ယုဇနဆီအုန္း ကုမၸဏီကုိ တနသၤာရီတိုင္း အစုိးရေခၚယူ သတိေပး

တနသၤာရီတိုုင္းေဒသ ႀကီး ခေမာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ယုဇနဆီအုန္း ကုမၸဏီဆီၾကမ္းထုတ္ စက္႐ုံမွ စည္းကမ္းမဲ့ ေရဆုိးစြန္႔ပစ္မႈ ေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈ ျဖစ္ေပၚေန ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားတိုင္ၾကား သျဖင့္ ကုမၸဏီတာ၀န္ရွိသူမ်ားကုိ ေခၚယူသတိေပးခဲ့ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရ အဖြဲ႕ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ဦး ျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

ယုဇနဆီအုန္းကုမၸဏီ တာ ၀န္ရွိသူမ်ားကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္က ေခၚယူသတိေပးခဲ့ၿပီး ေနာင္တြင္ စည္းကမ္းမဲ့ေရဆုိးစြန္႔ ပစ္ျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆိုင္ရာ ဆန္း စစ္ခ်က္(EIA)အျမန္ေရးဆြဲတင္ ျပရန္ သက္ဆိုင္ရာဌာနတာ၀န္ ရွိသူမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ သတိ ေပးေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေျခာက္လခန္႔က ယုဇနဆီအုန္းကုမၸဏီ၏ စည္း ကမ္းမဲ့ေရဆုိးစြန္႔ပစ္မႈကုိ စိစစ္ အေရးယူေပးရန္ ေဒသခံမ်ားက အစုိးရအဖြဲ႕ထံတိုင္ၾကားခဲ့သည္။ ထုိစဥ္ကတည္းက တိုင္းအစုိးရကသြားေရာက္စစ္ေဆးၿပီး ေရဆုိး စြန္႔ပစ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စနစ္တ က်ျဖစ္ေစရန္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ ရြက္ေပးေသာ္လည္း လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္မႈအားနည္းေၾကာင္း ဦးျမင့္ေမာင္ကဆုိသည္။

‘‘ၿပီးခဲ့တဲ့ေျခာက္လကတည္း က EIA ကုိ ေရးဆြဲခုိင္းထားတာ။ အခုထိေရးဆြဲထားတာမရွိဘူး။ အဲဒါအျမန္ဆုံးေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ေျပာ တာ။ လုပ္မယ္လုိ႔ေတာ့ သူတို႔ ဘက္က ကတိေပးသြားတယ္’’ ဟု ၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေမာင္က ရွင္းျပ သည္။

ယုဇနဆီအုန္းကုမၸဏီသည္ ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးရန္ ခေမာက္ႀကီး ၿမိဳ႕တြင္ ေျမဧကတစ္သိန္းေက်ာ္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရထားေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းအစုိးရအဖြဲ႕ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

More in News Section