ေငြေၾကးအလြဲသံုးစားလုပ္သည္ဆိုကာ ပခုကၠဴတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအလုပ္အမႈေဆာင္ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ေက်ာင္းသား ၇ဝ ေက်ာ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

ပခုကၠဴေက်ာင္းသားသမဂၢအလုပ္အမႈေဆာင္သစ္ေရြးေပးရန္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − SetNaing Kyaw FB)

 ပခုကၠဴတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမွ အလုပ္အမႈ ေဆာင္ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ေဖေဖာ္ ဝါရီ ၉ ရက္ ပခုကၠဴတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းေရွ႕တြင္ ေက်ာင္းသား ၇၀ ေက်ာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးစီတန္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈတြင္ ဦးေဆာင္သူ စတုတၳႏွစ္ေက်ာင္းသား ကိုေဇာ္ဟိန္းကေျပာသည္။


 ပခုကၠဴတကၠသိုလ္ရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရာတြင္ ေဖာင္တင္ခအ တြက္ ေပးသြင္းေသာ ေငြေၾကး မ်ားကို အဖြဲ႕အစည္းအမည္ခံကာ အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားရွိၿပီး  ေငြစာရင္းရွင္းရာ၌ ေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ အမႈေဆာင္သစ္ ေရြးခ်ယ္ေပးရန္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမ်ားကဆို သည္။

ပခုကၠဴတကၠသိုလ္ေက်ာင္း ဂိတ္(၁)မွ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ စ တင္လွည့္လည္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၿပီး ၿမိဳင္လမ္းအတိုင္း ခ်ီတက္ကာ ပခုကၠဴတကၠသိုလ္ ဂိတ္(၂)အထိ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း ကိုေဇာ္ဟိန္းကေျပာသည္။

အဆိုပါ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကို ပခုကၠဴၿမိဳ႕မရဲစခန္းသို႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ တင္ကာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄ အရ ၿငိမ္း ခ်မ္းစြာ စုေဝးစီတန္းလွည့္လည္ ခြင့္ ပူးတြဲတင္ေဆာင္၍ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ တရားဝင္ရရွိေၾကာင္း ၎ ကေျပာသည္။

အထက္ပါ ပခုကၠဴေက်ာင္း သားသမဂၢ အမႈေဆာင္သစ္ ျပန္ လည္ေရြးခ်ယ္ေပးရန္ ေတာင္းဆို မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်က္အခ်ိဳ႕ ကို ပခုကၠဴတကၠသိုလ္မွ တာဝန္ရွိ သူမ်ားထံ ေက်ာင္းသားမ်ားက တင္ျပထားေၾကာင္း ဆႏၵေဖာ္ ထုတ္မႈတြင္ ပါဝင္ေသာ ေက်ာင္း သားမ်ားကဆိုသည္။

 ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈအေပၚ ပခုကၠဴတကၠသိုလ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေသာ္လည္း အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာဆိုသည္။

 ပခုကၠဴေက်ာင္းသားသမဂၢ အဖြဲ႕သည္ ယခင္ရက္ပိုင္းက လည္း ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမႇင့္ေပးရန္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္၍ ေက်ာင္းထုတ္ခံရေသာ ေက်ာင္း သားမ်ား ေက်ာင္းျပန္တက္ႏိုင္ေရး အစိုးရႏွင့္ညႇိႏိႈင္းရန္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ထံမွ ခရီးစရိတ္ က်ပ္သံုးသိန္း ေတာင္းခံခဲ့ေၾကာင္း ပခုကၠဴတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ဆိုသည္။