ဇရာႀကိဳေရာဂါ ကာကြယ္ရန္ ေန႔စဥ္လမ္းေလွ်ာက္ပါ

ေန႔စဥ္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းသည္ ဇရာႀကိဳေရာဂါကို ကာကြယ္ရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။

ေအ႐ိုးဗစ္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းျဖင့္ ဇရာႀကိဳေရာဂါ (ေခၚ) အာ႐ံုေၾကာဆိုင္ရာ ယုတ္ေလွ်ာ့မႈေရာဂါ လကၡဏာမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္ၿပီး ဦးေႏွာက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို တိုးတက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေလ့လာေတြ႕ရွိသည္။

ကမၻာတစ္ဝန္း လူသန္း ၅၀၀ ခန္႔ ယင္းေရာဂါျဖစ္ပြားေနၿပီး အေမရိကန္တြင္ ဆ႒မေျမာက္ လူေသဆံုးေစမႈအမ်ားဆံုး ေရာဂါ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းေရာဂါျဖစ္ပြားရသည့္ အ ေၾကာင္းရင္း (သို႔မဟုတ္) ကာကြယ္ရန္ နည္းလမ္းကို မသိရေသး ေပ။


Geriatrics Society ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေလ့လာမႈ အသစ္တစ္ရပ္က ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ေအ႐ိုးဗစ္ေလ့က်င့္ခန္း မ်ားက အျခားေသာေလ့က်င့္ခန္းမ်ားထက္ ပို၍ ယင္းေရာဂါ အႏၲ ရာယ္ကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။

ဇရာႀကိဳေရာဂါျဖစ္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိသူမ်ားတြင္ ေလ့က်င့္ ခန္းပံုမွန္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဆိုင္ရာ ယုတ္ ေလ်ာ့မႈ ေႏွးေကြးသြားႏိုင္ၿပီး ေအ႐ိုးဗစ္ေလ့က်င့္ခန္းေၾကာင့္ ယင္း ေရာဂါအတြက္ အက်ိဳးအမ်ားဆံုး ရရွိေၾကာင္း ကြန္နက္တီကတ္ တကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

ဇရာႀကိဳေရာဂါျဖစ္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိသူမ်ား (သို႔မဟုတ္) ကနဦးေရာဂါလကၡဏာမ်ား ျပသေနသူမ်ားသည္ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ပါက အေျခအေနတိုးတက္မႈရွိေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္နည္းဆိုရေသာ္ ေန႔စဥ္လမ္းပံုမွန္ ေလွ်ာက္ေပးျခင္းသည္ ဇရာႀကိဳေရာဂါကို ကာကြယ္ရန္ အေကာင္းဆံုးေလ့က်င့္ခန္းျဖစ္ ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

ႏွလံုးေသြးေၾကာမ်ား အားေကာင္းေစေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ပံုမွန္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ဦးေႏွာက္သို႔ ေသြးလည္ပတ္စီးဆင္းမႈ အား ေကာင္းေစႏိုင္ၿပီး ဇရာႀကိဳေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ား ကာကြယ္ႏိုင္သည္။

ေလ့က်င့္ခန္းမလုပ္သူမ်ားသည္ ဦးေႏွာက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ သိသိသာသာ အားေလ်ာ့ျခင္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

အသက္အရြယ္ႀကီးသူမ်ားအေနျဖင့္ ေနပူဆာလႈံရင္း လမ္း ေလွ်ာက္ျခင္းကဲ့သို႔ မျပင္းထန္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို တစ္ပတ္ အနည္းဆံုး မိနစ္ ၁၅၀ အထိ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕(WHO)က လမ္းၫႊန္ထားသည္။

—Ref: Daily Mail