ဟံသာဝတီ ေလဆိပ္စီမံကိန္း ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဂ်ပန္ႏွင့္ အစိုးရခ်င္း ေဆြးေႏြးထားဟုဆုိ

ကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလီယံ တန္ ဟံသာဝတီေလဆိပ္စီမံကိန္း အတြက္ တင္ဒါကုမၸဏီက ဆက္ လက္မလုပ္ကိုင္ပါက ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ဂ်ပန္အစိုးရ က အကူအညီေပးရန္ အလြတ္ သေဘာေဆြးေႏြးထားေၾကာင္း ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲထြဋ္ေအာင္က ေျပာသည္။

ဟံသာဝတီေလဆိပ္  စီမံ ကိန္းကို JGC- Yongnam ChangiAirport International Consor-tium က လုပ္ကိုင္ခြင့္ရထားၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီက စာခ်ဳပ္ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ဂ်ပန္အစိုးရနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရစကားေျပာေနတာရွိတယ္။ ဒီစီမံ ကိန္းကို ေဆြးေႏြးေနတာ အဆင္ မေျပဘူးဆိုရင္ ဂ်ပန္အစိုးရက အကူအညီေပးဖို႔ရွိတယ္’’ဟု ဦးရဲ ထြဋ္ေအာင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ တင္ဒါေအာင္ ျမင္ထားသည့္ ကုမၸဏီႏွင့္ ေဆြး ေႏြးမႈ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) အျခားပံုစံတစ္ခုျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို ဒုတိယသမ​ၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီး ယူ ဦးေဆာင္သည့္ေကာ္မတီက ဆံုးျဖတ္မည္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

အဆုိပါ ေကာ္မတီကို ဟံ သာဝတီ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလ ဆိပ္တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္း ဦးေဆာင္ေကာ္မတီအျဖစ္ ႏုိင္ငံ ေတာ္သမၼတက ၂၀၁၆ ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

တင္ဒါေအာင္ျမင္ထားသည့္ ကုမၸဏီကို ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ ၿပီး လုပ္ငန္းမလုပ္လိုပါက အျခား ကုမၸဏီတစ္ခု ထပ္မံေခၚယူရန္ ဒုတိယသမၼတက ၂၀၁၇ ဒီဇင္ ဘာတြင္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။

ဟံသာဝတီေလဆိပ္  စီမံ ကိန္းကို ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ တိုက္ေက်းရြာ အနီးတြင္ ဂ်ပန္ ေခတ္က ေလဆိပ္အျဖစ္ အသံုး ျပဳခဲ့သည့္ ေျမဧက ၉,၆၉၀ တြင္ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ထား သည္။ ဟံသာဝတီေလဆိပ္စီမံ ကိန္းကို ၂၀၁၂ က စတင္တင္ဒါ ေခၚယူၿပီး အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာစနစ္ကို အေျခခံသည့္ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ေလဆိပ္စီမံကိန္း ပထမအဆင့္ၿပီးစီးပါက ခရီးသည္ ၁၂ သန္းကို ႏွစ္စဥ္ ေလဆိပ္ဝန္ ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ၿပီး ဒုတိယအဆင့္ၿပီးစီးပါက ခရီးသည္ သန္း ၃၀ ခန္႔ကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္သည္ ခရီးသည္ႏွင့္ ေလ ယာဥ္ခရီးစဥ္မ်ား ႏွစ္စဥ္တိုးတက္ လာျခင္း၊ ေလဆိပ္အား တိုးခ်ဲ႕ရန္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိျခင္း၊ လက္ရွိ ေလယာဥ္ေျပးလမ္းေပၚတြင္ အ ေရးေပၚ အေျခအေန ျဖစ္ပြားပါ က Operation ကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဒုတိယေျပးလမ္း (Second Runway) တုိးခ်ဲ႕ရန္ ေျမေနရာလံုေလာက္မႈမရွိျခင္း၊ Wide Body Aircraft မ်ား အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ဆင္း၊ တက္ေနရ ျခင္း၊ ၂၄ နာရီ Operation ျပဳလုပ္ရာ၌ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနျခင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆူညံသံမ်ား အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္းတုိ႔ ေၾကာင့္ ဟံသာဝတီ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္စီမံကိန္းကို အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။