ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး အထူးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ေနျပည္ေတာ္သို႔လာေရာက္၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေဆြးေႏြး

ဓာတ္ပံု − Ministry of Foreign Affairs Myanmar

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနသည့္ Free and Open Indo-Pacific မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံပါဝင္ေရးႏွင့္ ႏွစ္ ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္၏ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး အထူး အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ လာ ေရာက္ေဆြးေႏြးသည္။


Free and Open Indo-Pacific မဟာဗ်ဴဟာဆိုသည္မွာ အဓိကအားျဖင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာ ႏွင့္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာအတြင္းရွိ  ႏိုင္ငံမ်ားက ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ျဖင့္ သြားလာေရး၊ ကုန္စည္ေရာင္း ဝယ္ေရးတို႔ကို ဦးစားေပးေဆာင္ ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း ဝန္ ဦးျမင့္သူက ရွင္းျပသည္။

‘‘အေရွ႕ေတာင္ အာရွနဲ႔ ေတာင္အာရွမွာ၊ ပထဝီဝင္အေန အထားမွာ ခ်ိတ္ဆက္ေပးေနတဲ့ အေနအထား ျဖစ္ေတာ့ ဒီမဟာ ဗ်ဴဟာမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမန္မာ ႏိုင္ငံရဲ႕ အခန္းက႑က သူတို႔အ တြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။ သူတို႔ က ဒီကေနတစ္ဆင့္ လိုအပ္တာေတြ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါ့မယ္၊ အဲဒါမ်ိဳး သူတို႔ရွင္းျပပါတယ္’’ ဟု ဦးျမင့္သူက ဆိုသည္။

ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာ ေဘး၏ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး အ ထူးအႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္မစၥတာ ကန္ တာ႐ိုဆိုႏူရာသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္က ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန  အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးျမင့္သူကို လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး သည္။

၎တို႔ႏွစ္ဦးေတြ႕ဆံုရာတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား၊ အထူးစီးပြား ေရးဇုန္မ်ားတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနမႈမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စီ မံကိန္းအေၾကာင္းတို႔ကို ေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ထို႔အျပင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ လမ္း ပန္းဆက္သြယ္ေရး က႑တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚတိုး တက္မႈႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ပံ့ပိုးကူညီမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပ သည္။