမးခြန္းမ်ား၊ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားသည္ ခရီးတြင္ႏိုင္ေျခနည္းပါးၿပီး အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးသည္ ေခါင္းေထာင္ႏုိင္ဖို႔ ခဲယဥ္းမည္ ျဖစ္သည္။

 ေခတ္ၿပိဳင္ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေရးတြင္ အစိုးရမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အာဏာရအမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔အေနျဖင့္ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရး၏အ ခန္းက႑ကို လမ္းဖြင့္ေပးၿပီး မတူကြဲျပားျခားနားသည့္ အျမင္သ ေဘာထားမ်ား၊ အသံမ်ားကို အေလးအနက္ နားေထာင္ႏိုင္ရန္၊ စုစည္းႏိုင္ရန္ ပဓာနက်မည္ျဖစ္သည္။ မတူကြဲျပားမႈမ်ား ရွိေနလင့္ကစား ညီၫြတ္မႈကို ထူေထာင္ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစိတ္ဓာတ္၊ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံပင္ျဖစ္သည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မတူကြဲျပားမႈ အေပၚအေျခခံသည့္ ညီၫြတ္မႈဟု ဆိုရာတြင္ လက္၀ါးခ်င္း႐ိုက္သည့္ သေဘာမျဖစ္ရန္ ပဓာနက်သည္။ အစိုးရမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္အာဏာရပါတီတို႔အေနျဖင့္ အတိုက္အခံပါတီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို ျပႆနာရွာသူမ်ား၊ ကန္႔လန္႔တိုက္သူမ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္သူမ်ားအျဖစ္ ေကာက္ခ်က္ခ်ေနသေရြ႕ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးသည္ လမ္း လဲြေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံဟာစိန္ေခၚမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတယ္။ စိန္ေခၚမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတဲ့အခါမွာ ကြၽန္မတို႔ဟာ႐ုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာအရ အင္အားသိပ္ႀကီး တဲ့ႏိုင္ငံတစ္ခု မဟုတ္ပါဘူး။ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအင္အားသိပ္မႀကီးတဲ့ ႏိုင္ငံမို႔လို႔ ကြၽန္မတို႔က စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အင္အားနဲ႔ စုစည္းၿပီးေတာ့ ညီညီၫြတ္ၫြတ္နဲ႔ ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ရပ္တည္ဖို႔ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာကို ကြၽန္မသတိေပးခ်င္ပါတယ္’’ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထည့္သြင္းေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အက်ပ္အတည္းမ်ားအၾကား ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ညီညီၫြတ္ၫြတ္ ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ဆိုလွ်င္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္  တိုင္းရင္းသားအၾကား အလုပ္ျဖစ္မည့္ သံုးပြင့္ဆိုင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက အကၡရာ က်လာမည္ျဖစ္သည္။ ညီညီညြတ္ၫြတ္ ရပ္တည္ႏိုင္ေရး ကို အေျပာမဟုတ္၊ အလုပ္ႏွင့္သက္ေသျပ၊ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္မွာ ျငင္းမရေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္ကလည္း ‘‘အခ်ဳပ္အ ျခာအာဏာရဲ႕ မူလပိုင္ရွင္ျဖစ္တဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ဖြဲ႕စည္း ထားတဲ့လႊတ္ေတာ္ မ်ား ခိုင္မာေတာင့္တင္းေနသေ႐ြ႕ ဒီမိုကေရစီရွင္သန္ေနမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယခုလိုက်င္းပ တဲ့ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနားမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေနသေ႐ြ႕ က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ပါေစေၾကာင္း အေလးအနက္ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား’’ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘‘ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ အားေကာင္းမွသာ ဒီမိုကေရစီအားေကာင္းမွာပဲျဖစ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွလည္း စြမ္းရည္ျမင့္မားေအာင္ အစဥ္ႀကိဳးစားေနၾကရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔မွသာ ဒီမိုကေရစီ ရွင္သန္ခိုင္ၿမဲေစၿပီး လႊတ္ေတာ္မ်ားစြမ္းရည္ ပိုမိုျမင့္မားေစမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံဟာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သုံးလ်က္ရွိ ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာတို႔ကို တတ္ႏိုင္သမွ် ပိုင္းျခားသုံးစြဲျခင္းႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းလ်က္ရွိပါတယ္’’ဟု ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယကႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္း၀င္းခိုင္ သန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ႀကီးသံုးရပ္အၾကား အျပန္အလွန္ထိန္း ေက်ာင္းသည္ဟု ဆိုရာတြင္ ျပည္သူ႔အသံ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္အညီ ျပည္သူကိုမ်က္ႏွာမူလ်က္ တတ္အားသေရြ႕ အျပန္အလွန္ထိန္း ေက်ာင္းႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ မ႑ိဳင္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား ခ်ီးမြမ္းခန္းဖြင့္ေနမည္၊ လက္၀ါး ခ်င္း႐ိုက္ေနမည္၊ မ်က္ရိပ္မ်က္ ျခည္ျပအလုပ္လုပ္ေနမည္၊ က်ီးဘုတ္ေျမႇာက္၊ ဘုတ္က်ီးေျမႇာက္လုပ္ေနမည္ဆိုလွ်င္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈသည္ ဟန္ျပသက္သက္ ျဖစ္သြားႏိုင္သည့္အေျခအ ေနမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ဟန္ျပသက္သက္၊ ဟန္ေရးျပ႐ုံသက္ သက္ မ႑ိဳင္သံုးရပ္အၾကားအျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈသည္ ဟန္ျပဒီမိုကေရစီ၊ ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းျပန္၊ ဒီမိုကေရစီလက္တစ္လံုးျခားႏွင့္အာဏာရွင္အေငြ႕ အသက္မကင္းသည့္ ၀န္းက်င္ကိုသာ က်ားကန္ေပးရာေရာက္ မည္ ျဖစ္သည္။

 အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီျပဳေရး ေအာင္ျမင္အထေျမာက္ဖို႔ ဆိုရာတြင္အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈသည္ ေသာ့ခ်က္ေျခလွမ္းပင္ျဖစ္သည္။ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈ အားေကာင္းေလေလ၊ ဒီမိုကေရစီခရီးတြင္ေလေလျဖစ္သည္။ ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံေရးတြင္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈသည္ မ႑ိဳင္ႀကီးသုံးရပ္သာမက မ႑ိဳင္ႀကီးေျခာက္ရပ္အထိ ခ်ဲ႕ထြင္ သက္ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ပါ၍ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေရွ႕ခရီးတြင္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တရား႐ုံး၊ သတင္းမီဒီယာ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၊ တြစ္တာလူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ တို႔အၾကား ထိထိေရာက္ေရာက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဗ်ဴဟာ ေျမာက္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ေရးကို အေျပာသက္သက္မဟုတ္ အလုပ္ႏွင့္ သက္ေသျပမ်က္ ေမွာက္ျပဳႏိုင္ေရး ၿပိဳင္တူတြန္း သင့္ပါေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပလိုက္ရပါသည္။  ။

(ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးသည္ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္)

Top News