ကိန္းေသရွာ၍ ခ်ဥ္းကပ္ရမည့္ပုစၧာ

(၁)

သည္ရက္ပိုင္းထဲ ကားလမ္း ေတြ ယခင္ထက္ပို၍ ပိတ္ပါ သည္။ အေၾကာင္းက အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ စာေမးပြဲ ေတြ ေျဖဆိုေနၾက၍ဟုဆိုပါ သည္။ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို မိဘမ်ားက ကားျဖင့္လိုက္လံပို႔ ေဆာင္ေပးၾကသျဖင့္ လမ္းမေပၚ တြင္ ကားေတြပိုက်ပ္ျခင္းျဖစ္လိမ့္ မည္။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ကားလမ္း ပိတ္၍ တကၠစီေပၚထိုင္ရသည့္ အခ်ိန္ပိုမ်ားလာေတာ့ ေတြးေတာ စရာေတြ ပိုရသည္၊ ေရးသားစရာ ေတြပိုရသည္ဟုသာ အေကာင္း ဘက္က ေတြးလိုက္မိသည္။ ၿပီး ေတာ့ ငယ္စဥ္ကာလကေလးဘဝ ကို ျပန္လည္သတိရေအာက္ေမ့ မိသည္။

ငယ္စဥ္က သခ်ၤာပုစၧာမ်ား တြင္ မသိကိန္းတစ္လံုးပါေသာ ညီမွ်ျခင္းမ်ားကို ေျဖရွင္းရင္းယင္း မသိကိန္း၏တန္ဖိုးကို ရွာေဖြခဲ့ ၾကရသည္။ ‘ေအာက္ပါညီမွ်ျခင္း တြင္ မသိကိန္း x ၏ တန္ဖိုးကို ရွာပါ’ ဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ိဳးျဖစ္ သည္။ ညီမွ်ျခင္းက 3x = 6 ဆို လွ်င္ x ၏ တန္ဖိုးမွာ 2 ျဖစ္သည္ ဆိုသည့္ အေျဖကိုရေအာင္ရွာေပး ရျခင္းျဖစ္သည္။ မသိကိန္းေတြ မ်ားလာလွ်င္ တြက္ရခ်က္ရတာ ပို၍ ခက္ခဲလာသည္။ မွတ္မိသ ေလာက္ အေျခခံပညာအတန္း မ်ားတြင္ မသိကိန္းႏွစ္လံုးပါေသာ ညီမွ်ျခင္းမ်ားကိုသာ ေျဖရွင္းခဲ့ ၾကရသည္။ x ႏွင္႔ y တို႔ ျဖစ္ ၾကသည္။ သည္လိုပုစၧာေတြကို ေျဖရွင္းရာတြင္ သိၿပီးသားကိန္း ဂဏန္းမ်ားကို ေပါင္း၊ ႏုတ္၊ ေျမႇာက္၊ စားျခင္းအားျဖင့္ မသိ ကိန္း၏ အေျဖကိုရရွိသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေပါင္း၊ ႏုတ္၊ ေျမႇာက္၊ စားရာတြင္ မသိကိန္းျဖစ္ ေသာ x ႏွင့္ y တို႔မွာ ကိန္းေသမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေပါင္းလို႔လည္းမရ၊ ႏုတ္လို႔လည္းမရ၊ ေျမႇာက္လို႔ လည္းမရ၊ စားလို႔လည္းမရ။ ယင္းကိန္းေသမ်ားသည္ပင္လွ်င္ ေျဖရွင္းရမည့္အဓိကျပႆနာျဖစ္ သည္။ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔ႀကိဳး စားရာတြင္ x ဟူေသာ ကိန္းေသ ကို အသံုးခ်ဖို႔၊ အကူအညီရဖို႔ လံုး ဝေမွ်ာ္လင့္ထားလို႔မရ။ က်န္ သည့္ကိန္းဂဏန္းမ်ားအၾကား သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ တြက္ခ်က္ ျခင္းျဖင့္ပင္ ကိန္းေသ၏တန္ဖိုးကို ရွာေဖြကာ အေမးပုစၧာကို ေျဖရွင္း ရျခင္းျဖစ္သည္။

(၂)

သည္လိုေတြးေနတုန္း တယ္ လီဖုန္းလာသည္။ မိတ္ေဆြၾကက္ ေမြးျမဴေရးသမားတစ္ဦးထံက ျဖစ္သည္။ သည္မိတ္ေဆြက ေမြး ျမဴေရးေလာကသို႔ ေရာက္တာ မၾကာေသး။ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေလးတစ္ခု အစျပဳဖို႔ ႀကိဳးစားရင္း ဥစားၾကက္ေမြးျမဴ ေရးေလာကထဲသို႔ ေရာက္လာ ျခင္းျဖစ္သည္။ တျခားေတာ့မ ဟုတ္။ ဒီရက္ပိုင္းထဲ ၾကက္ဥေစ်း ေတြက်လို႔ ညည္းညဴရင္ဖြင့္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘာေၾကာင့္ၾကက္ဥ ေစ်းကက်တာလဲဆိုေတာ႔ စာေမး ပြဲေတြရွိလို႔ဟု ဆိုသည္။ ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥဆိုသည္က သုညသေဘာကို ေဆာင္သည္။ အမွတ္သုညသာရ ရွိသူကို ဘဲဥမကြဲဘူးဟု ဆိုၾက သည္မဟုတ္လား။ သည္အစြဲက ေက်ာင္းသားေတြဆီ၊ ေက်ာင္း သားမိဘေတြဆီ ဘယ္သူကဘယ္ လို႐ိုက္ထည့္ေပးခဲ့သည္မသိ။ စာ ေမးပြဲကာလ အာဟာရျပည့္ဝစြာ စားေသာက္ၾကရမည့္အခ်ိန္တြင္ အာဟာရျပည့္ဝေသာ ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥကို ေဝးေဝးေရွာင္ၾကသည္။ ဘာမွ အႀကံမေပးတတ္သျဖင့္ မိတ္ေဆြ စိတ္ညစ္ေနတာေလး သက္သာလို သက္သာျငားဟာသ ေတြသာေျပာခဲ့ရသည္။ ၾကက္ သြန္နီတစ္ပိႆာ ၃,၆၀၀က်ပ္ျဖစ္ ေနခ်ိန္တြင္ ၾကက္ဥတစ္ပိႆာ ၂,၀၀၀ က်ပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ကို မနည္းေရာင္းေနရလွ်င္ ၾကက္ ေမြးမည့္အစား ၾကက္သြန္သာ ေျပာင္းစိုက္လိုက္ပါဟူ၍။

ေမြးျမဴေရးသမားႏွင့္ ေမြးျမဴ ေရးစကားေျပာေတာ့ ကိန္းေသအ ေၾကာင္း ေနာက္ထပ္ဆက္စပ္စဥ္း စားမိျပန္သည္။ ေမြးျမဴေရး တိရစၧာန္ေတြအတြက္ ပဲဖတ္၊ ႏွမ္းဖတ္၊ ေျပာင္း၊ ဆန္ကြဲ၊ ဖြဲႏု၊ ဂ်ံဳဖြဲ၊ ပဲခြံ၊ ပဲမႈန္႔၊ ခ႐ုမႈန္႔အစရွိ သည့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို အခ်ိဳးက် ေရာစပ္ေကြ်းေမြးရသည္။ ဘယ္ လို အခ်ိဳးက်ေရာစပ္ပါသလဲ။ တိရစၧာန္မ်ား၏ အာဟာရလိုအပ္ ခ်က္ျပည့္မီေအာင္ ေရာစပ္ရပါ သည္။ ဆိုပါစို႔။ ၾကက္ေပါက္က ေလးမ်ားကို အသားဓာတ္ ၂၀ ရာ ခုိင္ႏႈန္းပါသည့္အစာျဖစ္ေအာင္ ေရာစပ္ေကြ်းေမြးရသည္။အသား ဓာတ္တစ္ခုတည္း ျပည့္စံုေနလို႔ လည္းမျဖစ္၊ စြမ္းအင္ဓာတ္၊ အ ဆီဓာတ္၊ အမွ်င္ဓာတ္၊ ဗီတာမင္၊ သတၱဳဓာတ္စသည္စသည္ျဖင့္ အာဟာရဓာတ္မ်ိဳးစံုတုိ႔ကို သတ္ မွတ္ထားသည့္ပမာဏရေအာင္ အစာကို ေရာစပ္ရသည္။ ၿပီးျပည့္ စံုသည့္ ေရာစပ္စာတစ္ခုရဖို႔အစာ ကုန္ၾကမ္းတစ္မည္ခ်င္းစီကို လို တိုး ပိုေလွ်ာ့လုပ္ရသည္။ ျပႆ နာက အစာကုန္ၾကမ္းတစ္မည္ စီမွာ အသားဓာတ္သီးသန္႔၊ စြမ္း အင္ဓာတ္သီးသန္႔၊ အဆီဓာတ္ သီးသန္႔စသည္ျဖင့္ အာဟာရ ဓာတ္တစ္မ်ိဳးခ်င္းစီ သီးသန္႔ပါဝင္ ေနသည္ေတာ့မဟုတ္။ ပဲဖတ္ထဲ မွာကိုပဲ အသားဓာတ္လည္းရာခိုင္ ႏႈန္းတစ္ခုပါသည္။ စြမ္းအင္ဓာတ္ လည္း ပမာဏအခ်ိဳ႕ ပါသည္။ အဆီဓာတ္လည္း တစ္စိတ္တစ္ ပိုင္းပါဝင္ေနသည္။ အျခားေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားမွာလည္း ထိုနည္း လည္းေကာင္းပင္။ သည္ေတာ့ ေမြးျမဴေရးသမားက အစာကုန္ ၾကမ္းတစ္မည္ကို ကိန္းေသထား ကာအစာကို ေရာစပ္ၾကရသည္။ ဥပမာ ၾကက္စာစပ္ေတာ့မည္ဆို လွ်င္ ေျပာင္းကိုကိန္းေသထား သည္။ ေစ်းအသက္သာဆံုးႏွင့္ စြမ္းအင္ဓာတ္မ်ားမ်ားေပးသည့္ အစာကုန္ၾကမ္းျဖစ္သျဖင့္ အစာ ထဲတြင္ အမ်ားဆံုးထည့္ႏိုင္သည့္ ပမာဏကို အသံုးျပဳၾကသည္။ ယင္းသို႔ ေျပာင္းကို ကိန္းေသထား ၿပီး က်န္သည့္အစာအမည္မ်ားကို ေရာစပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ လိုတိုး ပိုေလွ်ာ့  ျပဳလုပ္ရတာလြယ္သြား သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ လိုအပ္ ေသာ အာဟာရတန္ဖိုးကိုေပးစြမ္း ႏုိင္သည့္ အစာ ေဖာ္ျမဴလာတစ္ခု ကိုရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ အစာ ကုန္ၾကမ္းအမည္တစ္ခုကို ကိန္း ေသမထားပါက ေဖာ္ျမဴလာတစ္ ခု လြယ္လြယ္ႏွင့္မရလာႏုိင္။ အ ခ်ိန္ကုန္ လူပန္းၿပီး အေျဖမွန္ကို ရွာေတြ႕မည္မဟုတ္။

(၃)

 ကားလမ္းပိတ္သည္ကို ႀကိတ္မွိတ္သည္းခံရင္း သည္စာ ကိုေရးျဖစ္ပါသည္။ လာမည့္ တနလၤာေန႔မွာ ျပည္ေထာင္စုေန႔ ျဖစ္သျဖင့္ ႐ုံုးပိတ္ရက္သုံးရက္ ဆက္တိုက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ကား လမ္းပိတ္သည့္ဒဏ္ တစ္ရက္ သက္သာေတာ့မည္ကို ေတြးမိ ရင္း လက္ရွိကားလမ္းပိတ္တာကို သည္းခံႏုိင္ဖို႔ အားျဖစ္ရပါသည္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ လာမည့္တနလၤာ ေန႔ဆိုလွ်င္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို တာ (၇၁) ႏွစ္ျပည့္ေတာ့မည္ျဖစ္ သည္။ (၇၁) ႏွစ္ျပည့္ ျပည္ေထာင္ စုေန႔အေၾကာင္းကို စဥ္းစားလွ်င္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ လက္နက္သံ ေတြညံမစဲသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ အေၾကာင္းကို ေမ့ထားလို႔ မျဖစ္။ (၇၁) ႏွစ္ဆိုသည့္ကာလသည္ လူသားတစ္ဦး ပ်မ္းမွ်သက္တမ္း ႏွင့္သိပ္မကြာလွ။ သည္ၾကားထဲ မွာ  အမ်ားေတာင့္တသည့္ ဖက္ ဒရယ္ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို မတည္ ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ၾက။ အမ်ားလိုခ်င္ သည့္ဒီမိုကေရစီဆိုတာကို မေဖာ္ ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ၾက။

ယေန႔အခ်ိန္မွာေတာ့ ဖက္ဒ ရယ္တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရး ေျပာလာေနၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီ အျပည့္အဝရရွိေရး ေျပာလာၾက ၿပီ။ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္  ေျပာ ဆိုလာၾကသည္။ ဒါျဖင့္ ဘယ္လို တည္ေဆာက္မွာလဲ၊ နည္းလမ္း သိဖို႔လိုသည္။ အစိုးရကေတာ့ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကို လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးက လက္ မွတ္ေရးထိုးကာ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ညီလာခံတြင္ လိုလားခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆိုေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းၾကဖို႔ တိုက္တြန္းသည္။ ထိုညီလာခံ ႀကီးက  ထြက္ေပၚလာမည့္သေဘာ တူညီခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူညီခ်က္အျဖစ္ လက္ မွတ္ေရးထိုးၾကမည္၊ ထို ျပည္ ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္သည္ အသစ္တည္ေဆာက္မည့္ ဒီမိုက ေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတြက္ အေျခခံမူေတြ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟုဆို သည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ျပႆနာ က ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ ေထာင္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီျပည့္ဝ ေရးဆိုသည့္အေျဖကို ရရွိေအာင္ ခ်ဥ္းကပ္အေျဖရွာရာတြင္ ကိန္း ေသတစ္ခုကို မရွာမိၾကေသးျခင္း ျဖစ္မည္ဟု ယူဆမိသည္။ သူတို႔ ေျပာင္းမွ ငါတို႔ေျပာင္းမယ္၊ သူတို႔ ေလွ်ာ့မွ ငါတို႔ေလွ်ာ့မယ္ စသည္ စသည္ျဖင့္ သူ႔ဘက္၊ ကိုယ့္ဘက္ ခ်ိန္ညိႇဖို႔ ႀကိဳးစားေနသည္ကကိန္း ေသ x ကို အတိုး၊ အေလွ်ာ့ ျပဳ လုပ္ဖို႔ႀကိဳးစားေနသည္ႏွင့္ တူ ေတာ့သည္။ အစာအမည္အား လံုးကို လိုတိုး ပိုေလွ်ာ့ တစ္ၿပိဳင္ နက္ျပဳလုပ္ရင္း အာဟာရျပည့္ဝ ေသာ အစာရလာဖို႔ႀကိဳးစားသလို လည္း ျဖစ္ေနသည္။ အေျဖဆီကို ဘယ္လိုမွ မေရာက္ႏုိင္။ တကယ္ က ျပည္တြင္းစစ္ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ သလဲ၊ ဒီမိုကေရစီဘာေၾကာင့္မရွိ တာလဲ၊ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ဘာေၾကာင့္ အသက္မဝင္သလဲဆိုသည့္အ ေမးပုစၧာကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ကိန္း ေသတစ္ခုထား၍ ခ်ဥ္းကပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အ မွန္တကယ္မလိုခ်င္ေသာ၊ ဒီမိုက ေရစီကိုမ်က္ကြယ္ျပဳေသာ၊ ဖက္ ဒရယ္စနစ္ကို ျငင္းပယ္ေသာသူ သည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးပုစၧာ၏ကိန္း ေသ x ျဖစ္ပါသည္။ x ကို ေျပာင္း လဲဖို႔မေမွ်ာ္လင့္သင့္။ x ကို ေပါင္း၊ ႏုတ္၊ ေျမႇာက္၊ စားလုပ္ဖို႔ မလြယ္။ က်န္သည့္ကိန္းဂဏန္း မ်ားကသာ အခ်င္းခ်င္းသဟဇာ တျဖစ္ေအာင္ ေပါင္း၊ ႏုတ္၊ ေျမႇာက္၊ စားလုပ္ရင္း ညီမွ်ျခင္းကို ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ x ကို သူ႔တန္ ဖိုးအတိုင္း၊ သူ႔အဆင့္အတိုင္း ထားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ x ၏ တန္ ဖိုးကို သတ္မွတ္ႏုိင္မည္ဆိုလွ်င္ ပုစၧာက အေျဖမွန္ထြက္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္၏ ေရွ႕ေရးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ မူတည္ေန ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိႏုိင္ဖို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိလုိသူေတြအား လံုးညီၫြတ္ၾကဖို႔လိုပါသည္။ အ ေျပာင္းအလဲကို မလိုလားသူတို႔က မလိုလားေၾကာင္းကို သိသိသာ သာေရာ မသိမသာပါ ေဖာ္ျပၾက လိမ့္မည္။ ဂုဏ္သိကၡာရွိသည့္ နည္းေရာ ေအာက္တန္းက်သည့္ နည္းကိုပါသံုး၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္ကို ကဖ်က္ယဖ်က္လုပ္ သူမ်ားလည္းရွိႏိုင္သည္။ သူတို႔ ေျပာင္းမွ ငါတို႔လည္းေျပာင္းမည္ဟု အသာ၊ အနာတြက္မေနဖို႔ လိုသည္။ အဓိကက ကိန္းေသ x မဟုတ္သူမ်ား အခ်င္းခ်င္း ညီညီၫြတ္ၫြတ္ သဟဇာတျဖစ္ျဖစ္ ေပါင္းစည္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ေရွ႕က မီးပြိဳင့္လႊတ္ၿပီထင့္။ ေမာ္ေတာ္ကားေတြ အရွိန္ႏွင့္ ထြက္ၾကသည္။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ခရီးမွာလည္း x ကို ေျဖရွင္းၿပီး ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပန္းတိုင္ဆီသို႔ အရွိန္ႏွင့္ေမာင္း ႏွင္ႏုိင္ၾကပါေစ။

(ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးသည္ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္)