အီးေမးလ္မွတစ္ဆင့္ GandCrab အမည္ရွိ ဗုိင္းရပ္စ္တိုက္ခုိက္ေနဟု MMCERT ေၾကညာ

ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္ၿပီးေနာက္ ေငြေၾကးေတာင္းခံသည့္ ပံုစံ (ဓာတ္ပံု − Mmcert FB)

GandCrab အမည္ရွိ ဗုိင္းရပ္စ္ တုိက္ခုိက္မႈျဖစ္ပြားေန ေၾကာင္း Myanmar Computer Emergency Response Team (MMCERT)က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္တြင္ ေၾကညာသည္။


အဆုိပါဗုိင္းရပ္စ္သည္ Ra-nsomware အမ်ိဳးအစား၀င္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး အီးေမးလ္မွတစ္ဆင့္၀င္ ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေၾက ညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

PDF အေယာင္ေဆာင္ထား သည့္ HTML ဖိုင္ကုိအသုံးျပဳသူ မ်ား ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈမည္ဆုိပါ က ကြန္ပ်ဴတာအတြင္းရွိ အခ်က္ အလက္ဖိုင္မ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ ႏုိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း MMCERT က အသိေပးေၾကညာ သည္။

အသုံးျပဳသူသည္ ကြန္ပ်ဴ တာအတြင္းရွိ အခ်က္အလက္ မ်ားကုိ ျပန္လည္ရယူလုိပါက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၀၀ ေပး သြင္းရန္ ဗုိင္းရပ္စ္ျဖင့္တိုက္ခုိက္ သူမ်ားက ေတာင္းဆုိသည္။

အဆုိပါဗုိင္းရပ္စ္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္ က စတင္ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ား ၌ အခ်က္အလက္ဖုိင္မ်ား ျပန္ လည္ရယူလုိပါက ကန္ေဒၚလာ ၁,၂၀၀ အထိေတာင္းခံခဲ့သည္။

‘‘သူက ကုိယ့္စက္ပစၥည္းကုိ သူေသာ့နဲ႔လာခတ္လုိက္သလုိပဲ။ အေကာင္းဆုံးကာကြယ္တဲ့နည္း လမ္းကေတာ့ အသိပညာျဖန္႔ေ၀ ေပးတာပဲ’’ ဟု ဆုိက္ဘာလုံၿခံဳေရး ကြၽမ္းက်င္သူဦးေအာင္ေဇာ္ျမင့္ က ေျပာသည္။

GandCrab ကုိႀကိဳတင္ကာ ကြယ္ရန္ Receipt Feb-078122 ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာသည့္ အီးေမးလ္မ်ား မဖြင့္ရန္ႏွင့္ Antivirus ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ား Update ျပဳလုပ္ထားရန္ MMCERT က ႏႈိး ေဆာ္ထားသည္။

၂၀၁၇ ေမလတြင္ GandCrab ႏွင့္အလားသဏၭာန္ တူညီသည့္ WannaCry ဆုိက္ ဘာတိုက္ခုိက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ MMCERT က ယခုကဲ့သုိ႔ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။ WannaCry သည္ တစ္ ရက္အတြင္းႏုိင္ငံ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိ ကြန္ပ်ဴတာ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ကို တုိက္ခုိက္ၿပီး နာမည္ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည္။