ရခုိင္ျပည္နယ္သည္ မသန္စြမ္းဦးေရ ရာခုိင္ႏႈန္းအျမင့္ဆုံးဟုဆုိ

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ မသန္စြမ္းသူဦးေရ တစ္သိန္း ေက်ာ္ရွိၿပီး  တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္ နယ္မ်ားထဲတြင္ ရာခုိင္ႏႈန္းအျမင့္ ဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း မသန္စြမ္းသူမ်ား အေရး ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ ေရႊမင္းသားေဖာင္ေဒးရွင္းဥကၠ႒ ဦးျမတ္သူ၀င္းကေျပာသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ဦးဥတၱမခန္းမ တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္က ျပဳ လုပ္သည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ေျခတုတပ္ေပးျခင္း အခမ္းအနား ၌ ဦးျမတ္သူ၀င္းက ေျပာၾကားခဲ့ သည္။


 ေရႊမင္းသားေဖာင္ေဒးရွင္း ၏ သုေတသနျပဳခ်က္အရ ရခုိင္ ျပည္နယ္တြင္ မသန္စြမ္းသူတစ္ သိန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံအ တြင္းရွိ မသန္စြမ္းသူအားလုံး၏ ၅ ဒသမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိသျဖင့္ အျခားတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္မ်ားထက္ မ်ားျပားေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

‘‘ရခုိင္ျပည္နယ္ထဲက မသန္ စြမ္းသူအားလုံးရဲ႕ ၉၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ဟာ အားေပးစကားေျပာမႈကုိ မရရွိျဖစ္ေနတယ္။ ဒီလုိျဖစ္ေနမႈ ေၾကာင့္ ယုံခ်က္ၾကည္ေလ်ာ့နည္း လာတာကေန ယံုၾကည္ခ်က္မရွိ တဲ့အဆင့္ကုိ ေရာက္သြားပါ တယ္’’ဟု ဦးျမတ္သူ၀င္းက ေျပာ သည္။

 ေရႊမင္းသားေဖာင္ေဒးရွင္း သည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ေျခတု ၄၈ ေခ်ာင္း တပ္ဆင္ေပးခဲ့သည္။

ယင္းသည္ ေရႊမင္းသား ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ (၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ေျခတု တပ္ဆင္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕နယ္ ေျခာက္ၿမိဳ႕ နယ္မွ မသန္စြမ္းသူမ်ားပါ၀င္ကာ ယင္းေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ LDSC (Latter-Day Saint Charities)အဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။