သထုံခ႐ုိင္တြင္ သူတစ္ပါးထိခိုက္မႈ နစ္နာေၾကးမ်ား လာေလွ်ာက္သူနည္းပါး

 မြန္ျပည္နယ္ သထုံခ႐ုိင္ တြင္ စက္တပ္ယာဥ္ေၾကာင့္ ထိ ခိုက္ဒဏ္ရာရသူႏွင့္ ေသဆုံးသူ မ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကးေလွ်ာက္ ထားမႈ နည္းပါးေၾကာင္း သထုံ ခ႐ုိင္ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္း႐ုံး ခ႐ုိင္တာ၀န္ခံ ဦးရဲထြဋ္က ေျပာ သည္။

သူတစ္ပါးထိခိုက္မႈ အာမခံ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို ၁၉၇၆ တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့၍ ၂၀၁၃၌ နည္းဥပေဒ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ စက္တပ္ယာဥ္ေၾကာင့္ ေသဆုံး၊ ဒဏ္ရာရသူမ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကးရရွိရန္ ထိခိုက္မႈျဖစ္ပြားသည့္ေန႔ကစ၍ တစ္ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာအာမခံလုပ္ငန္းသို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းသည္ အသက္အာမခံထားသူျဖစ္ေစ၊ မထားသူျဖစ္ေစ စက္တပ္ယာဥ္ ေၾကာင့္ ေသဆုံး၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရလွ်င္ သူတစ္ပါးထိခိုက္မႈနစ္နာ ေၾကးေငြ လာေရာက္ေလွ်ာက္ ထားပါက ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ စိစစ္ကာ အျမန္ဆုံးေဆာင္ ရြက္ေပးေနေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။

၂၀၁၇ အတြင္း သထုံခ႐ုိင္ တြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆ ျဖစ္ပြား မႈ ၅၃၄ မႈတြင္ ေသဆုံးသူ ၁၈၁ ဦး ႏွင့္ ဒဏ္ရာရသူ ၉၄၀ ဦးရွိၿပီး က်ပ္ ၁,၁၇၇ သိန္းခန္႔ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ယာဥ္ထိန္း ရဲတပ္ဖဲြ႕က ထုတ္ျပန္သည္။ သို႔ ေသာ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူႏွင့္ ေသဆုံးသူမ်ားအတြက္ နစ္နာ ေၾကး ေလွ်ာက္ထားမႈ နည္းေန ေၾကာင္း ဦးရဲထြဋ္က ေျပာသည္။

‘‘ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ခ႐ိုင္အတြင္း မွာ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ၊ ယာဥ္ တုိက္မႈေတြေၾကာင့္ ေသဆုံး၊ ဒဏ္ရာရသူေတြ အမ်ားႀကီးရွိတဲ့ အထဲမွာ ေသဆုံးသူ ငါးဦးအတြက္ပဲ နစ္နာေၾကးလာေရာက္ေလွ်ာက္ထားတဲ့အတြက္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားတဲ့ အေရအတြက္ အရမ္းနည္းတယ္’’ဟု ဦးရဲထြဋ္က ေျပာသည္။

စက္တပ္ယာဥ္ေၾကာင့္ ေသ ဆုံး၊ ထိခိုက္သူမ်ားအတြက္ နစ္ နာေၾကး ေလွ်ာက္ရမည့္ နည္း လမ္းမ်ားမသိ၍ သူတစ္ပါးထိခိုက္ မႈ အာမခံဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို ျပည္သူမ်ားက်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔သိရန္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားက အသိ ပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သထုံ ၿမိဳ႕နယ္အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အ စည္းမ်ားကြန္ရက္မွ ဦးေအာင္ႏုိင္ ေထြးက ေျပာသည္။

‘‘ကၽြန္မအမ်ဳိးသားက လြန္ ခဲ့တဲ့သုံးလေလာက္က ဆုိင္ကယ္ မေတာ္တဆျဖစ္လို႔ ေသဆုံးသြား ခဲ့ပါတယ္။ နာေရးကိစၥေတြၿပီး ေတာ့ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ရဲ႕ ကူညီမႈနဲ႔ အသက္အာမခံေၾကး ေလွ်ာက္လုိက္တာ တစ္လ အ တြင္းမွာပဲ နစ္နာေၾကးေငြ ၁၀ သိန္းရရွိခဲ့ပါတယ္’’ဟု သထုံၿမိဳ႕ လိပ္ အင္းရပ္ကြက္ေန အမ်ဳိးသမီးတစ္ ဦးက ေျပာသည္။

မည္သည့္ စက္တပ္ယာဥ္ ႏွင့္မဆို ေသဆုံး၊ ဒဏ္ရာရသူ မ်ားအတြက္ ဥပေဒ၊ ၫႊန္ၾကား ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေသဆုံးသူတစ္ ဦး က်ပ္ ၁၀ သိန္းႏႈန္းႏွင့္ ဒဏ္ရာရသူမ်ားအတြက္ ဒဏ္ရာေပၚမူတည္၍ နစ္နာေၾကးမ်ား ထုတ္ ေပးေနသည္။ နစ္နာေၾကးလာ ေရာက္ေလွ်ာက္ထားပါက အျမန္ဆုံးေဆာင္ရြက္ေပးေနရာ ျပည္သူလူထုသိေစရန္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဦးရဲထြဋ္က ေျပာသည္။

Top News